24

— 19 —

  1Đừng ganh tị với kẻ ác,
   cũng đừng mong ước kết bạn với chúng.
  2Đầu óc chúng chỉ âm mưu hung bạo,
   và lúc nào cũng nói đến chuyện gây rối.

— 20 —

  3Muốn dựng gia đình tốt phải có khôn ngoan,
   muốn tạo gia đình mạnh phải có hiểu biết.
  4Có hiểu biết phòng ốc mới đầy đủ,
   và chứa những châu báu và của cải quí giá.

— 21 —

  5Người khôn ngoan hơn kẻ có sức mạnh,
   ai hiểu biết mạnh hơn kẻ có sức.
  6Khi ra trận phải có chiến thuật hay.
   Muốn chiến thắng phải có nhiều cố vấn giỏi.

— 22 —

  7Kẻ dại không hiểu nổi sự khôn ngoan.
   Khi họp nơi công cộng chúng chẳng biết nói gì.

— 23 —

  8Kẻ âm mưu điều ác sẽ bị gọi là kẻ quấy rối.
  9Âm mưu ngu xuẩn là phạm tội,
   người ta ghét kẻ xấc láo.

— 24 —

  10Nếu con tỏ ra yếu hèn khi gặp khó khăn,
   chứng tỏ sức con quá kém.

— 25 —

  11Đừng ngần ngại giải cứu những kẻ sắp bị đưa đến chỗ chết;
   giải thoát những kẻ sắp bị giết.
  12Nếu con nói, “Chúng ta chẳng hay biết gì về việc nầy cả,”
   thì Thượng Đế, Đấng thấu rõ tâm tư con sẽ thấy.
  Đấng đang trông chừng con sẽ biết.
   Ngài sẽ đền đáp cho mỗi người theo điều họ làm.

— 26 —

  13Con ơi, hãy ăn mật ong vì nó ngon.
   Mật ong từ tổ ong thật ngon ngọt.
  14Cũng vậy, sự khôn ngoan rất ngọt ngào cho đời con.
   Nếu con tìm được sự khôn ngoan,
  con sẽ có hi vọng trong tương lai,
   ước vọng con sẽ không bị cắt đứt.

— 27 —

  15Đừng làm như kẻ gian ác rình rập nhà người công chính;
   đặng cướp phá nơi ở họ.
  16Dù người công chính gặp khó khăn bảy lần,
   họ sẽ không quỵ ngã,
   nhưng kẻ ác sẽ bị sụp đổ vĩnh viễn vì một tai ương.

— 28 —

  17Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị gục ngã;
   đừng hớn hở khi nó gặp lôi thôi.
  18CHÚA sẽ thấy điều đó và không hài lòng.
   Ngài sẽ không còn nổi giận cùng nó nữa.

— 29 —

  19Đừng ganh tị với kẻ ác,
   đừng đố kỵ với kẻ gian tà.
  20Kẻ ác chẳng có gì mà trông mong;
   chúng sẽ bị diệt đi như đèn tắt.

— 30 —

  21Con ơi, hãy kính trọng CHÚA và vua.
   Đừng nhập bọn với kẻ
   không vâng phục vua và CHÚA.
  22CHÚA và vua sẽ mau chóng tiêu diệt bọn đó.
   Hai vị đó có thể gây đại họa cho chúng.

Những lời khôn ngoan khác

  23Sau đây là lời lẽ của người khôn:
   Khi ngồi phân xử không nên thiên vị bên nào.
  24Đừng xử kẻ ác mà cho rằng chúng vô tội;
   vì dân chúng sẽ chưởi rủa con,
   các nước sẽ hận thù con.
  25Nhưng nếu con phạt kẻ có tội thì mọi việc sẽ êm xuôi,
   con sẽ nhận được ân phúc.
  26Lời đáp thẳng thắn như cái hôn lên môi.
  27Trước hết hãy thu xếp việc bên ngoài
   và chuẩn bị ruộng nương của con.
   Rồi sau đó hãy xây nhà.
  28Đừng vô cớ làm chứng nghịch người láng giềng mình.
   Đừng khai những điều không thật.
  29Không nên nói, “Ta sẽ trả đũa;
   Ta sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho ta.”
  30Ta đi ngang ruộng của kẻ biếng nhác
   và đi qua vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết.
  31Ta thấy gai gốc mọc khắp nơi.
   Cỏ dại phủ kín đất, còn vách đá thì đổ nhào.
  32Ta suy nghĩ điều ta thấy;
   và học được bài nầy.
  33Ngủ một chút, chợp mắt chốc lát.
   Khoanh tay nằm xuống nghỉ giây lát.
  34Thì cái nghèo sẽ đến với con như chiến sĩ mang vũ khí;
   con sẽ thiếu thốn như bị cướp.