14

Tha Thiết Mời Gọi Ăn Năn

  1Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy trở lại với CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Vì ngươi đã ngã nhào bởi tội lỗi của ngươi.
  2Hãy chuẩn bị những lời cầu nguyện cho mình và khá trở về với CHÚA;
  Hãy thưa với Ngài rằng,
  “Xin cất bỏ mọi tội lỗi của chúng con;
  Xin lấy đức nhân từ của Ngài mà chấp nhận chúng con,
  Ðể chúng con dâng lên Ngài bông trái của môi miệng chúng con.
  3A-sy-ri sẽ không thể cứu chúng con;
  Chúng con sẽ không cỡi chiến mã xông ra chiến trận;
  Chúng con sẽ không gọi công việc của tay chúng con là ‘Thần của chúng con,’
  Vì chỉ ở trong Ngài kẻ mồ côi mới tìm được ơn thương xót.”

CHÚA Bày Tỏ Ơn Tha Thứ

  4“Ta sẽ chữa lành cho chúng khỏi tội bất trung;
  Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng,
  Vì cơn giận của Ta đã quay khỏi chúng.
  5Ta sẽ như sương móc cho I-sơ-ra-ên;
  Nó sẽ nở hoa đẹp tươi như hoa huệ;
  Rễ nó sẽ ăn sâu như các cây rừng Li-băng.
  6Các cành nó sẽ tỏa rộng;
  Nó sẽ tươi đẹp như cây ô-liu;
  Hương thơm của nó sẽ tỏa lan như cây rừng Li-băng.
  7Một lần nữa, chúng sẽ sống dưới bóng mát của Ta;
  Chúng sẽ mọc lên như hạt giống trong ruộng lúa;
  Chúng sẽ trổ hoa như cây nho;
  Hương thơm của chúng sẽ như cây nho ở Li-băng.
  8Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì nữa với các thần tượng của ngươi?
  Chính Ta đã đáp lời cầu xin của ngươi và chăm sóc ngươi;
  Ta giống như một cây bách luôn mãi xanh tươi;
  Nhờ Ta mà ngươi mới đơm hoa kết quả.”

  9Những ai khôn ngoan sẽ thông hiểu các điều nầy;
  Những ai thông sáng sẽ hiểu biết chúng.
  Các đường lối của CHÚA luôn luôn đúng;
  Những người ngay thẳng sẽ bước đi trong chúng;
  Nhưng những kẻ bội nghịch sẽ ngã nhào trong chúng.