113

Yêhôva N'hao Phung Blau Tông Bâr

1Halêluya, Ơ phung tông mpăr Yêhôva, tâm rnê hom ma amoh Yêhôva.
2Mât ton hom ma amoh Yêhôva. Ntơm bơh aƀaơ n'ho ro.
3Bơh nar luh tât ta nar nhâp. Amoh Yêhôva khư ma nau tâm rnê.
4Yêhôva gŭ ta kalơ lơn ma lĕ rngôch phung mpôl băl,
 Nau chrêk rmah păng gŭ ta kalơ lơn ma trôk.
5Mbu nâm jêng tâm ban Yêhôva. Brah Ndu he?
 Nơm gŭ tâm ntŭk kalơ lơn,
6Păng ƀư dêh rhêt êng păng nơm, ŭch uănh ma ndơ tâm trôk nđâp ma neh ntu.
7Păng rdâk nhhơk nơm rêh ni bơh neh muy,
 Jêh ri păng mphâk nơm o ach bơh dak bŏk rhang,
8Gay ăn păng gŭ ndrel, phung kon hađăch phung ƀon lan păng.
9Păng ăn bu ur lô geh ngih, Jêh ri jêng me maak ta nklang phung kon păng Halêluya.