20

Tỗp I-sarel Thrũan Loŏh Rachíl

1Ngkíq nheq tữh cũai I-sarel tễ cruang Dan coah angia pỡng toau toâq vil Bêr-si-ba coah angia pưn, dếh cũai ca toâq tễ cruang Ki-liat coah angia mandang loŏh, nheq tữh alới toâq parỗm parnơi choâng moat Yiang Sursĩ pỡ vil Mit-ba. 2Cũai sốt dũ náq tễ tỗp I-sarel loŏh ỡt yáng moat máh cũai proai Yiang Sursĩ, bữn tỗp tahan tayáh 400,000 náq. 3Bo ki, tỗp Ben-yamin bữn sâng noau pai cũai I-sarel dũ tỗp pỡq rôm parnơi pỡ vil Mit-ba.
 Ngkíq cũai I-sarel blớh neq: “Cỗ nŏ́q ranáq sâuq nâi toâq?”
4Chơ cũai Lê-vi, cayac mansễm ca khoiq cuchĩt, ta‑ỡi neq: “Cứq cớp lacuoi cỗiq cứq toâq pỡ vil Ki-bĩah, cruang Ben-yamin, ỡt rlu ngki muoi sadâu. 5Ma tâng sadâu ki, bữn tỗp samiang tâng vil Ki-bĩah ỡt lavíng dống ễ cỗp cứq. Tỗp alới toâq ễ cachĩt cứq, chơ tỗp alới parlưi lacuoi cỗiq cứq toau cuchĩt. 6Ngkíq yuaq cứq cŏ́h tỗ án cỡt dỗt, chơ asuoi yỗn muoi chít la bar tỗp cũai I-sarel, yuaq ranáq nâi la sâuq lứq, cớp lôih ntâng lứq puai rit tỗp hái. 7Nheq tữh anhia cũai I-sarel ơi! Cóq hái sarhống ễ táq nŏ́q tễ ranáq nâi?”
8Nheq tữh cũai proai yuor tayứng, cớp pai muoi prớh neq: “Tỗp hếq tỡ ễq píh chu dống aroâiq tỡ la pỡ dống hếq bữm. 9Ma tỗp hếq cóq raséng; khân pĩeiq tỗp léq, yỗn tỗp ki loŏh chíl cũai Ki-bĩah nhũang. 10Hếq ễ rưoh cũai I-sarel tễ dũ tỗp; tỗp aléq bữn muoi culám náq, hếq ĩt muoi chít náq; tỗp aléq bữn muoi ngin náq, hếq ĩt muoi culám náq; tỗp aléq bữn muoi chít ngin náq, hếq ĩt muoi ngin náq, dŏq tỗp alới pỡq asuoi crơng sana yỗn tỗp tahan. Ma tahan clữi ki cóq pỡq carláh dỡq chóq cũai Ki-bĩah ca khoiq táq ranáq tanghang lứq chóq cũai I-sarel.”
11Ngkíq nheq tữh cũai I-sarel pruam muoi mứt muoi pahỡm loŏh chíl vil ki.
12Tỗp I-sarel ớn cũai pỡq pau atỡng chũop cutễq tỗp Ben-yamin neq: “Cỗ nŏ́q ranáq sâuq nâi ma cỡt tâng tỗp anhia? 13Ngkíq sễq tỗp anhia chiau máh samiang khễng-lễng tâng vil Ki-bĩah nâi, yỗn tỗp hếq cachĩt chíq alới, dŏq hếq pupứt ranáq sâuq tễ cruang cutễq cũai I-sarel.”
 Ma tỗp Ben-yamin tỡ bữn tamứng santoiq sễm ai cũai I-sarel pai.
14Tỗp Ben-yamin tễ dũ vil toâq rôm parnơi pỡ vil Ki-bĩah ễ chíl tỗp I-sarel. 15-16Bo ki, tỗp Ben-yamin parỗm máh thrỗq tahan 26,000 náq. Ma tỡ bữn noap amut dếh tahan tapul culám náq tễ vil Ki-bĩah. Tễ tahan tỗp Ben-yamin bữn tapul culám náq bễn atĩ avêr. Dũ náq alới bễn lứq pán tamáu toâq tamĩang cartúng, muoi ntreh sóc la pán pĩeiq. 17Thrỗq cũai I-sarel ca khoiq rien máh ngê tahan la 400,000 náq; ma tỡ bữn noap cũai Ben-yamin.

Cũai I-sarel Rachíl Cớp Tỗp Ben-yamin

18Cũai I-sarel pỡq chu ntốq sang toam Yiang Sursĩ pỡ vil Bet-el, cớp blớh Yiang Sursĩ neq: “Tỗp aléq tễ tỗp hếq yỗn loŏh pỡq chíl tỗp Ben-yamin nhũang?”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi: “Tỗp Yuda.”
19Toâq poang tarưp, tỗp I-sarel mbỡiq pỡq ayứng dỗn cheq vil Ki-bĩah. 20Tỗp alới loŏh chíl tỗp Ben-yamin, cớp tayứng patoi to moat chu vil ki. 21Ma tỗp Ben-yamin dững tahan loŏh tễ vil Ki-bĩah. Nhũang ễ sadâu, tỗp alới bữn cachĩt tahan I-sarel 22,000 náq. 22-23Chơ cũai I-sarel pỡq chu ntốq sang toam Yiang Sursĩ, dếh nhiam choâng moat Yiang Sursĩ toau sadâu, cớp blớh neq hỡ: “Ncháu ơi! O tỡ, khân tỗp hếq loŏh chíl tỗp Ben-yamin muoi trỗ ễn?”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi: “O! Anhia pỡq!”
 Chơ tỗp I-sarel sâng bũi loah tâng mứt pahỡm, cớp alới ớn tahan tayứng patoi to moat chu vil ki sĩa.
24Tỗp alới dững tahan loŏh chíl tỗp Ben-yamin cỡt trỗ bar. 25Ma tỗp Ben-yamin loŏh tễ vil cỡt trỗ bar tê. Trỗ nâi tỗp alới bữn cachĩt tahan I-sarel 18,000 náq, moang cũai khoiq rien ngê tahan chơ. 26Chơ nheq tữh cũai I-sarel pỡq tanúh pỡ vil Bet-el. Tỗp alới tacu choâng moat Yiang Sursĩ, tỡ bữn nguaiq cha ntrớu toau sadâu. Tỗp alới chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi, cớp bốh charán nheq tỗ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 27-28Bo ki, Hĩp Parnai Parkhán ỡt pỡ vil Bet-el; Phi-niat con samiang E-lia-sơ, châu Arôn, cỡt cũai tễng rit sang. Cũai proai I-sarel blớh Yiang Sursĩ sĩa neq: “O tỡ, khân tỗp hếq loŏh chíl tỗp Ben-yamin la sễm ai hếq, cỡt trỗ pái? Tỡ la o hếq chĩuq pê?”
 Yiang Sursĩ ta‑ỡi alới neq: “O anhia loŏh chíl! Tangái parnỡ cứq lứq yỗn anhia chíl riap tỗp alới.”
29Ngkíq, cũai I-sarel ớn muoi tỗp tahan ỡt tooq lavíng mpễr vil Ki-bĩah. 30Toâq tangái pái tỗp I-sarel dững tahan mut chíl tỗp Ben-yamin, cớp ớn tahan ỡt tayứng to moat chu vil Ki-bĩah machớng trỗ nhũang sĩa. 31Tỗp Ben-yamin dững tahan loŏh chíl machớng trỗ nhũang sĩa; ma trỗ nâi alới loŏh yơng bĩq tễ vil, cỗ tahan I-sarel ỡt yơng. Chơ tỗp alới mbỡiq bữn cachĩt cũai I-sarel pái chít náq yáng tiah vil cớp tâng rana pỡq chu vil Bet-el cớp vil Ki-bĩah. 32Tỗp Ben-yamin pai neq: “Hái bữn cachĩt tỗp alới machớng trỗ nhũang sĩa.”
 Ma tỗp I-sarel pai neq: “Hái carlũn! Yỗn tỗp Ben-yamin rapuai hái yỗn loŏh yơng tễ vil alới.”
33Chơ nheq tữh tahan I-sarel carlũn nheq, dŏq parỗm rêng parnơi pỡ vil Ba-al Tamar. Ma tỗp tahan ca ỡt tooq mpễr vil Ki-bĩah loŏh, 34la muoi chít ngin náq ca khoiq rưoh yỗn mut chíl vil Ki-bĩah. Rachíl trỗ nâi toâr lứq; ma tỗp Ben-yamin tỡ bữn dáng ŏ́c cuchĩt pứt ntôm ễ toâq pỡ alới. 35Yiang Sursĩ yỗn cũai I-sarel chíl riap. Tangái ki tỗp I-sarel bữn cachĩt tỗp Ben-yamin 25,100 náq. 36Chơ tỗp Ben-yamin dáng alới cỡt pê, yuaq tỗp I-sarel táq nan carlũn, cỗ ưo bữn tahan ỡt tooq mpễr vil Ki-bĩah.

Tỗp I-sarel Bữn Chíl Riap

37Chơ tỗp tahan ỡt tooq lúh amut chái lứq chu clống vil Ki-bĩah. Tỗp alới pỡq pláh vil cớp cachĩt táh nheq cũai proai. 38Máh tahan I-sarel ỡt acoan tếc tễ tahan ỡt tooq, machớng alới khoiq pruam chơ. Khân hữm phĩac ũih suol achỗn rêng lứq tễ vil, 39cỡt tếc yỗn máh cũai I-sarel ỡt tâng ntốq rachíl píh chíl loah. Cỗ tỗp Ben-yamin bữn cachĩt tỗp I-sarel khoiq pái chít náq, ngkíq alới pai neq: “Tỗp alới cóq cuchĩt choâng moat hái machớng trỗ nhũang sĩa.”
40Chơ tếc ca khoiq pruam lứq cỡt; bữn phĩac ũih suol achỗn rêng lứq tễ vil. Tữ tỗp Ben-yamin tapoang chu clĩ, alới sâng dớt lứq hữm ranáq ngkíq; vil alới khoiq noau chŏ́ng táh nheq. 41Chơ tỗp I-sarel píh chíl loah tỗp Ben-yamin. Ma tỗp Ben-yamin cỡt santar sâng, pứt mứt, cớp lúh pláh nheq. Yuaq tỗp alới dáng samoât lứq la ŏ́c cuchĩt pứt khoiq toâq pỡ alới. 42Tỗp alới carlũn chu clĩ ễ lúh cũai I-sarel cớp ễ pỡq chu ntốq aiq; ma tahan ca loŏh tễ vil rapuai cớp cachĩt alới. 43Nheq tữh cũai I-sarel sarlũm cớp rapuai cachĩt tỗp Ben-yamin tâng máh vil coah angia mandang loŏh yáng vil Ki-bĩah, tỡ bữn tangứt noâng. 44Alới bữn cachĩt tahan tỗp Ben-yamin roan cớp khễuq rachíl 18,000 náq. 45Bữn muoi tỗp lúh chu ntốq aiq toau toâq pỡ tamáu côl Ri-môn. Ma cũai I-sarel bữn cachĩt sỡng ngin náq, cớp rapuai cachĩt cũai noâng khlâiq pỡ vil Ki-dôm bar ngin náq. 46Tâng tangái ki, tahan tỗp Ben-yamin cuchĩt 25,000 náq, moang tahan roan clŏ́q lứq.
47Ma bữn tahan tapoât culám náq lúh chu ntốq aiq, pỡ tamáu côl Ri-môn, cớp ỡt tâng ntốq ki pỗn casâi. 48Moâm ki, tỗp I-sarel píh chu cachĩt táh nheq máh cũai Ben-yamin noâng khlâiq tâng máh vil canŏ́h, dếh samiang, dếh mansễm, cớp cachĩt dếh charán hỡ. Chơ alới chŏ́ng táh nheq máh vil ỡt mpễr ki.