113

Ca Ngợi Sự Nhân Lành Của Chúa

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi,
   Hãy ca ngợi danh CHÚA.
  2Danh của CHÚA đáng được ca tụng
   Từ nay cho đến đời đời.
  3Từ đông sang tây,
   Danh CHÚA đáng được ca ngợi.
  4CHÚA cao cả hơn tất cả các nước;
   Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời.
  5Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta?
   Đấng ngự trên cao.
  6Ngài cúi xuống xem xét trời và đất.
  7Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro;
   Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến.
  8Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử,
   Cùng các hoàng tử của dân Ngài.
  9Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhà
   Thành bà mẹ vui vẻ với đàn con.
  Ha-lê-lu-gia!