21

Ranáq Chuaq Lacuoi Yỗn Cũai Ben-yamin

1Cũai I-sarel khoiq parkhán chóq Yiang Sursĩ pỡ vil Mit-ba neq: “Lứq samoât, hếq tỡ yỗn con cumũr hếq racoâiq cớp samiang tỗp Ben-yamin.”
2Chơ máh cũai proai I-sarel pỡq chu pỡ vil Bet-el, cớp tacu yáng moat Yiang Sursĩ toau cheq ễ sadâu. Alới nhiam cu‑ỗi cỗ sâng túh arức lứq, dếh pai neq: 3“Ơ Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel ơi! Cỗ nŏ́q ranáq nâi toâq pỡ cũai I-sarel? Cỗ nŏ́q tỗp Ben-yamin cóq pứt tễ tỗp I-sarel?”
4Toâq poang tarưp parnỡ máh cũai proai tamỡ tễ cláih, cớp táq muoi lám prông tâng ntốq ki. Chơ alới bốh crơng chiau sang dŏq cỡt ratoi, cớp bốh charán nheq tỗ dŏq cỡt crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. 5Cớp alới pai neq: “Bữn cũai I-sarel tỗp léq tỡ bữn chỗn rôm choâng moat Yiang Sursĩ pỡ vil Mit-ba bo hái parkhán?” (Yuaq tỗp alới khoiq thễ dũan samoât samơi lứq yáng moat Yiang Sursĩ pỡ vil Mit-ba, khân tỗp aléq ma tỡ bữn toâq rôm pỡ vil Mit-ba, tỗp ki cóq cuchĩt.)
6Cũai proai I-sarel sâng sarũiq táq tỗp Ben-yamin sễm ai alới, chơ alới pai neq: “Tangái nâi bữn muoi tỗp khoiq pứt tễ tỗp I-sarel. 7Nŏ́q tỗp hái ễ táq dŏq chuaq lacuoi yỗn tỗp Ben-yamin noâng tamoong, yuaq tỗp hái khoiq parkhán chóq Yiang Sursĩ chơ, la tỗp hái tỡ bữn chiau con cumũr hái yỗn racoâiq cớp tỗp alới.”
8Chơ nheq tữh alới blớh neq: “Bữn tỗp aléq tỡ bữn toâq rôm pỡ vil Mit-ba tỡ?”
 Alới dáng tỡ bữn noau tễ tỗp Yabet Ki-liat toâq rôm,
9yuaq bo noau arô ramứh dũ tỗp pỡq rachíl, ma toâq noau arô ramứh tỗp Yabet Ki-liat, tỡ bữn sâng noau ta‑ỡi. 10Ngkíq, máh tỗp ca toâq rôm ớn muoi chít la bar ngin náq tahan pỡq, cớp patâp alới neq: “Cóq anhia cachĩt táh nheq cũai tâng vil Yabet Ki-liat, dếh mansễm dếh carnễn. 11Cóq anhia cachĩt nheq cũai samiang, ma dŏq ống cumũr plot sâng bữn tamoong.”
12Tâng tỗp Yabet Ki-liat, alới ramóh cumũr plot pỗn culám náq. Ngkíq alới dững achu máh mansễm ki pỡ vil Si-lô, cruang Cana-an.
13Chơ nheq tữh cũai ca toâq rôm ki cơiq parnai atỡng tỗp Ben-yamin ỡt pỡ tamáu côl Ri-môn cóq tangứt chíl. 14Chơ tỗp Ben-yamin píh chu bo ki toâp. Cũai I-sarel chiau máh mansễm tễ Yabet Ki-liat ca alới dŏq yỗn bữn tamoong, yỗn máh samiang tỗp Ben-yamin; ma noâng tỡ bữn dũ.
15Máh cũai I-sarel sâng sarũiq táq tỗp Ben-yamin, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn alới pứt tễ máh tỗp I-sarel. 16Cỗ tian ngkíq, máh cũai sốt ca toâq rôm pai neq: “Tỗp hái ễ táq nŏ́q dŏq chuaq lacuoi yỗn samiang tỗp Ben-yamin ca tỡ yũah bữn, yuaq cũai mansễm tâng tỗp Ben-yamin tỡ va muoi noaq noâng? 17Nheq tữh cũai I-sarel tỡ ễq muoi tỗp aléq cỡt pứt tễ muoi chít la bar tỗp. Ngkíq cóq hái chuaq rana yỗn máh samiang tỗp Ben-yamin bữn lacuoi. 18Ma tỗp hái tỡ têq chiau con mansễm hái yỗn racoâiq cớp alới, yuaq hái khoiq parkhán chơ, khân cũai aléq chiau con cumũr án yỗn samiang tỗp Ben-yamin, án cóq roap tôt machớng án khoiq parkhán chơ.”
19Ngkíq yuaq tỗp alới ma pai neq: “Dũ cumo dốq hái táq rit cha bũi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ pỡ vil Si-lô; khoiq cheq ễ toâq chơ tangái ki.” (Vil Si-lô ỡt coah angia pỡng vil Bet-el, ma ỡt coah angia pưn vil Lê-bô-na, cớp ỡt coah angia mandang loŏh rana tễ vil Bet-el toau toâq vil Se-kem.)
20Chơ tỗp alới atỡng tỗp Ben-yamin neq: “Anhia pỡq tooq tâng nưong nho, 21chơ câp nhêng máh cumũr tỗp vil Si-lô loŏh ayữn tâng tangái táq rit cha bũi. Toâq alới ayữn, cóq anhia loŏh chái tễ nưong nho, chơ cỗp muoi noaq muoi lám cumũr dŏq táq lacuoi. Moâm ki, anhia dững achu alới pỡ cutễq tỗp anhia ndỡm. 22Khân mpoaq tỡ la sễm ai alới tếq anhia, yỗn anhia pai neq: ‘Sễq anhia sarũiq táq hếq nứng! Sễq anhia chiau máh mansễm nâi yỗn cỡt lacuoi hếq. Tỡ cỡn hếq ễ rachíl cớp anhia, ma cỗ máh mansễm tỡ bữn dũ yỗn hếq; lứq samoât, tỗp anhia tỡ bữn lôih ntrớu tễ máh ŏ́c anhia khoiq parkhán, cỗ hếq chống ễ ĩt.’”
23Ngkíq máh samiang tỗp Ben-yamin táq puai samoât máh cũai sốt tĩeih. Chơ alới rưoh lacuoi tễ tỗp cumũr ca loŏh ayữn tâng vil Si-lô, cớp parỗn máh cumũr ki. Chơ tỗp alới píh chu loah pỡ cutễq alới bữm, cớp táng loah vil alới tamái. 24Moâm ki, máh cũai I-sarel loŏh tễ ntốq ki, miar píh chu vil viang alới bữm.
25Tâng dỡi ki, cũai I-sarel tỡ yũah bữn puo. Yuaq ngkíq, dũ náq cũai táq puai samoât mứt pahỡm alới sâng yoc.