3

1Hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta biết bao: Ngài cho chúng ta được mang danh ‘con cái Chúa’, và chúng ta đích thực là con cái Ngài! Nhưng người đời không biết chúng ta là con cái Chúa vì họ không biết Ngài. 2Anh em thân yêu, hiện nay chúng ta đã là con cái Thượng Đế. Mặc dù chưa biết hết tương lai nhưng chúng ta biết chắc khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ thấy chính Ngài. 3Ai có niềm hy vọng ấy sẽ giữ mình tinh khiết vì Chúa Cứu Thế thật là tinh khiết.
4Nhưng người nào phạm tội là phạm luật Thượng Đế, vì tội lỗi là phạm pháp. 5Anh em biết Chúa Cứu Thế đã xuống đời làm người để tiêu diệt tội lỗi chúng ta, trong Ngài không có tội lỗi. 6Vậy nếu chúng ta cứ sống trong Ngài, vâng phục Ngài, chúng ta cũng sẽ không phạm tội; còn những người tiếp tục phạm tội, là không biết Chúa và không thuộc về Ngài.
7Các con ơi, đừng để ai lừa gạt-các con. Ai làm điều công chính là người công chính, giống như Chúa là Đấng công chính. 8Còn ai phạm tội là thuộc về Quỷ vương; vì nó đã phạm tội từ đầu và tiếp tục phạm tội mãi. Nhưng Con Thượng Đế đã vào đời để tiêu diệt công việc của Quỷ vương. 9Không người nào được Thượng Đế tái sinh lại tiếp tục cuộc sống tội lỗi, vì đã có sức sống của Thượng Đế.

Yêu thương lẫn nhau

10Như thế, chúng ta có thể phân biệt ai là con cái Thượng Đế và ai thuộc về Quỷ vương. Người nào sống trong tội lỗi và không yêu thương anh em chứng tỏ mình không thuộc về Thượng Đế, 11vì thông điệp Ngài ban cho chúng ta từ đầu là: Hãy yêu thương nhau.
12Chúng ta đừng như Ca-in, kẻ theo Sa-tan và giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì Ca-in làm điều xấu, còn A-bên làm điều tốt. 13Vậy, anh em đừng ngạc nhiên khi người đời thù ghét anh em.
14Yêu thương anh em tín hữu chứng tỏ chúng ta đã thoát chết nơi hỏa ngục để hưởng sự sống vĩnh cửu. Nhưng ai không yêu thương người khác là lao mình vào cõi chết đời đời. 15Ai ghét anh em mình là kẻ giết người; đã giết người làm sao có sự sống bất diệt? 16Chúa Cứu Thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hy sinh tính mạng vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa.
17Nếu một tín hữu có của cải sung túc, thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu giúp đỡ, làm sao có thể gọi là người có tình thương của Thượng Đế? 18Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động. 19Khi đã chứng tỏ tình yêu bằng hành động, chúng ta biết chắc mình thuộc về Thượng Đế, và lương tâm chúng ta sẽ thanh thản khi đứng trước mặt Ngài. 20Nhưng nếu lương tâm lên án chúng ta vì làm điều quấy, thì Chúa lại càng thấy rõ hơn cả lương tâm chúng ta, vì Ngài biết hết mọi việc.
21Anh em thân yêu, nếu lương tâm chúng ta thanh thản, chúng ta có thể mạnh dạn, vững tin đến gần Chúa, 22và nhận được mọi điều chúng ta cầu xin, vì chúng ta vâng phục Ngài và làm mọi điều đẹp lòng Ngài. 23Thượng Đế dạy chúng ta phải tin Danh Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và yêu thương lẫn nhau. 24Người nào vâng lời Thượng Đế là người sống trong lòng Thượng Đế và có Thượng Đế sống trong lòng. Ta biết Thượng Đế sống trong lòng ta vì Thánh Linh Ngài ngự trong ta.