31

A-xy-ri như cây hương nam

1Vào ngày một tháng ba, năm lưu đày thứ mười một CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy nói cùng vua Ai-cập và dân chúng người rằng:
  ‘Không ai cao trọng bằng ngươi.
  3A-xy-ri trước kia như cây hương nam ở Li-băng,
   nhành lá xinh đẹp che rợp cánh rừng.
  Nó rất cao lớn; chóp nó lên đến tận mây.
  4Nước nhiều làm cho nó nẩy nở;
   và các mạch nước sâu làm cho nó cao lớn.
  Các sông chảy quanh gốc nó
   và các phụ lưu chảy đến các cây khác
   trong vùng thôn quê.
  5Vì thế nó cao hơn các cây khác
   trong vùng quê.
  Nhánh nó dài và to
   vì được tưới nước.
  6Chim trời làm tổ trong các nhánh nó.
   Muông thú sinh sản dưới các cành nó.
  Các dân tộc hùng mạnh cư ngụ
   dưới bóng rợp của nó.
  7Cây đó lớn lên và xinh đẹp,
   có các nhánh dài,
   vì rễ nó đâm xuống đến nước.
  8Nó cao hơn tất cả các cây hương nam
   trong vườn của Thượng Đế.
  Nó có nhiều nhánh hơn tất cả
   các cây thông và cây tùng.
  Không có cây nào trong vườn của Thượng Đế
   đẹp bằng nó cả.
  9Ta làm cho nó xinh đẹp
   bằng các nhánh của nó,
  tất cả các cây trong vườn Ê-đen của Thượng Đế
   đều muốn được như nó.’”
10Nên CHÚA là Thượng Đế phán: Cây đó cao lớn. Chóp nó lên đến tận mây, nó đâm ra kiêu căng vì mình cao lớn. 11Cho nên ta giao nó cho một quan cai trị hùng mạnh của các dân để trừng phạt nó. Vì nó gian ác nên ta diệt nó. 12Một dân ngoại quốc hung bạo nhất chặt nó xuống và bỏ nó. Các nhánh nó rơi trên núi và phủ đầy thung lũng, các nhánh gãy của nó nằm la liệt trong các hố sâu của xứ. Các quốc gia trên đất rời bỏ bóng mát của nó. 13Chim trời sinh sống trên thân cây đã bị đốn ngã của nó. Thú rừng sống ở giữa các nhánh gãy của nó. 14“Cho nên các cây sống gần nước không còn kiêu căng vì cao lớn; chóp nó không lên đến mây. Không có cây nào được tưới nước mà cao đến như vậy vì tất cả mọi cây đều phải chết và tan nát trong đất. Chúng sẽ xuống lòng đất và ở chung với những người đã chết.”
15CHÚA là Thượng Đế phán: Vào ngày cây đó đi xuống âm phủ, ta sẽ khiến các suối nước sâu kêu khóc thảm thiết. Ta sẽ che chúng và ngăn các dòng nước chúng, các suối nước sẽ ngưng chảy. Ta sẽ cho Li-băng mặc đồ đen để than khóc về cây lớn đó, các cây khác trong vùng quê cũng buồn bã vì nó. 16Ta khiến các dân run sợ khi nghe tiếng cây đó ngã rầm lúc ta mang nó xuống âm phủ. Nó xuống đó để nhập chung với những kẻ đã xuống huyệt. Rồi tất cả các cây trong vườn Ê-đen và những cây tốt nhất của Li-băng, những cây được tưới nước đầy đủ, sẽ được an ủi nơi âm phủ dưới đất. 17Các cây nầy cũng đã đi xuống chung với chỗ cây lớn nơi âm phủ. Chúng nhập chung với những kẻ đã bị giết trong chiến tranh và với những dân đã sống dưới bóng cây lớn ấy.
18Cho nên, hỡi Ai-cập, không có cây nào trong vườn Ê-đen bằng ngươi về uy nghiêm và danh vọng, nhưng ngươi sẽ nhập chung với các cây khác trong vườn Ê-đen dưới âm phủ. Ngươi sẽ nằm chung với những người ngoại quốc, cùng với những người bị giết trong chiến tranh.
 Đó là nói về vua Ai-cập và toàn dân người, CHÚA phán vậy.