11

Hai nhân chứng

1Sau đó tôi nhận được cây thước giống như cây gậy, với lời dặn bảo: “Hãy đứng dậy đo Đền thờ Thượng Đế và bàn thờ cùng đếm những người thờ phượng. 2Còn sân ngoài Đền thờ thì đừng đo, vì đã giao cho các dân tộc; họ sẽ dày xéo thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3Ta sẽ trao quyền cho hai nhân chứng của Ta; họ sẽ mặc vải thô và nói tiên tri suốt 1.260 ngày.”
4Hai tiên tri là hai cây ô-liu, cũng là hai giá đèn đứng trước mặt Chúa của hoàn vũ. 5Nếu có ai định làm hại họ, lửa từ miệng họ sẽ phun ra tiêu diệt kẻ thù. Bất cứ ai muốn hại họ đều bị giết sạch. 6Họ được quyền đóng trời lại, để mưa không rơi xuống trong ba năm rưỡi, là thời gian họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền hóa nước thành huyết, và gieo tai họa trên mặt đất bao nhiêu tùy ý.
7Khi họ đã hoàn tất sứ mạng, con thú từ Vực thẳm lên sẽ giao tranh với họ, chiến thắng và giết họ đi. 8Thây họ sẽ phơi ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem— còn gọi bóng là Sô-đôm hay Ai-cập — cũng là nơi Chúa của họ chịu đóng đinh trên cây thập tự. 9Người thuộc mọi dân tộc, dòng giống, ngôn ngữ, quốc gia sẽ kéo đến xem thi thể của họ trong ba ngày rưỡi, chẳng ai được phép chôn cất.
10Mọi người trên thế giới sẽ mừng rỡ vì hai người đã bị sát hại. Người ta ăn mừng, tặng quà cho nhau, vì hai tiên tri ấy đã khuấy động lương tâm mọi người.
11Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thượng Đế nhập vào hai người, họ vùng đứng dậy. Mọi người đến xem đều quá khiếp sợ. 12Hai tiên tri nghe tiếng gọi lớn từ trời: “Lên đây!” Họ cưỡi mây lên trời trước mắt kẻ thù.
13Ngay giờ đó, một trận động đất dữ dội tiêu diệt một phần mười thành phố, làm 7.000 người thiệt mạng. Những người sống sót đều kinh hoàng và tôn vinh Thượng Đế.
14Khổ nạn thứ hai đã qua. Này, khổ nạn thứ ba sắp đến.

Kèn thứ bảy

15Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, liền có tiếng nói vang dội từ trời:
“Cả thế giới từ nay thuộc quyền Chúa chúng ta và Đấng Cứu Thế của Ngài.
Ngài sẽ cai trị mãi mãi.”
16Hai mươi bốn trưởng lão ngồi trên ngai trước mặt Thượng Đế, quỳ xuống thờ lạy Ngài, 17và thưa:
“Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn năng,
Đấng hiện có, đã có (và còn đời đời)
Chúng con xin dâng lời cảm tạ,
Vì Ngài sử dụng quyền năng lớn lao và cai trị.
18Các dân tộc đều nổi giận
Nhưng cơn đoán phạt của Chúa đã đến.
Đây là lúc Chúa xét xứ người chết, và tưởng thưởng cho tôi tớ Ngài là các tiên tri và thánh đồ, cùng mọi người lớn nhỏ kính sợ Danh Chúa. Cũng là lúc Chúa hủy diệt những kẻ đã phá hoại thế giới.”
19Bấy giờ, Đền thờ Thượng Đế trên trời mở cửa, để lộ rương giao ước bên trong. Lại có chớp nhoáng, sấm sét vang rền, động đất và mưa đá dữ dội.