10

Nau Rai Yot Bri Dak Geh Jê̆t Ndŭl Mpôl

1Israel jêng du tơm play kriăk ƀâu ueh uĭn ngăn ngên, păng play âk rkŭm prăp ma păng nơm.
 Tơlah play păng rklê glet n'gĭng ngăn, lơ hâu đŏng păng ndâk nơng ƀư brah; tĭng nâm nau chăt hao bri dak păng păng mbĭk lơ âk rup brah păng.
2Nuih n'hâm khân păng pă rnglah jêh; aƀaơ khân păng mra anh nau khân păng jêng tih jêh;
 Yêhôva mra nklơ̆ lơi nơng khân păng, jêh ri ƀư rai rup brah khân păng.
3Nanê̆ ngăn aƀaơ khân păng mra lah: "He mâu hôm geh ôh hađăch, yorlah he mâu klach yơk ma Yêhôva; jêh ri ma du huê hađăch, moh ndơ hađăch dơi kơl an he?"
4Khân păng ngơi lah nau mâu khlay ôh, ma nau sơm săk dơm dam khân păng ƀư nau tâm rnglăp.
 Pôri lĕ nau phat dôih mra hon măt nâm bu gơ̆ mhĭk geh kăch tâm trong mbor kau kai (kau chuar) lŏ.
5Phung gŭ tâm n'gor Samari mra krit klach yorlah rup ndrôk kon Bêt-Aven; phung ƀon lan yor ma rup nây geh nau nhĭm nhiăng; jêh ri phung kôranh ƀư brah păng ŭch ngăn ma rup ăt nhĭm tâm ban lĕ, yorlah nau chrêk rmal păng hŏ du roh jêh bơh păng.
6Rup nây tâm ban lĕ bu mra rdeng nchuăn leo ma bri Asiri, jêng ndơ gay nhhơr ma hađăch toyh Jarep.
 Rnôk nây Êphraim mra bêk prêng, jêh ri Israel mra bêk ma nau plĕch rlăm ma khân păng nơm.
7Mpeh ma bri Samari mra rai yot nđâp ma hađăch păng, nâm bu mpŭnh ta kalơ mpiăt dak.
8Ntŭk prêh kalơ ta Bet-Aven, jêng nau tih Israel, bu mra ƀư rai lơi.
 Tơm boh jêh ri rtao lok mra hon ta kalơ nơng khân păng jêh ri khân păng mra lah ma yôk, "Nkŭm lơi hên?"jêh ri lah ma gôl, "Tô̆p hom ta kalơ hên!"
9"Hơi Israel, ntơm bơh nar Gibêa, may hŏ ƀư tih jêh! Khân păng dâk ta nây; Mâu hĕ nau tâm lơh dơi ban phung ƀư tih ta Gibêa?
10Gâp mra tâm rmal khân păng tơlah gâp ŭch, jêh ri phung mpôl băl bunuyh mra tâm rdâng đah khân păng, tơlah bu lĕ kât jêh khân păng yor nau tih khân păng nơm bar tơ̆ jêh.
11Êphraim jêng nâm bu ndrôk me druh bu lĕ đăp jêh, kâp gay jot ba; ƀiălah gâp hŏ rgăn ta kalơ trôko ueh păng. Gâp mra dơm bunuyh ncho kalơ Êphraim; Yuda mra chuar, jêh ri Yakôb mra chraih ma păng nơm.
12Srih hom ma khân may nơm nau sŏng srăng, rek hom play tă bơh nau ueh; chuar hom neh khân may lĕ chalơi dơm, yorlah tât jêh mông joi Yêhôva, tât ma păng dơi văch tât jêh ri djrah dak mih nau sŏng srăng ta kalơ khân may.
13Khân may hŏ chuar jêh nau kue, rek nau mâu di, khân may sa jêh play nau mƀruh; yorlah khân may rnơm jêh ma trong khân may nơm, jêh ri tahan âk khân may.
14Yor ri nau drơu drơu ma nau tâm lơh mra ƀư ma phung ƀon lan khân may, jêh ri lĕ rngôch pôih King khân may lĕ rai jêh; nâm bu Y-Salman ƀư rai ƀon Bet-Arbel nôk nar tâm lơh; bu jot nkrâm phung me ndrel ma phung kon khân păng.
15Pônây bu mra ƀư ma khân may, Hơi Bethel, yor nau ƀau khân may toyh ngăn. Hađăch Israel mra nkhĭt lơi lĕ rngôch kêng ang ơm ôi.