6

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Chiếu Lệ

  1“Hãy đến, chúng ta hãy trở về với CHÚA.
  Ngài đã xé tan chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta.
  Ngài đã đánh chúng ta, nhưng Ngài sẽ băng bó chỗ đau.
  2Sau hai ngày, Ngài sẽ cho chúng ta được hồi sinh.
  Ngày thứ ba, Ngài sẽ cho chúng ta trỗi dậy, để chúng ta sống trước mặt Ngài.
  3Chúng ta hãy nhận biết,
  Chúng ta hãy cố gắng nhận biết CHÚA.
  Ngài chắc chắn sẽ đến với chúng ta, như hừng đông hiện ra vào buổi sáng;
  Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
  Như mưa xuân gội nhuần mặt đất.”

Nỗi Buồn Thiên Thượng

  4“Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì với ngươi?
  Hỡi Giu-đa, Ta sẽ làm gì với ngươi?
  Vì lòng trung thành của ngươi chỉ như mây sáng,
  Như sương mai chóng tan khi tia nắng vừa lên.
  5Vì thế Ta phải dùng các tiên tri đốn chúng ngã xuống,
  Dùng những lời từ miệng Ta tiêu diệt chúng;
  Những cơn đoán phạt của Ta chắc chắn sẽ xảy ra, như ánh sáng sẽ xuất hiện vào mỗi bình minh.
  6Vì Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn vật hiến tế,
  Muốn sự nhận biết Ðức Chúa Trời chứ không muốn các của lễ thiêu.
  7Nhưng giống như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước của Ta;
  Chúng đã phản bội Ta từ thuở đó.
  8Ghi-lê-át là thành có nhiều kẻ gây nên tội ác và bị ô nhiễm vì máu.
  9Giống như bọn cướp phục kích để sát hại một người thể nào,
  Bọn tư tế đã toa rập với nhau để hại người cũng thể ấy;
  Chúng giết người trên đường đến Si-chem;
  Thật vậy chúng đã phạm biết bao tội ác.
  10Ta đã thấy những việc kinh tởm trong nhà I-sơ-ra-ên;
  Nơi đó Ép-ra-im đã làm điếm, I-sơ-ra-ên đã bị ô uế.
  11Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, một mùa gặt cơn đoán phạt đã định cho ngươi rồi,
  Dù Ta muốn tái lập vận mạng của dân Ta biết bao.