127

Ca Ngợi Phúc Lành Của Chúa

  1Nếu CHÚA không xây cất nhà,
   Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích.
  Nếu CHÚA không giữ thành,
   Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích.
  2Thật vô ích cho tất cả các ngươi
   Là người dậy sớm, thức khuya,
  Lao khổ để kiếm miếng ăn.
   Vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy.
  3Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;
   Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.
  4Các con trai sinh trong thời tuổi trẻ
   Khác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.
  5Phước cho người nào
   Có đầy chúng trong bao đựng tên mình.
  Người sẽ không bị hổ thẹn
   Khi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.