14

Bu Vơh Vơl Ma Phung Israel Ăn Plơ̆ Sĭt Đŏng Ma Yêhôva

1Hơi Israel, plơ̆ sĭt hom ma Yêhôva Brah Ndu may, yorlah may tô̆p jêh yor nau djơh mhĭk may.
2Mbơh sơm hom ta năp Yêhôva, jêh ri plơ̆ sĭt hom ma păng.
 Lah ma păng: "Sŏk lơi lĕ nau kue, sŏk sơn hên ma nau may yô̆, gay ma hên dơi nhhơr nau tâm rnê ma trôm mbung hên.
3Asiri mâu dơi tâm rklaih hên ôh, hên mâu mra ncho seh tâm lơh đŏng ôh, jêh ri mâu mra lah đŏng ôh, 'Brah Ndu hên, 'ma ti hên nơm ƀư.
 Tâm may yơh phung kon đơi dơi joi saơ nau yô̆."
4"Gâp mra ƀư bah nau rlăng tâm khân păng. Gâp mra lŏng nuih n'hâm ueh rŏng ma khân păng; yorlah nau gâp ji nuih hŏ du jêh tă bơh păng.
5Gâp mra jêng nâm bu dak ngom ma phung Israel, khân păng mra luh kao nâm bu kao li li, khân păng mra sŏr reh nâm bu tơm si Sêdar bri Liban.
6Nkeh păng mra sŏt jong lơn, nau ueh păng mra jêng nâm bu tơm play ôlivơ, jêh ri n'hôl ƀâu kah păng nâm bu tơm si Sêdar bri Liban.
7Khân păng mra plơ̆ sĭt gŭ tâm dâng n'hâm gui gâp, khân păng mra chăt hao nâm bu ba. Khân păng mra luh kao nâm bu tơm play kriăk ƀâu, lư n'găr khân păng mra jêng nâm bu dak play kriăk ƀâu bri Liban.
8Êphraim mra lah: mâm gâp đah rup brah dơi dơh dăch ndrel lĕ?
 Gâp hŏ plơ̆ sĭt lah jêh ri uănh treng păng.
 Gâp jêng nâm bu tơm si chiprơ nse mro mrăng, tă bơh gâp yơh luh du play may."
9Mbu nơm jêng bunuyh blau mĭn, ăn păng gĭt rbăng nau aơ.
 Mbu nơm jêng bunuyh blau sek uănh, ăn păng gĭt năl khân păng (nau nây). Yorlah trong Yêhôva jêng sŏng, jêh ri phung sŏng chuat hăn ta nây, ƀiălah phung rlau nau vay mra tô̆p ta nây.