113

1Ha-lê-lu-gia!
Các đầy tớ Chúa, hãy ca ngợi Ngài,
2Chúc tụng Danh Thánh Ngài mãi mãi,
3Ca tụng Ngài từ rạng đông đến hoàng hôn,
4Vì Chúa cầm quyền tối cao trên các dân,
Vinh quang Ngài rực rỡ hơn các từng trời.
Trời đất nằm xa tít dưới chân.
5,6Ai sánh được với Chân Thần ngự trên cao?
Chúa nhìn xuống đất, với lòng khoan nhân,
7Nâng người nghèo khổ từ tro bụi,
Cứu người đói khát khỏi đống phân,
8Đặt họ ngang hàng các hoàng thân.
9Chúa ban con cái cho người son sẻ,
Cho họ làm người mẹ vui vẻ.
Ha-lê-lu-gia! Hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!