3

Nau Y-Haman Tâm Chră Ŭch Ƀư Rai Phung Yuda

1Jêh nau nây, hađăch Asuêrus n'hao kan pah ma Y-Haman, kon buklâu Y-Hamêdatha, jêng phung Agak, jêh ri bu n'hao păng lư n'găr, 2dơm păng kalơ ma phung kôranh tâm nkual ngih hađăch. 3Lĕ rngôch n'hat ma gŭ ta mpông pêr hađăch lah ma Y-Môrdêkai: "Mâm ƀư may rlau nau hađăch ntĭnh?" 4Tơlah khân păng ngơi lah ăp nar ma ôbăl, jêh ri ôbăl mâu ŭch iăt ôh ma khân păng, khân păng mbơh ma Y-Haman, gay rlong nâl gĭt lah nau Y-Môrdêkai ngơi mra dơi, yorlah păng hŏ nkoch ma khân păng jêng du huê phung Yuda. 5Tơlah Y-Haman saơ Y-Môrdêkai mâu chon mon jêh ri mâu ŭch mbah ôh ma păng, pôri Y-Haman hao ji nuih ngăn. 6Bu hŏ nkoch jêh ma Y-Haman, yorlah Y-Môrdêkai jêng du huê phung Yuda, yor ri păng mâu ŭch lơh ôh kanŏng du huê păng dơm, păng joi nau mĭn plĕch nkhĭt lĕ rngôch phung Yuda, jêng ndŭl deh Y-Môrdêkai, gŭ tâm lam bri hađăch Asuêrus.
7Ta khay tal nguay, jêng khay Nisan, năm rơh jê̆t ma bar rnôk hađăch Asuêrus, bu nchroh Pur, nâm bu ntĭt chroh n'hôr ăp nar ăp khay, ta năp măt Y-Haman, kŏ tât khay jê̆t ma bar, jêng khay Adar. 8Y-Haman lah ma hađăch Asuêrus: "Geh du phung ƀon lan chah-rai, gŭ lam ta nklang phung mpôl băl tâm lĕ ƀon bri hađăch may: nau vay khân păng êng đah nau vay phung mpôl băl êng, jêh ri khân păng mâu djôt prăp ôh nau vay hađăch, kŏ tât mâu jêng ueh ôh ma hađăch dơn khân păng ƀư pônây. 9Tơlah nau nây di nau hađăch mĭn, ăn bu chih nau ntrŭnh ƀư rai lơi khân păng; jêh ri gâp mra nkhôm du rmưn talâng prăk tâm ti phung chiă uănh kan hađăch, gay khân păng djôt leo tâm jay prăp hađăch." 10Pônây hađăch tŏk rgên bơh ti păng jêh ri ăn ma Y-Haman, kon buklâu Y-Hamêdatha, phung Agak, nơm rlăng đah phung Yuda. 11Hađăch lah ma Y-Haman, "Prăk nây bu ăn ma may, nđâp phung ƀon lan may tâm ban lĕ, gay ma ƀư đah phung khân păng tĭng nâm may ŭch."
12Khay nguay, nar jê̆t ma pe, pôri bu kuăl phung chih sămƀŭt hađăch văch tât; jêh nây tĭnh nâm lĕ rngôch nau Y-Haman hŏ ntĭnh jêh, bu tâm amoh hađăch Asuêrus chih nau ntrŭnh ăn ma phung kôranh oh mon hađăch tâm lĕ rngôch phung ƀon lan ma ăp n'gor, ma nau chih rplay sămƀŭt n'gor nây jêh ri ma ăp ntil mpôl bunuyh, tĭng nâm nau ngơi khân păng nơm. Pônây khân păng sŏk rgên hađăch kđâm ta nây. 13Jêh nây khân păng njuăl sămƀŭt ma phung djôt leo lĕ rngôch n'gor bri hađăch, gay ŭch ƀư rai, nkhĭt lơi, jêh ri ƀư roh mi lơi lĕ rngôch phung Yuda mâu gĭt mom ndăm, nđâp buranh, bu ur nđâp kon se, tâm du nar nây, jêh ri pit in lĕ ndô ndơ khân păng. 14Du pŏk sămƀŭt tĭng kơt chih nau ntĭnh nây bu njuăl ma ăp n'gor jêng nau tơih mbơh ma lĕ rngôch phung ƀon lan ăn bu nkra ma nar nây. 15Phung djôt leo sămƀŭt hăn ma nau ndal tĭng nâm nau hađăch ntĭnh, jêh ri nau ntĭnh nây bu ƀư tâm ƀon Sasa, ƀon tơm. Pônây, hađăch jêh ri Y-Haman gŭ nhêt ndrănh, bi ma ƀon susa geh ndrŏt klach.