29

1Người rắn lòng cứng cổ trước lời răn dạy
Sẽ suy sụp thình lình không phương chữa chạy.
2Người liêm chính cai trị, dân sự hân hoan;
Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than.
3Con khôn ngoan khiến cha vui lòng,
Kẻ nuôi gái điếm phá hại gia phong.
4Vua công minh nước cường thịnh;
Vua tham nhũng, nước vận mạt.
5Ai nịnh bợ hàng xóm láng giềng
Là giăng lưới dưới chơn người.
6Người ác bị tội mình sập bẫy,
Nhưng người ngay ca hát vui mừng.
7Người ngay trọng quyền lợi của người nghèo khó,
Còn kẻ ác chẳng biết đến quyền lợi đó.
8Kẻ kiêu cường khua mép làm cả thành náo động xôn xao,
Người khôn ngoan làm lắng dịu cơn thạnh nộ cuồng bạo.
9Người khôn chẳng cần tranh luận với kẻ ngu muội,
Vì nó hoặc nổi giận, hoặc cười ngạo nghễ không thôi.
10Người trọn vẹn bị kẻ khát máu ghen ghét,
Nhưng được người ngay quý chuộng.
11Kẻ dại để cơn giận mình bùng nổ,
Nhưng người khôn chế ngự nó.
12Nếu vua nghe lời siểm nịnh, dối gạt,
Bầy tôi người chỉ là phường gian ác.
13Người nghèo, kẻ giàu đều giống nhau ở điểm này:
Nhờ Thượng Đế cho ánh sáng để thấy.
14Vua nào xử công minh cho người nghèo nàn,
Sẽ được tồn tại với năm tháng.
15Giáo huấn, đòn vọt rèn luyện trẻ thơ,
Đứa trẻ phóng túng làm nhục mẹ nó.
16Số kẻ ác càng nhiều, tội phạm càng gia tăng,
Nhưng người công chính sẽ chứng kiến cảnh chúng suy tàn.
17Muốn hưởng hạnh phúc và tâm hồn được an tịnh,
Hãy sửa phạt con mình.
18Nước nào không được Thượng Đế hướng dẫn sẽ bị xáo trộn,
Quốc gia nào theo luật lệ Chúa, hạnh phúc trường tồn.
19Lời nói suông không đủ điều khiển người giúp việc,
Vì dù hiểu biết, chưa chắc họ đã lưu tâm.
20Người ngu đần còn khá hơn người vội nói.
21Nếu nuông chiều người giúp việc từ thuở bé,
Lớn lên nó sẽ đòi được kể như người thừa kế.
22Kẻ dễ giận suốt ngày gây gổ,
Người nóng tính lầm lỗi liên miên.
23Tính kiêu căng đưa người xuống dốc,
Lòng khiêm tốn đem lại hiển vinh.
24Người đồng lõa với kẻ trộm,
Dù đã thề trước tòa,
Mà ngậm miệng không tố giác
Là gây hại cho bản thân.
25Lo sợ người phàm là một cạm bẫy,
Tin cậy Thượng Đế sẽ được an toàn.
26Muốn công lý, cầu xin Thượng Đế,
Đừng mong tìm ân huệ của hoàng gia.
27Người ngay ghét việc gian tà,
Kẻ gian ghen ghét việc làm người ngay.