29

  1Kẻ bị sửa trị nhiều lần sẽ trở nên bướng bỉnh,
   nó sẽ bị tổn hại bất thần, không phương cứu chữa.
  2Khi người công chính cai trị thì ai nấy vui mừng,
   còn khi kẻ ác cai trị thì dân chúng than van.
  3Ai yêu thích khôn ngoan mang vui mừng cho cha mẹ,
   nhưng kẻ làm bạn với gái điếm phung phí tiền bạc.
  4Vua công minh khiến quốc gia hùng mạnh,
   nhưng vua thích của hối lộ phá tan đất nước.
  5Nịnh hót ai là giăng bẫy dưới chân người ấy.
  6Kẻ ác sập vào bẫy mình giăng,
   nhưng người công chính hát mừng vui vẻ.
  7Người công chính quan tâm đến công lý cho kẻ nghèo,
   còn kẻ ác không hề để ý đến.
  8Kẻ xấc láo gây rối cho thành trì,
   nhưng người khôn làm nguôi cơn giận.
  9Khi người khôn ngoan tranh tụng với kẻ ngu,
   thì kẻ ngu chế diễu, cười cợt, không lúc nào yên.
  10Kẻ sát nhân ghét người thanh liêm,
   còn kẻ ác tìm cách giết người công chính.
  11Kẻ ngu dại để cơn giận bộc phát,
   nhưng người khôn luôn giữ bình tĩnh.
  12Khi người lãnh đạo chuyên tâm đến chuyện dối trá,
   thì tất cả cấp dưới trở nên độc ác.
  13Kẻ nghèo và người hung ác đều giống nhau như sau:
   CHÚA ban sự sống cho cả hai.
  14Nếu vua phân xử công bình cho người nghèo,
   ngôi vua sẽ vững bền.
  15Sửa trị và trừng phạt giúp trẻ con khôn ngoan,
   nhưng trẻ con bị thả lỏng sẽ mang sỉ nhục cho mẹ mình.
  16Khi kẻ ác gia tăng, tội lỗi cũng gia tăng,
   nhưng người công chính sẽ nhìn thấy chúng bị sụp đổ.
  17Hãy sửa dạy con cái, chúng nó sẽ khiến con hãnh diện;
   chúng sẽ không làm con xấu hổ.
  18Nơi nào không có lời CHÚA thì dân chúng đâm ra phóng túng,
   nhưng ai vâng lời dạy dỗ sẽ được tôn trọng.
  19Nói suông không đủ để sửa dạy đầy tớ,
   dù nó hiểu biết đi nữa nó cũng chẳng thèm nghe theo.
  20Con có thấy kẻ ăn nói hấp tấp không?
   Người ngu còn có hi vọng hơn hắn.
  21Nuông chiều đứa đầy tớ,
   thì nó sẽ trở thành hoang phí.
  22Người nóng tính gây chuyện cãi vã;
   kẻ nóng nảy dễ phạm tội.
  23Tánh tự phụ hạ thấp con người,
   còn ai khiêm nhường sẽ được tôn trọng.
  24Kẻ đồng lõa với trộm cướp ghét mạng sống mình.
   Mặc dù được gọi ra làm chứng trước toà
   nhưng nó không chịu khai.
  25Sự lo sợ là cái bẫy cho mình,
   nhưng ai tin cậy CHÚA sẽ được an toàn.
  26Nhiều người muốn xin ân huệ nơi quan quyền,
   nhưng công lý chỉ do CHÚA mà đến.
  27Người công chính ghét kẻ gian tà,
   còn kẻ ác gớm ghét người lương thiện.