2

Chúa Kêu Gọi I-sơ-ra-ên Ăn Năn

1Lời của CHÚA đến với tôi rằng, 2“Hãy đi và công bố rõ ràng vào tai của Giê-ru-sa-lem rằng, CHÚA phán thế nầy,
  Ta còn nhớ tâm tình hiến dâng của ngươi khi còn thanh xuân,
  Như tình yêu nồng nàn của người vợ mới cưới,
  Thể nào ngươi đã theo Ta trong đồng hoang,
  Trong một miền đất không trồng trọt.
  3I-sơ-ra-ên vốn là một dân tộc thánh của CHÚA,
  Những trái đầu mùa của mùa gặt của Ngài.
  Ai ăn những trái ấy sẽ mắc tội,
  Tai họa sẽ đến với những kẻ ấy,” CHÚA phán.
4Hỡi nhà Gia-cốp và mọi gia tộc của nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời CHÚA. 5CHÚA phán thế nầy,
  “Tổ tiên các ngươi đã thấy nơi Ta có điều gì không đúng, đến nỗi chúng đã bỏ Ta để theo các thần tượng hư không, để rồi đã trở thành những kẻ chẳng ra gì như thế?
  6Chúng chẳng hề hỏi,
  ‘CHÚA, Ðấng đã đem chúng ta lên từ xứ Ai-cập,
  Ðấng đã dẫn chúng ta vào đồng hoang,
  Vào một xứ hoang vu đầy hầm hố,
  Vào một xứ khô cằn nhan nhản bóng tử thần,
  Vào một xứ không ai dám đi ngang qua,
  Một xứ không người nào ở được, đâu rồi?’

  7Ta đã đem các ngươi vào một xứ trù phú,
  Ðể các người ăn hoa quả và hưởng thổ sản của nó,
  Nhưng sau khi các ngươi đã vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất của Ta,
  Các ngươi đã biến sản nghiệp của Ta thành đồ gớm ghiếc.

  8Các tư tế không hề hỏi, ‘CHÚA đâu rồi?’
  Những kẻ giảng dạy Luật Pháp không biết Ta,
  Những kẻ chăn dắt dân Ta chống lại Ta,
  Những tiên tri thì nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri,
  Chúng đi theo những thần tượng vô dụng.
  9Vì thế, một lần nữa Ta lên án các ngươi,” CHÚA phán,
  “Và Ta lên án con cháu của con cháu các ngươi.

  10Hãy vượt đại dương đến các bờ biển Chíp-rơ mà xem;
  Hãy sai người đến Kê-đa để quan sát cho kỹ;
  Hãy hỏi xem có bao giờ đã có việc như thế xảy ra chăng?
  11Có dân nào thay đổi các thần của chúng,
  Dù các thần ấy chẳng là thần gì cả hay chăng?
  Nhưng dân Ta đã đánh đổi vinh hiển của chúng để lấy những đồ vô dụng.

  12Hỡi các tầng trời, hãy kinh hoàng về việc ấy,
  Hãy hoảng kinh, hãy kinh dị hoàn toàn,” CHÚA phán,
  13“Vì dân Ta đã phạm hai tội trọng:
  Chúng đã lìa bỏ Ta, nguồn nước sống, mà đào các hồ chứa nước cho chúng,
  Nhưng các hồ đó nứt ra và không giữ nước lại được.

  14Phải chăng I-sơ-ra-ên là một tên nô lệ?
  Phải chăng nó là một người nô lệ được sinh ra trong nhà?
  Thế sao nó lại bị người ta chiếm đoạt?

  15Các sư tử đã gầm lên chống lại nó,
  Chúng đã rống thật to;
  Chúng đã biến xứ sở của nó ra hoang phế,
  Các thành phố của nó thành những nơi đổ nát điêu tàn, không người ở.
  16Hơn thế nữa, dân ở Mêm-phít và dân ở Ta-pan-he
  Ðã đập nát mão miện vinh hiển trên đầu ngươi.
  17Há chẳng phải chính ngươi đã tự chuốc lấy hậu quả
  Khi ngươi lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Trong khi Ngài dẫn dắt ngươi trên đường sao?
  18Ngươi đã được gì khi xuống Ai-cập để uống nước Sông Nin?
  Hay ngươi đã được gì khi lên A-sy-ri để uống nước Sông Ơ-phơ-rát?
  19Sự gian ác của ngươi sẽ hình phạt ngươi,
  Sự bội bạc của ngươi sẽ quở trách ngươi.
  Khá nhận biết và thấy rằng khi ngươi lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Ngươi sẽ chuốc lấy tai họa và cay đắng.
  Lòng kính sợ Ta không còn ở trong ngươi nữa,”
  CHÚA, Chúa các đạo quân phán vậy.

  20“Xưa kia, Ta đã bẻ gãy ách đè nặng trên cổ ngươi,
  Ta đã bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi,
  Lúc ấy ngươi nói, ‘Con sẽ không vi phạm nữa đâu!’
  Thế mà sau đó trên mỗi đồi cao và dưới mỗi cây xanh,
  Ngươi đã sụp lạy trước các thần tượng và cong mình làm điếm.
  21Dù Ta đã chọn ngươi từ một giống nho thuần chủng nhất,
  Và trồng ngươi xuống như một cây nho tốt nhất,
  Thế mà sao ngươi lại thoái hóa và biến thành một cây nho hoang?
  22Dù ngươi đã dùng thuốc tẩy mà tẩy,
  Và dùng bao nhiêu xà phòng mà rửa,
  Vết nhơ của tội lỗi ngươi vẫn còn hiện rõ trước mặt Ta,”
  CHÚA Hằng Hữu phán vậy.

  23“Sao ngươi có thể nói rằng,
  ‘Tôi không bị ô uế; tôi đâu có đi theo Ba-anh’?
  Hãy xem lại đường lối của ngươi dưới thung lũng;
  Ngươi hẵn biết rõ ngươi đã làm gì rồi.
  Một con lạc đà cái tơ chạy lăng xăng các nẻo đường;
  24Một con lừa rừng quen thói trong đồng hoang,
  Khi cơn thèm khát nhục dục nổi lên, nó hí lên huýt gió.
  Ai có thể kiềm hãm dục vọng của nó được?
  Ai muốn tìm kiếm nó chẳng cần phải khó nhọc;
  Cứ đến tháng động tình của nó là sẽ tìm được nó ngay.

  25Hãy giữ chân ngươi kẻo sẽ bị mất giày và cổ họng ngươi kẻo sẽ bị khát.
  Nhưng ngươi nói, ‘Vô phương rồi, vì tôi đã yêu những thần xa lạ, và tôi sẽ đi theo họ.’
  26Như một tên ăn trộm bị bắt quả tang cảm thấy xấu hổ thể nào,
  Nhà I-sơ-ra-ên cũng sẽ bị xấu hổ thể ấy.
  Chúng, các vua của chúng, các quan của chúng, các tư tế của chúng, và các tiên tri của chúng,
  27Những kẻ đã nói với khúc gỗ rằng, ‘Ngài là cha tôi,’
  Và nói với cục đá rằng, ‘Ngài là mẹ tôi.’
  Chúng quả đã quay lưng chối bỏ Ta, chứ không phải chỉ ngoảnh mặt đi mà thôi.
  Thế nhưng khi chúng gặp khó khăn hoạn nạn, chúng lại kêu cầu Ta,
  ‘Xin đến và cứu chúng con!’
  28Hỡi Giu-đa, thế các thần của các ngươi mà các ngươi đã làm ra và thờ lạy đâu rồi?
  Hãy để chúng đến, nếu chúng có thể cứu các ngươi khi các ngươi gặp khó khăn hoạn nạn;
  Vì các ngươi có quá nhiều thần, nhiều như số thành phố của các ngươi.

  29Tại sao các ngươi trách móc Ta?
  Ấy là chính các ngươi, tất cả các ngươi, đã nổi lên chống lại Ta,” CHÚA phán.

  30“Mặc dù Ta đã đánh phạt con cháu các ngươi,
  Nhưng điều ấy cũng chỉ vô ích,
  Bởi chúng không muốn được sửa dạy.
  Gươm của các ngươi đã ăn nuốt các vị tiên tri như sư tử vồ lấy con mồi.”

  31Còn các người, hỡi những người của thế hệ nầy, hãy lắng nghe lời CHÚA:
  “Ta há là một đồng hoang cho dân I-sơ-ra-ên hay là một miền đất tối tăm mù mịt cho chúng sao?
  Thế sao dân Ta nói rằng,
  ‘Bây giờ chúng tôi được tự do rồi, chúng tôi không cần đến Ngài nữa.’
  32Có thể nào một thiếu nữ quên các nữ trang của mình,
  Hoặc một cô dâu quên áo cưới của mình chăng?
  Thế mà dân ta đã quên Ta từ ngày nào không ai đếm được.

  33Ngươi đã tính toán kỹ các đường lối mình để kiếm người tình;
  Thậm chí phường điếm đĩ còn phải học hỏi kinh nghiệm của ngươi.
  34Y phục của ngươi đã vấy đầy máu của những người nghèo vô tội,
  Dù không ai bắt quả tang họ cạy cửa lẻn vào nhà ngươi;
  Nhưng bất chấp sự thật như thế nào, ngươi vẫn giết hại họ.
  35Ngươi nói, ‘Tôi vô tội. Chắc chắn cơn giận của Ngài đã lìa khỏi tôi rồi.’
  Nầy, Ta sẽ đem ngươi ra để xét xử, vì ngươi nói, ‘Tôi vô tội.’
  36Sao ngươi thay đổi đường lối của ngươi một cách dễ dàng như thế?
  Ngươi sẽ bị Ai-cập làm xấu hổ như ngươi đã bị A-sy-ri làm xấu hổ.
  37Ngươi sẽ từ nơi đó ôm đầu tủi hổ ra đi,
  Vì CHÚA đã loại bỏ những kẻ ngươi đang nhờ cậy;
  Ngươi sẽ không được lợi lộc gì khi nhờ cậy chúng.”