22

Vua Đa-vít Ca Ngợi CHÚA

1Vua Đa-vít dâng lên CHÚA những lời của bài ca này, sau khi CHÚA giải cứu vua khỏi tay mọi kẻ thù và khỏi tay vua Sau-lơ. 2Vua ca:
  “Lạy CHÚA là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu con!
   3Lạy Đức Chúa Trời là núi đá cho con nương náu,
   Ngài là thuẫn khiên che chở con,
  Là Đấng quyền năng cứu chuộc con, Là tháp cao kiên cố, là nơi con trú ẩn,
   Là Đấng giải cứu, Ngài cứu con thoát khỏi kẻ bạo hành!
  4Lạy CHÚA, con ca ngợi Ngài! Khi con kêu cầu CHÚA,
   Ngài giải thoát con khỏi kẻ thù nghịch con.
  5Sóng tử thần vây lượn chung quanh,
   Thác diệt vong cuộn xoay chực sẵn,
  6Dây Âm phủ vương vấn bao quanh,
   Bẫy tử thần đón chờ con sập.
  7Phút gian nguy con kêu cầu CHÚA,
   Kêu xin Ngài là Đức Chúa Trời của con,
  Từ đền thánh Ngài nghe tiếng con,
   Ngài lắng tai nghe tiếng con kêu cứu.
  8Bấy giờ, đất chuyển mình rúng động,
   Nền móng các tầng trời rung chuyển lung lay,
   Vì Chúa nổi giận.
  9Khói bốc lên từ mũi Ngài,
   Miệng Ngài phát ra ngọn lửa thiêu nuốt
   Và than hồng cháy rực.
  10Chúa xé các tầng trời, ngự xuống,
   Chân đạp lớp mây dày đen nghịt.
  11Chúa cưỡi thần hộ giá, vụt bay,
   Và xuất hiện trên cánh gió.
  12Trướng rủ quanh Ngài là bóng tối,
   Khối mây dày đọng nước.
  13Than hồng cháy rực
   Chói sáng trước mặt Ngài.
  14CHÚA cho sấm nổ rền trời,
   Đấng Tối Cao lên tiếng vang dội.
  15Ngài bắn tên, khiến quân thù tán loạn,
   Phát chớp nhoáng, chúng bỏ chạy tan hàng.
  16CHÚA quở một tiếng,
   Đáy biển xuất hiện;
  Ngài nổi giận,
   Nền móng trái đất phơi trần.
  17Từ trời cao Chúa đưa tay nắm lấy con,
   Vớt con lên khỏi nước sâu thăm thẳm.
  18Ngài cứu con thoát khỏi kẻ thù cường bạo,
   Khỏi những kẻ ghét con, và mạnh thế hơn con.
  19Chúng tấn công con ngày con lâm nạn,
   Nhưng CHÚA phù hộ con.
  20Ngài đưa con ra khỏi cảnh nguy nan,
   Ngài giải cứu con vì Ngài thương con.
  21CHÚA ban thưởng con vì con vâng lời Ngài,
   Ngài ban phước cho con vì tay con trong sạch.
  22Con giữ theo các đường lối CHÚA dạy,
   Không làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời con tôn thờ.
  23Con vâng theo mọi mạng lệnh Ngài truyền,
   Không lìa bỏ một điều răn nào.
  24Chúa biết con hoàn toàn vâng theo Ngài,
   Và giữ mình, không làm điều ác.
  25Vậy, CHÚA ban phước cho con vì con vâng lời Ngài,
   Vì Chúa biết con trong sạch.
  26Chúa bền lòng thương xót người nào trung thành vâng lời Ngài,
   Chúa đối xử trọn vẹn với người hoàn toàn vâng theo Ngài.
  27Chúa đối xử ngay thẳng với người chân thật thanh liêm,
   Nhưng Ngài trừng phạt kẻ gian xảo xứng đáng với việc làm của chúng.
  28Chúa giải cứu người khiêm nhu hạ mình,
   Nhưng mắt Ngài thấy kẻ kiêu ngạo, Ngài hạ họ xuống.
  29Lạy CHÚA, Ngài là ngọn đèn của con,
   CHÚA soi chiếu vào đời con, xua tan bóng tối tử vong và tội lỗi.
  30Nhờ sức Ngài, con tấn công quân thù,
   Cậy ơn Đức Chúa Trời, con phóng qua tường thành.
  31Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Ngài trọn vẹn;
   Lời CHÚA hứa đáng tin cậy hoàn toàn.
  Ngài là thuẫn khiên che chở
   Mọi người ẩn náu bên Ngài.
  32Ngoài CHÚA ra, ai là Đức Chúa Trời?
   Ai là núi đá an toàn, ngoài Đức Chúa Trời chúng con tôn thờ?
  33Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là nơi trú ẩn vững chắc của con,
   Ngài giữ cho con đi lại an toàn.
  34Ngài cho chân con nhanh nhẹn như chân nai,
   Ngài đặt con đứng vững vàng trên đỉnh núi.
  35Chúa luyện tay con thạo việc chinh chiến,
   Cánh tay con giương nổi cung đồng.
  36Chúa che chở và giải cứu con,
   Chúa hạ mình xuống để nâng con lên.
  37Chúa mở rộng đường cho con bước đi,
   Nên con không vấp ngã.
  38Con đuổi theo, hủy diệt quân thù,
   Chỉ trở về sau khi tận diệt chúng.
  39Con tận diệt chúng, con đập tan chúng,
   Chúng không đứng dậy nổi, chúng ngã gục dưới chân con.
  40Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu,
   Chúa khiến đối phương quỳ mọp dưới chân con.
  41Chúa bắt kẻ thù quay lưng chạy trốn,
   Con tiêu diệt những kẻ oán thù con.
  42Chúng kêu cứu nhưng không ai cứu giúp,
   Chúng kêu cầu CHÚA, nhưng Ngài không đáp lời.
  43Con nghiền tan chúng như bụi đất,
   Con giẫm nát chúng, chà đạp chúng như bùn ngoài đường.
  44Dân con phản loạn, Chúa cứu con thoát khỏi;
   Ngài giữ con làm đầu các nước,
  Dân xa lạ phải thần phục con.
   45Người nước ngoài cúi mọp trước mặt con,
   Nghe đến con, tức khắc tuân theo.
  46Người nước ngoài tiêu tan khí phách,
   Từ trong đồn lũy, run rẩy bước ra.
  47Lạy CHÚA Hằng Sống! Con ca ngợi Ngài là núi đá cho con nương náu!
   Con tôn vinh Đức Chúa Trời, Ngài là núi đá che chở con, Ngài cứu con thoát khỏi hiểm nguy!
  48Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng báo thù cho con,
   Ngài bắt các dân thần phục con,
   49Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù,
  Cho con chiến thắng đối phương,
   Cứu con thoát khỏi kẻ bạo tàn.
  50Vì thế, lạy CHÚA, con xin tôn vinh Ngài giữa muôn dân,
   Và ca hát ngợi khen danh Ngài.
  51Chúa ban chiến thắng vẻ vang cho vua Ngài chọn,
   Chúa yêu thương người được Chúa xức dầu với tình yêu bền bỉ, không dời đổi.
   Chúa yêu thương Đa-vít và dòng dõi người đến muôn đời.”