2

Ít-ra-en quay mặt khỏi Thượng Đế

1CHÚA phán cùng tôi như sau: 2“Hãy đi nói cùng dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: CHÚA phán:
  ‘Ta nhớ lại khi các ngươi còn là một tân quốc gia,
   các ngươi trung thành với ta như thế nào.
  Các ngươi yêu ta như một cô dâu.
   Các ngươi đi theo ta qua sa mạc,
   một vùng đất chưa hề được trồng trọt.
  3Ít-ra-en là dân thánh cho CHÚA,
   giống như hoa quả đầu mùa của mùa gặt Ngài.
  Những kẻ làm hại Ít-ra-en bị trừng phạt nặng nề.
   Thảm họa xảy đến cho chúng,’” CHÚA phán vậy.
  4Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi nhà Gia-cốp,
   và các họ hàng Ít-ra-en.
  5CHÚA phán như sau:
   “Ta rất công bằng với tổ tiên các ngươi,
   vậy tại sao chúng quay bỏ ta?
  Tổ tiên các ngươi thờ lạy các tượng chạm vô ích
   và chính mình cũng trở thành vô dụng.
  6Tổ tiên các ngươi không hề hỏi,
   ‘CHÚA là Đấng mang chúng ta
   ra khỏi Ai-cập đâu rồi?
  Ngài dẫn dắt chúng ta qua sa mạc,
   qua vùng đất khô khan lởm chởm đá,
  qua xứ tăm tối và nguy hiểm.
   Ngài dẫn chúng ta qua nơi không ai ở hay đi lại.’
  7Ta đưa các ngươi vào một xứ phì nhiêu
   để các ngươi mặc tình ăn hoa quả và sản vật xứ đó.
  Nhưng các ngươi vào làm nhơ nhớp xứ ta;
   Các ngươi làm nơi đó trở thành ghê tởm.
  8Các thầy tế lễ không hỏi,
   ‘CHÚA đâu rồi?’
  Những người truyền bá lời giáo huấn ta, không hề biết ta.
   Các lãnh tụ chống nghịch ta.
  Các nhà tiên tri nói tiên tri nhân danh Ba-anh,
   và bái lạy các tượng chạm vô ích.”
  9“Nên bây giờ ta nhắc lại điều ta đã tuyên bố nghịch cùng các ngươi,” CHÚA phán.
   “Ta sẽ loan báo điều ta nghịch cùng con cháu các ngươi.
  10Hãy băng qua biển đến các đảo Kít-tim mà xem.
   Hãy sai người đến xứ Kê-đa mà nhìn cho kỹ.
   Xem thử có thấy chuyện như thế nầy chưa?
  11Có dân tộc nào đánh đổi thần mình không?
   Dù cho thần của chúng không phải là thần đi nữa.
  Nhưng dân ta đã đổi Thượng Đế vinh hiển của mình
   để lấy những tượng chạm vô ích.
  12Hỡi trời, hãy sửng sốt về chuyện nầy
   và hãy run sợ!” CHÚA phán vậy.
  13“Dân ta đã phạm hai điều ác:
   Chính họ đã quay lưng khỏi ta,
   là suối nước sống.
  Rồi tự đào các hồ chứa nước cho mình,
   là giếng nứt nẻ không giữ nước được.
  14Dân Ít-ra-en có phải là nô lệ không?
   Chúng đã là nô lệ từ lúc mới ra đời sao?
   Tại sao chúng bị bắt làm tù binh?
  15Quân thù đã gầm thét nghịch cùng Ít-ra-en như sư tử rống;
   chúng đã gầm gừ cùng Ít-ra-en.
  Chúng đã tiêu hủy đất Ít-ra-en.
  Các thành phố của Ít-ra-en điêu tàn,
   dân cư đã bỏ đi hết.
  16Dân cư các thành Mem-phít và Ta-ban-hê
   đã cạo đầu các ngươi để sỉ nhục các ngươi.
  17Phải chăng các ngươi rước những điều nầy vào mình
   vì đã quay khỏi Thượng Đế
   trong khi Ngài đang dẫn các ngươi vào đường chính đáng?
  18Đừng đi xuống Ai-cập
   hay uống nước sông Si-ho mà uổng công!
  Chớ nên đi qua A-xy-ri cầu cứu
   và uống nước sông Ơ-phơ-rát vì chẳng ích gì.
  19Các ngươi chuốc lấy trừng phạt
   do điều ác mình làm
  và những điều quấy các ngươi phạm
   sẽ dạy các ngươi một bài học.
  Hãy suy nghĩ điều nầy và hiểu rằng
   quay khỏi CHÚA, Thượng Đế mình,
   là điều cực ác.
  Không kính sợ Ngài là điều sái bậy,”
   CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  20“Trước kia các ngươi bẻ gãy ách, cắt bỏ dây thừng trói buộc mình
  và nói, ‘Chúng tôi sẽ không phục vụ Ngài!’
   Thật vậy, các ngươi nằm xuống hành dâm
   trên mỗi ngọn đồi, và dưới mỗi cây xanh.
  21Ta đã trồng các ngươi như một dây nho đặc biệt
   gieo hạt giống rất tốt.
  Tại sao các ngươi hóa thành dây nho hoang
   sinh ra trái nho xấu vậy?
  22Dù cho các ngươi tắm rửa bằng xà-bông và thuốc tẩy,
  ta vẫn nhìn thấy vết dơ của tội lỗi các ngươi,”
   CHÚA là Thượng Đế phán vậy.
  23“Sao các ngươi nói được cùng ta rằng,
   ‘Tôi không có lỗi.
   Tôi không có thờ thần Ba-anh?’
  Hãy nhìn những gì ngươi làm trong thung lũng.
   Hãy suy nghĩ đến những hành động ngươi.
  Ngươi như con lạc đà cái đến thời kỳ rượng đực
   chạy tung tăng khắp nơi.
  24Ngươi như con lừa hoang sống trong sa mạc
   và đánh hơi gió vào thời kỳ rượng đực.
  Lúc đó ai mà ngăn chận nó được?
   Lừa đực nào đuổi theo
   cũng bắt được nó dễ dàng;
  vào thời kỳ rượng đực, rất dễ kiếm nó.
  25Đừng chạy cho đến khi chân ngươi sút giày dép
   hay đến khi cổ họng ngươi khô.
  Nhưng ngươi nói, ‘Vô ích!
   Tôi thích các thần khác,
  Tôi phải theo đuổi họ!’”
  26Kẻ trộm cũng cảm thấy xấu hổ
   khi bị bắt quả tang.
   Nhà Ít-ra-en cũng vậy, phải biết mất cỡ,
  từ thầy tế lễ cho đến các nhà tiên tri.
  27Họ nói cùng vật làm bằng gỗ rằng,
   “Ngươi là cha ta,”
   và tượng đá rằng, “Ngươi sinh ra ta.”
  Những kẻ đó không thèm nhìn đến ta;
   Chúng đã quay lưng khỏi ta.
  Nhưng khi gặp khốn đốn thì chúng kêu,
   “Xin hãy đến cứu chúng tôi!”
  28Những hình tượng các ngươi làm cho mình đâu rồi?
   Bảo chúng đến cứu ngươi
   khi ngươi gặp khốn khó đi!
  Hỡi dân Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thị trấn
   thì có bấy nhiêu hình tượng!
  29“Sao các ngươi phàn nàn cùng ta?
   Tất cả các ngươi đều đã chống nghịch ta,”
   CHÚA phán vậy.
  30“Ta đã trừng phạt các ngươi nhưng không kết quả.
   Các ngươi không thèm trở lại cùng ta
   khi ta trừng phạt các ngươi.
  Các ngươi dùng gươm giết các nhà tiên tri mình
   như sư tử đói.”
  31“Hỡi dân Giu-đa, hãy để ý nghe lời CHÚA:
   Có phải ta giống sa mạc cho dân Ít-ra-en
  hay như mảnh đất đen tối và hiểm nguy chăng?
   Sao dân ta bảo, ‘Chúng ta tha hồ đi thong dong.
  Chúng ta sẽ không đến cùng Ngài nữa’?
  32Thiếu nữ không hề quên đồ trang sức mình,
   cô dâu không quên vật trang điểm cho áo cưới mình.
  Nhưng dân ta quên ta không biết bao nhiêu lâu.
  33Các ngươi biết rành việc theo đuổi tình yêu.
  Người đàn bà kém cỏi nhất cũng học được
   những thói gian ác từ các ngươi.
  34Trên áo quần ngươi cũng có vấy máu
   của kẻ nghèo khó và vô tội,
  họ không phải là bọn trộm cắp
   mà các ngươi bắt được quả tang.
  Chính các ngươi làm những chuyện đó,
  35rồi tuyên bố, ‘Tôi vô tội.
   Thượng Đế không nổi thịnh nộ cùng tôi đâu.’
  Nhưng ta sẽ kết tội ngươi vì nói dối,
   Vì ngươi bảo, ‘Tôi có phạm tội đâu.’
  36Thật quá dễ cho các ngươi đổi ý.
  Đến nỗi Ai-cập cũng như A-xy-ri
   đều làm nhục ngươi.
  37Cuối cùng ngươi sẽ rời nơi đó
   hai tay chắp trên đầu như tù binh.
  Ngươi tin cậy các nước đó,
   nhưng chúng chẳng giúp gì được cho ngươi,
   vì CHÚA đã từ bỏ chúng.”