3

Hái Cỡt Con Yiang Sursĩ

1Anhia chanchớm yỗn samoât, maléq toâp Yiang Sursĩ ayooq hái. Cỗ Yiang Sursĩ ayooq hái máh ki, án dŏq hái la con án. Chơ hái cỡt con Yiang Sursĩ lứq samoât. Ma cũai ca puai ngê tâng dỡi nâi, alới tỡ bữn dáng hái, yuaq alới tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ. 2Sanua, sễm ai ơi! Hái la con Yiang Sursĩ chơ. Ma hái tỡ yũah dáng raloaih, moâm hái ỡt tâng dỡi nâi, tỗ hái cỡt roâp ntrớu ễn. Ma muoi ŏ́c hái dáng samoât lứq la neq: Toâq tangái Yê-su Crĩt toâq loah, hái lứq cỡt samoât Yê-su tê, yuaq tâng tangái ki hái bữn hữm roâp Yê-su samoât lứq. 3Cũai aléq ngcuang ễ hữm Yê-su tâng tangái ki, cóq cũai ki táq yỗn mứt pahỡm án cỡt bráh o, ariang Yê-su Crĩt bữn mứt pahỡm bráh o tê.
4Cũai aléq táq lôih, cũai ki khoiq paluan phễp rit Yiang Sursĩ. Cớp khân cũai paluan phễp rit Yiang Sursĩ, ŏ́c nâi toâp lứq lôih. 5Anhia khoiq dáng Yê-su Crĩt sễng pỡ cutễq nâi dŏq chĩuq cuchĩt tang lôih hái. Cớp anhia dáng án tỡ nai bữn lôih ntrớu tâng mứt pahỡm án. 6Ngkíq cũai aléq ỡt muoi mứt cớp Yê-su, án tỡ ễq táq noâng ranáq lôih. Ma cũai aléq yoc ễ táq ranáq lôih, cũai ki tỡ nai hữm Yê-su cớp tỡ bữn dáng án.
7Con ramon cứq ơi! Chỗi yỗn noau phếq anhia. Cũai aléq ma táq ranáq tanoang o, cũai ki lứq tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, machớng Yê-su tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ tê. 8Cũai aléq ma yoc ễ táq níc ranáq sâuq, cũai ki toâq tễ yiang Satan. Yiang Satan khoiq táq níc ranáq lôih tễ tangái Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng paloŏng cutễq. Ngkíq Con Yiang Sursĩ sễng pỡ cutễq nâi dŏq pupứt nheq máh ranáq yiang Satan.
9Cũai aléq ma cỡt con Yiang Sursĩ, cũai ki tỡ ễq táq noâng ranáq lôih, yuaq Yiang Sursĩ yỗn ngê án ỡt tâng mứt pahỡm cũai ki. Ngkíq cũai ki tỡ têq táq noâng ranáq lôih, yuaq án la con Yiang Sursĩ. 10Nâi la tếc yỗn hái têq dáng cũai aléq la con Yiang Sursĩ cớp cũai aléq la con yiang Satan: Cũai aléq táq ranáq tỡ bữn tanoang cớp ŏ́q mứt pahỡm ayooq yớu, cũai ki tỡ cỡn con Yiang Sursĩ. Án la con yiang Satan.

Manoaq Ayooq Manoaq

11Lứq samoât, tễ tangái anhia mbỡiq sa‑âm Yê-su Crĩt, anhia khoiq sâng chơ ŏ́c patâp nâi: Hái cóq manoaq ayooq manoaq. 12Hái chỗi táq ariang Ca-in. Án tũoiq yiang Satan, cớp án cachĩt a‑ễm án. Cỗ nŏ́q án cachĩt a‑ễm án? Cỗ Ca-in táq ranáq sâuq ma a‑ễm án táq ranáq tanoang o.
13Ngkíq sễm ai ơi, anhia chỗi sâng dớt ntrớu toâq cũai puai ngê tâng dỡi nâi kêt anhia. 14Khân hái ayooq máh sễm ai hái tâng tỗp sa‑âm, nâi la tếc hái tỡ bữn noâng ariang cuchĩt, ma hái ariang khoiq tamoong loah chơ. Ma cũai ca tỡ bữn ayooq yớu, cũai ki ariang noâng cuchĩt. 15Cũai aléq ma kêt sễm ai bữm, án la machớng cũai khoiq cachĩt cũai. Cớp anhia dáng chơ, cũai cachĩt cũai canŏ́h tỡ têq bữn tamoong mantái. 16Nŏ́q hái têq dáng tễ ŏ́c ayooq? Hái dáng ŏ́c ki yuaq Yê-su Crĩt chĩuq pứt rangứh án tang hái. Pĩeiq lứq, hái la cóq chĩuq pứt rangứh dŏq rachuai sễm ai hái tê. 17Khân cũai aléq ma dũ tâc khám cha, chơ hữm sễm ai án ŏ́q, ma án tỡ bữn sâng sarũiq táq, cũai ki tỡ têq pai án bữn mứt pahỡm ayooq tễ Yiang Sursĩ. 18Con ramon cứq ơi, khân hái ayooq yớu, cóq hái chỗi ayooq ống bỗq sâng. Ma cóq hái ayooq yớu nheq tễ mứt pahỡm, cớp cóq hái táq yỗn cũai canŏ́h dáng hái lứq bữn mứt pahỡm ayooq.

Hái Tỡ Bữn Sâng Croŏq

19Khân hái táq ngkíq, hái dáng lứq samoât hái la con Yiang Sursĩ, án ca atỡng níc parnai pĩeiq. Cớp hái sâng clŏ́q lứq yáng moat Yiang Sursĩ. 20Tam mứt pahỡm hái tanĩq tỗ hái bữm, hái tỡ bữn croŏq ntrớu, yuaq Yiang Sursĩ la sốt hỡn tễ mứt pahỡm hái, cớp án dáng túc ramứh.
21Sễm ai ơi! Khân mứt pahỡm hái tỡ bữn tanĩq tỗ hái bữm, ki hái cỡt clŏ́q yáng moat Yiang Sursĩ. 22Ramứh ntrớu hái sễq tễ Yiang Sursĩ, án lứq yỗn hái bữn ramứh ki, yuaq hái trĩh máh ŏ́c án patâp, cớp hái táq máh ranáq án yoc hái táq. 23Nâi la ŏ́c Yiang Sursĩ patâp hái: Cóq hái sa‑âm Con án, Yê-su Crĩt, cớp cóq hái manoaq ayooq manoaq ariang Yê-su patâp hái tễ nhũang chơ. 24Cũai aléq trĩh máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, cũai ki ỡt muoi mứt cớp Yiang Sursĩ, cớp Yiang Sursĩ ỡt muoi mứt cớp án. Cỗ Yiang Sursĩ khoiq yỗn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm hái, ngkíq hái dáng samoât lứq Yiang Sursĩ ỡt muoi mứt cớp hái.