34

Cuộc xét xử các nước

1Các dân tộc, hãy đến đây nghe lời Ta! Cả thế giới và mọi sinh vật, hãy lắng tai! 2Chúa phẫn nộ vì các dân tộc và giận hờn các quân đội của họ nên Ngài sẽ tiêu diệt chúng, để cho chúng bị tàn sát. 3Xác chết bị vất bừa bãi, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, máu chảy thành sông, xói lở cả đồi núi. 4Các ngôi sao trên trời sẽ tan ra, các tầng trời bị cuốn lại như cuộn giấy; tinh tú rơi rụng như sung, như lá vàng mùa thu.
5Gươm Ta đã hoàn tất công việc trên trời và sẽ rơi xuống đất Ê-đôm để đoán phạt dân tộc Ta đã kết án. 6Gươm Ngài dính đầy máu và mỡ, như dao làm thịt cừu, dê để dâng tế lễ. Vì sẽ có một cuộc tế lễ lớn tại Ê-đôm và một cuộc tàn sát dữ dội. 7Các chiến sĩ mạnh mẽ sẽ ngã chết chung với thiếu niên và cựu chiến binh. Đất đai dẫm máu, và đầy mỡ người như phân bón. 8Vì đó là ngày báo thù, là năm báo ứng những tội ác dân Ê-đôm đã phạm tại xứ Giu-đa. 9Sông suối Ê-đôm sẽ đầy dầu sôi, bụi bặm biến thành diêm sinh; đất đai cháy sạch.
10Cuộc đoán phạt Ê-đôm sẽ tiếp tục ngày đêm, khói bay lên không dứt. Đất Ê-đôm bị bỏ hoang đời này sang đời khác; không còn ai ở đó, 11chỉ có các đàn diều hâu, nhím, cú và quạ. Chúa điều tra và thấy đất nước này đáng bị tiêu diệt, các cấp lãnh đạo đều đáng chết. 12Ê-đôm sẽ được gọi là 'Đất điêu tàn'. Các nhà lãnh đạo Ê-đôm không còn nữa. 13Gai gốc sẽ mọc lấp cung điện. Tầm ma che phủ các pháo đài. Chó rừng và đà điểu sẽ ở trong các đền đài. 14Cung điện Ê-đôm là nơi hẹn hò của dã thú, sài lang; dê đực đến đó gọi đàn; cú tụ hội về lót tổ; 15rắn roi bò vào làm ổ, đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con dưới bóng mình. Diều hâu đáp đậu xuống đó từng đôi.
16Hãy khảo cứu lịch sử Thánh Kinh và thấy: sẽ không thiếu một con nào, không một con nào lẻ cặp, vì miệng Chúa đã truyền và Thần Ngài đã họp chúng lại. 17Ngài đã bắt thăm cho chúng và tay Ngài đã vạch từng hàng để chia chỗ ở cho chúng. Chúng sẽ chiếm hữu mãi mãi và sống tại đó đời này sang đời kia.