34

Thượng Đế sẽ trừng phạt
các kẻ thù Ngài

  1Hỡi các dân, hãy đến gần nghe.
   Hỡi các dân hãy chú ý!
   Đất và mọi người trên đất hãy lắng tai,
  thế gian và mọi vật trong đó cũng vậy.
  2CHÚA nổi giận cùng các dân;
   Ngài nổi thịnh nộ cùng quân đội của họ.
  Ngài sẽ tiêu diệt và giết hết tất cả.
  3Thây chúng nó sẽ bị ném ra ngoài.
   Mùi hôi thúi sẽ xông lên từ các xác chết,
  và huyết sẽ chảy ròng ròng xuống núi.
  4Mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao sẽ tiêu tan,
   và bầu trời sẽ cuốn lại như quyển sách.
  Các ngôi sao sẽ rơi như lá úa rụng xuống
   từ dây nho hay trái vả khô rơi xuống khỏi cây vả.
  5Gươm của Chúa trên trời dính đầy máu.
   Nó sẽ chặt qua Ê-đôm và sẽ tiêu diệt hết dân đó
   làm của lễ dâng lên cho CHÚA.
  6Gươm của Chúa sẽ vấy máu;
   gươm đó sẽ dính đầy mỡ,
   cùng máu của chiên con và dê,
   với mỡ của các trái cật của dê đực.
  Vì CHÚA đã muốn rằng sẽ có sinh tế ở Bốt-ra
   và sẽ có giết chóc lớn ở Ê-đôm.
  7Trâu rừng sẽ bị giết,
   cùng với các bò đực mạnh mẽ.
   Cả xứ sẽ đầy máu chúng nó,
   và đất sẽ ngập mỡ của chúng nó.
  8CHÚA đã chọn thì giờ báo thù.
   Ngài đã chọn năm mà dân chúng phải trả giá
   về những điều ác chúng làm nghịch lại Xi-ôn.
  9Các sông Ê-đôm sẽ giống như nhựa nóng.
   Đất nó sẽ như lưu hoàng đang cháy.
   Xứ nó sẽ như nhựa cháy.
  10Lửa sẽ cháy cả ngày lẫn đêm;
   khói sẽ bốc lên từ Ê-đôm cho đến đời đời.
  Thế hệ nầy sang thế hệ khác, đất sẽ hoang vu;
   Chẳng còn ai qua lại xứ đó nữa.
  11Chim chóc và các thú nhỏ sẽ chiếm đất ấy,
   chim cú và quạ sẽ sống ở đó.
  Dân chúng sẽ gọi nơi ấy là “Sa mạc Hoang Vu.”
  12Các kẻ quyền quí sẽ chẳng còn ai mà cai trị;
   các lãnh tụ sẽ không còn.
  13Gai gốc sẽ mọc choán hết các tháp canh,
   và các bụi cỏ dại sẽ mọc trên các thành có vách.
  Nó sẽ trở thành nơi ở của chó sói
   và chỗ trú ngụ của chim đà điểu.
  14Muông thú trong sa mạc
   sẽ sống chung với chó rừng,
   và dê hoang sẽ kêu nhau nơi đó.
  Các loài thú sống ban đêm
   sẽ lấy nơi đó làm chỗ ở
   và dùng đất đó làm chỗ nghỉ ngơi.
  15Rắn sống trên cây sẽ làm tổ
   và đẻ trứng ở đó.
  Khi trứng nở, rắn mẹ sẽ ấp con mình
   dưới bóng của nó.
  Kên kên sẽ tụ lại từng đoàn.
  16Hãy nhìn cuốn sách của Chúa
   và đọc những lời viết bên trong:
   Sẽ không thiếu con nào;
  con nào cũng có đôi có cặp.
   Thượng Đế đã ra lệnh,
   cho nên Thần linh Ngài tập họp chúng lại.
  17Thượng Đế đã chia đất cho chúng,
   Ngài đã ban cho mỗi con một phần.
  Để chúng chiếm hữu đất đó đời đời
   và sẽ cư ngụ ở đó,
   từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.