46

Nau Mbơh Lor Di Ma Bri Êjipt

1Nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi di ma phung ndŭl mpôl bunuyh.
2Di ma bri Êjipt; ma phung tahan Pharaôn Nêkô hađăch Ejipt gŭ ta kơh dak krong Ơprat ta ƀon Karkêmis ma phung nây Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn hŏ dơi jêh tâm năm rơh puăn Y-Jêhôyakim kon bu klâu Y-Jôsia hađăch Yuda:
3"Ndrăp rơm hom khêl jê̆ jêh ri khêl toyh, jêh ri rduh hom ma nau tâm lơh!
4Dăp hom ưn seh, ncho hom, ơ phung tahan ncho seh!
 Hăn dăp hom ta ntŭk khân may jêh ri ndô môp loih, theng tak khân may, jêh ri nsoh hom ao loih khân may!
5Mâm ƀư gâp lĕ saơ jêh nau nây?
 Khân păng rdja nuih jêh, jêh ri rŭch jêh.
 Phung tahan tâm lơh khân păng chalôt jêh, jêh ri ngăch ma du ro, khân păng mâu hôm plơ̆ n'gĭl pakơi ôh, geh nau nhhu nkrit jŭm chiau meng!" Yêhôva lah.
6"Nơm dŭt prăl ăt mâu dơi ôh nchuăt, bunuyh dŭt dăng ăt mâu dơi klaih lĕ; tâm bri dor palơ ta kơh dak krong Ơprat khân păng chêh jêh ri prah!
7"Mbu nơm aơ hao nâm bu dak krong Nil, nâm bu dak krong lip?
8Bri Êjipt hao nâm bu dak krong Nil, nâm bu dak krong lip.
 Păng lah, Gâp mra hao, gâp mra lip lam neh ntu;
 Gâp mra ƀư rai ƀon toyh jêh ri bunuyh gŭ tâm ƀon nây.
9Rduh hom, ơ seh, jêh ri rduh hom, ơ phung ƀĭt ndeh seh!
 Ăn phung tahan tâm lơh ran rlet panăp: phung bu klâu n'gor Êthiôpi jêh ri n'gor Put phung djôt khêl. phung bu klâu n'gor Lidi blau sŏng pănh na.
10Nar nây jêng nar Yêhôva Brah Ndu ma phung tahan,
 jêng nar nau har plơng bôk ŭch har plơng ma phung rlăng păng.
 Đao dau mra sreh nkhĭt jêh ri Nhêt mham khân păng kŏ tât hơm.
 Yorlah Yêhôva Brah Ndu ma phung tahan ƀư brah, tâm bri dor palơ ta kơh dak krong Ơprat.
11Hăn hao hom ma bri Galaat jêh ri sŏk dak si,
 Ơ kon bu druh tang tat bri Êjipt! Khân ay dŏng âk ntil dak si kŏ mâu khlay lĕ; mâu geh nau ƀư bah ma khân ay ôh.
12Lĕ ntil mpôl bunuyh tăng lư jêh nau bêk prêng khân ay may, jêh ri lam bri neh ntu bu tăng lư nau ay may nhiăng nhĭm; yorlah du huê tahan chêh prah đah du huê tahan êng; lĕ bar hê khân păng chalôt jêh ndrel n'grŭp."
13Nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi di ma Y-Nebukatnetsar hađăch bri Babilôn văch ŭch tâm lơh đah bri Êjipt:
14"Mbơh hom tâm bri Êjipt, jêh ri tâm mpơl hom tâm ƀon Mikdôl; tâm mpơl hom tâm ƀon Nôp jêh ri ƀon Tahpanhes; lah hom, 'Ndrăp rơm hom jêh ri nkra mra nau tâm lơh, yorlah đao dau mra sa văr jŭm khân ay may.'
15Mâm ƀư phung tahan may lĕ chalôt jêh?
 Khân păng mâu dơi dâk ôh, Yorlah Yêhôva n'glưh jêh khân păng.
16Khân păng chêh prah ƀaƀơ, jêh ri khân păng chalôt ndrăng khân păng nơm.
 Khân păng lah, 'Dâk jêh ri plơ̆ sĭt hom ma phung ndŭl mpôl he nơm, jêh ri ma bri me deh ma he, du ngai đah ntŭk tak đao nơm tŭn jot!'
17Ta nây, khân păng mra lah,
 'Pharaôn, hađăch bri Êjipt, lĕ rai yot jêh; păng hŏ roh jêh nau ƀŭn lah.'
18"Tĭng nâm gâp gŭ rêh., "Hađăch lah, amoh păng jêng Yêhôva ma phung tahan, "du huê mra jêng nâm bu yôk
 Tabor ta nklang âk gôl yôk, jêh ri nâm bu yôk Karmel êp dak mƀŭt.
19Nkra hom ndô ndơ ay may hăn ƀư bu nă,
 Ơ bu druh tang tat gŭ tâm bri Êjipt!
 Yorlah ƀon
 Nôp mra jêng rngol, jêng du Ntŭk bu bun ndơ lĕ rai jêh, mâu geh ôh bunuyh gŭ.
20"Bri Êjipt jêng du mlâm kon ndrôk me ueh, ƀiălah du mlâm jop tă dor lơ tât kăp pãng.
21Nđâp ma phung tahan păng nkhôm jêh ndrel ma pãng jêng nâm bu kon ndrôk lay; n'hêl nanê̆, khân păng ndôn kơi lĕ nchuăt du jêh ndrel n'grŭp, khân păng mâu tâm đâng ôh; yorlah nar rêh ni tât jêh ma khân păng, nar bu tâm rmal ma khân păng.
22Nau nteh păng nâm bu hung bêih (bih); yorlah phung rlăng khân păng rduh ran katang ngăn; jêh ri văch ƀư ma păng djôt sung nâm bu kăl tơm si
23Khân păng mra kăl si krŏng păng," Yêhôva lah,
 "Nđâp lah bri nây krŏng mbâl, yorlah khân păng jêng âk lơn ma phung krah, bu mâu dơi kơp khân păng ôh.
24Bu mra ăn prêng kon bu ur bri Êjipt, bu mra jao păng ma ti du phung ƀon lan tă dor lơ."
25Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu Israel lah: Aơ, gâp ăn tât nau tâm rmal ma phung Amôn ta ƀon Thêbes, hađăch Pharaôn, bri Êjipt jêh ri phung brah, jêh ri phung hađăch păng, jêh ri phung rnơm ma hađăch Pharaôn. 26Gâp mra jao khân păng ma ti nơm joi nkhĭt khân păng, tâm ti Y-Nebukatnetsar hađăch Babilôn jêh ri ma phung kôranh tahan păng. Jêh ta nây bu mra plơ̆ gŭ đŏng ta bri Êjipt nâm bu rnôk saơm," Yêhôva lah.
27"Ƀiălah lơi ta klach ôh,
 Ơ phung Yakôb, phung oh mon gâp, mâu lĕ rdja nuih, ơ phung Israel; yorlah aơ, gâp mra rklaih khân ay may tă bơh ntŭk ngai, jêh ri phung kon sau ay may tă bơh ntŭk khân păng jêng bu nă. Phung Yakôb mra plơ̆ sĭt tay jêh ri gŭ đăp mpăn, jêh ri mâu geh du huê mra nhhu nkrĭt khân păng ôh.
28Lơi ta klach ôh, Ơ phung Yakôb, phung oh mon gâp," Yêhôva lah,
 "Yorlah gâp gŭ ndrel ma ay may, gâp mra ƀư rai lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh ta nklang khân păng nây yơh gâp hŏ mprơh khân ay may tât jêh; bi khân ay may, gâp mâu mra ƀư rai lĕ rngôch ôh.
 Gâp mra nkra khân ay may di keh, jêh ri gâp mâu lơi dơm ôh khân ay may klaih bơh nau tâm rmal."