46

Lời tiên tri về Ai-cập

1Chúa phán bảo tiên tri Giê-rê-mi về tương lai nhiều dân tộc. Về Ai-cập: 2Quân đội của Nê-cô, vua Ai-cập tiến công Cát-kê-mít bị quân đội Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân đánh bại bên bờ sông Ơ-phơ-rát, vào năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim (con Giô-si-a) của nước Giu-đa. Khởi đầu cuộc chiến tranh, Chúa đã bảo tôi:
3Quân Ai-cập! Hãy mặc giáp, mang thuẫn, xung phong ra trận! 4Hãy thắng yên cương, thúc ngựa đến sa trường! Hãy đội nón sắt mài dáo cho nhọn, mặc áo giáp!
5Nhưng kìa, Ta thấy quân đội Ai-cập khủng khiếp, quay lại và bỏ chạy! Các chiến binh sợ hãi chạy, không ai dám ngoảnh lại! Xoay qua phía nào cũng đầy những cảnh rùng rợn! 6Tuy nhiên, chạy nhanh bao nhiêu cũng không thoát, chiến đấu can trường đến mấy cũng nộp mạng. Tại phía bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, quân đội Ai-cập vấp chân, ngã chúi và nằm la liệt khắp chiến trường.
7Quân đội nào kéo ra cuồn cuộn như dòng sông Ninh vào mùa mưa nước lũ, tràn ngập ruộng vườn? 8Đó là quân đội Ai-cập, quân đội thường huênh hoang tuyên bố thừa sức tràn ngập các nước trên thế giới, đánh tan các thành phố và tiêu diệt quân thù.
9Kỵ binh, chiến xa và bộ binh Ai-cập! Hãy tiến ra sa trường! 10Các chiến sĩ Ê-ti-ô-bi và Ly-bi thông thạo chiến thuật phòng thủ,a[sử dụng thuần
a] các chiến sĩ Ly-đi giỏi chiến thuật tiến công, hãy xung phong!
11Vì đây là ngày của Chúa Hằng Hữu toàn năng, ngày báo trả các thù nghịch. Các lưỡi gươm sẽ tàn sát, say sưa chán ngấy máu người Ai-cập như một tế lễ dâng lên tại xứ miền bắc, bên bờ Phát-giang.
12Các thiếu nữ Ai-cập! Hãy đi lên Ga-la-át kiếm thuốc men! Nhưng các ngươi chẳng tìm được thuốc nào để chữa trị các thương tích. Dù các ngươi dùng đủ thứ thuốc hay, các thương tích trầm trọng cũng không lành! 13Các dân tộc đều hay tin các ngươi bị ô nhục. Tiếng các ngươi la hét tuyệt vọng vì thua trận sẽ vang dội khắp thế giới. Các chiến sĩ hùng mạnh nhất của Ai-cập cũng đạp nhau ngã chết.
14Chúa báo cho Giê-rê-mi biết trước cuộc tiến công của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, vào xứ Ai-cập:
15Hãy thông cáo khắp Ai-cập và vùng Mích-đôn, Nốp và Tác-pha-nết: hăy chuẩn bị kháng chiến vì chiến tranh sẽ tàn phá khắp nơi chung quanh các ngươi. 16Tại sao "thần tối linh" của các ngươi khiếp đảm bỏ chạy? Chỉ vì Chúa đánh ngã thần ấy trước mặt quân thù. 17Quân đội đông đảo các ngươi ngã xuống thành từng đống thây ma! (Lúc ấy dân tỵ nạn Giu-đa mới rủ nhau trở về quê cha đất tổ để trốn tránh cuộc tàn sát).
18Hãy đặt cho vua Hốp-ra của Ai-cập một tên giễu cợt: "Thùng rỗng kêu to" vì vua chỉ giỏi hò hét ầm ĩ nhưng đã mất hết quyền lực.
19Đức Vua, tức là Chúa Hằng Hữu toàn năng phán: "Thật như Ta hằng sống, người lãnh đạo cuộc tiến công vào Ai-cập có uy vũ như núi Tha-bô hoặc núi Cát-mên hùng dũng trấn áp miền duyên hải! 20Nhân dân Ai-cập! Hãy thu xếp hành trang, sẵn sàng đi đày vì thành phố Mem-phi sẽ bị tàn phá, không còn ai ở nữa. 21,22Ai-cập là một con bò cái tơ đẹp đẽ nhưng bị một con muỗi chích, một con muỗi ở phương bắc, nên phải bỏ chạy lồng lộn. Cả các đơn vị lính đánh thuê của Ai-cập cũng trở nên yếu như sên, ra trận thì bỏ chạy tán loạn vì ngày Đại họa, ngày đoán phạt Ai-cập, đã đến. 23,24Như con rắn lặng lẽ trườn đi, quân đội Ai-cập âm thầm chạy trốn trước quân đội xâm lăng. Quân địch đông như kiến cỏ đã tàn sát nhân dân Ai-cập như đoàn thợ cưa đua nhau hạ hàng loạt cây trong rừng cho đến khi hết sạch. 25Ai-cập đành bó tay chịu trận như người con gái bị bọn người cuồng bạo vây bắt.
26Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: "Ta sẽ phạt A-môn, thần của Thê-bê và tất cả các tà thần Ai-cập. Ta sẽ phạt vua Ai-cập và tất cả những người tin tưởng nó. 27Ta sẽ nộp chúng cho những người muốn tiêu diệt chúng, tức là vua Nê-bu-cát-nết-sa và quân đội Ba-by-luân. Sau đó, đất nước Ai-cập sẽ có dân cư đông đảo như ngày xưa, Chúa Hằng Hữu phán vậy."

Lời tiên tri về dân Y-sơ-ra-ên

28Tuy nhiên, dân Ta và đầy tớ Ta ơi, các con đừng sợ hãi! Cứ can đảm lên! Vì Ta sẽ giải cứu các con từ các nước xa và đem dòng dõi các con khắp nơi trở về quê cha đất tổ. Phải, Y-sơ-ra-ên sẽ trở về an cư lạc nghiệp tại quê hương và không còn phải sợ hãi nữa. 29Gia-cốp, đầy tớ Ta ơi, đừng sợ vì Ta ở với con. Ta sẽ tiêu diệt các nước là những nơi các con bị lưu đày, nhưng Ta sẽ không tiêu diệt con. Dù Ta phải trừng phạt con, Ta chỉ nhằm mục đích sửa trị con.