34

Nau Yêhôva Ji Nuih Ma Phung Ndŭl Mpôl Jêh Ri Ma Bri Êdôm

1Ơ phung ndŭl mpôl bunuyh, văch dăch hom, gay khân may tăng, jêh ri rkêng tôr hom, Ơ phung ƀon lan! Ăn neh ntu jêh ri lĕ rngôch ndơ mbêng păng gŭ iăt, neh ntu jêh ri lĕ mpa luh bơh păng. 2Yor lah Yêhôva ji nuih ma lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri nuih ma lĕ rngôch phung tahan khân păng. Păng prăp jêh khân păng ma nau ƀư rai, păng jao phung nây ăn bu nkhĭt. 3Bu mra mƀăr padih bunuyh khân păng khĭt, phan khân păng n'hôl ƀâu ôm, jêh ri mham khân păng mra hoch tâm yôk. 4Lĕ rngôch phung tahan tâm trôk mra rai lơi, bu mra klôn lơi trôk tâm ban ma bu klôt sămƀŭt. Lĕ rngôch phung tahan păng mra tŭp tâm ban ma n'ha si rŭng tă bơh tơm play kriăk ƀâu, tâm ban ma rŭng n'ha tă bơh tơm play rvi.
5Yor lah đao gâp nhêt mpay jêh tâm trôk; aơ păng mra jŭr ŭch phat dôih bri Êdom, ma phung ƀon lan gâp rtăp rak jêh. 6Yêhôva geh du n'gâr đao păng bêng ma mham, jêh ri ngi, ma mham kon biăp jêh ri be, ma ngi play leh biăp nkuăng. Yor lah Yêhôva geh jêh nau ƀư brah ta ƀon Bôsra, nau tâm nkhĭt toyh tâm bri Êdom 7Ndrôk bri mra chalôt ndrel ma khân păng, jêh ri kon ndrôk nkuăng ndrel ma ndrôk nkuăng katang. Neh bri khân păng ƀư bĕ ma mham, jêh ri neh mra jêng mbĭr yor nglay ngi mpa khĭt. 8Yor lah Yêhôva prăp jêh nar ma nau plơng bôk, du năm mplơ̆ nau nkhôm ma phung rlăng yor Yêhôva ŭch n'gang nau ƀon Siôn.
9N'hor dar tân bri Êdom mra rgâl jêng dak rhach, ndruyh neh păng mra jêng lŭ mô-ŭnh, jêh ri neh păng mra jêng dak chai rhach ŭnh sa. 10Măng nar păng mâu mra ngôm ôh, nhhuk ŭnh păng mra hao n'ho ro. Tâm lĕ rngôch rnôk păng mra jêng rngol, mâu mra geh bunuyh rgăn ta nây ôh. N'ho ro ôh 11Biă lah sĭm jêh ri mblŏ mra sŏk ntŭk nây, klang-kô jêh ri nđak mra gŭ ta nây. Yêhôva mra nthăng rse ma nau ƀư rai bri nây, jêh ri yông ndơ jâk ma nau rngot păng. 12Bu mra tâm amoh bri nây mâu geh ƀon bri hađăch ta nây ôh, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh păng mra roh. 13Lok mra hon tâm pôih păng, tơm lok jêh ri rtau lok tâm ntŭk king păng. Păng mra jêng ntŭk prăp ma so bri, ntŭk gŭ sĭm ô trus. 14Jun bri mra tâm mâp đah so bri, jêh ri be nkuăng bri tâm kuăl ndrăng băl khân păng. Klang kô măng mra drâm ta nây, jêh ri geh ntŭk rlu. 15Ta nây klang kô mra ƀư rsuăn jêh ri tăp. Păng mra păn jêh ri deh kon tâm dâng gui păng. Ta nây klang grât mra tâm rƀŭn nkuăng me.
16Joi tâm ndrom Sămƀŭt Yêhôva jêh ri uănh: Mâu mra pưt nguay tâm ndơ nây ôh, mâu geh du mlâm pưt nkuăng mâu lah me ôh. Yor lah mbung Yêhôva ntăm jêh nau nây. Brah Huêng Ueh păng tâm rƀŭn jêh lĕ khân păng. 17Păng ƀư nau tâm nchroh ma bu, jêh ri ti păng nthăng jêh njăr rse tâm pă. Khân păng mra geh ntŭk nây n'ho ro, khân păng mra gŭ ta nây tâm lĕ rngôch rnôk.