2

bu ur gŭ sai:

1Gâp jêng kao Rôs rlŭng Sarôn, du ntil lii tâm rlŭng.

buklâu gŭ ur:

2Nâm bu kao lili ta nklang mpach lok, tâm ban nây lĕ gâp rŏng ta nklang phung bu ur druh.

bu ur gŭ sai:

3Nâm bu du tơm play pom ta nklang krŏng tâm ban nây lĕ gâp rŏng ta nklang phung buklâu ndăm. Ma nau maak ngăn gŭ tâm dâng gui păng Jêh ri play păng njŭng rngăn tơlah gâp sa. 4Păng leo gâp rlet ma ngih bu nhêt sa toyh, jêh ri nau păng rŏng jêng nâm bu n'ha bok kơ rpuh ta kalơ gâp 5Ƀư mpay hom gâp ma play kriăk ƀâu, ƀư katang gâp ma play pom; Yorlah gâp ji yor ma nau gâp rŏng. 6Ti chiau păng rkơl tâm dâng bôk gâp, bi ti pama păng rle ut gâp! 7Hơi phung bu ur druh ƀon Yêrusalem, gâp ntĭnh khân ay, Yor tă amoh yơng mâu lah jun me tâm bri, Lơi nsônh mâu lah rlay nau rŏng gâp. Ăn tât mông tơlah păng ŭch 8Nây jêng bâr nơm gâp rŏng! Aơ, păng văch nsăt rlau ta kalơ yôk, Jêh ri kdăt rlau ta kalơ gôl. 9Nơm gâp rŏng jêng nâm bu Yơng, mâu lah du mlâm jun ndăm. Aơ, păng dâk pakơi mpir ngih hên, Păng mêt ta trôm mpông bloh jêh ri uănh ta trôm nđa. 10Nơm gâp rŏng ngơi jêh ri lah ma gâp: Dâk hom, Hơi nơm gâp rŏng, nơm ueh reh gâp, Jêh ri hăn hom he, 11Yorlah aơ, Yan puh rlau jêh, jêh ri trôk mih lĕ prăng jêh. 12Kao si dang ta neh ntu, tât jêh mông mprơ, jêh ri bu tăng jêh ndrau ntơp kutku tâm bri he. 13Tơm play rvi lĕ play, jêh ri tơm play kriăk ƀâu luh kao, jêh ri bu ƀâu n'hôl ƀâu kah khân păng Dâk hom, Hơi gâp rŏng, nơm ueh reh gâp, Jêh ri hăm hom he.

buklâu gŭ ur:

14Hơi plŭk gâp, trôm trôm nđa lŭ, jêh ri ta pĭng yôk rdâk, ăn gâp saơ muh măt ay, ăn gâp tăng bâr ay, yorlah bâr ay ngơi jêng maak ăn gâp tăng jêh ri muh măt ay ueh reh. 15Sŏk lơi mpik, kon mpik ƀư rai lơi n'gar play kriăk ƀâu, yorlah tơm play kriăk ƀâu he ntơm lu kao.

bu ur gŭ sai:

16Nơm gâp rŏng jêng ndơ gâp, jêh ri gâp jêng ndơ păng, păng hŏ chiăp lĕ biăp păng ta nklang kao lili. 17Kŏ tât mông geh nau nđĭk jêh ri n'hâm si du roh jêh, Hơi nơm rŏng, plơ̆ văch hom, nâm bu du mlâm Yơng Nâm bu du mlâm jun me druh ta kalơ yôk.