5

H'Êsther Jă Hđăch Jêh Ri Y-Haman Sông Sa

1Ta nar tal pe H'Êsther nsoh ao hađăch bu ur păng jêh ri păng dâk tâm trôm nhuang ngih hađăch, tra ntŭk lăp jrô hađăch. 2Tơlah hađăch saơ Hađăch Buur H'Êsther dâk tâm nhuang, păng geh nau yô̆ ta năp măt hađăch; hađăch yơr ma H'Êsther mâng hađăch ma miah ta ti hađăch nơm. H'Êsther ran dăch jêh ri pah ta chiông mâng hađăch ma miah. 3Hađăch ngơi ma păng: 'Moh nau tât, Hơi Hađăch Buur H'Êsther? Moh nau ay ŭch dăn? Gâp mra ăn ma ay, nđâp kŏ tât du n'gul ƀon bri hađăch gâp, gâp mra ăn đŏng". 4H'Êsther lah, "Tơlah di nau hađăch mĭn, ăn hađăch jêh ri Y-Haman văch nar aơ ma nau sông sa gâp nkra jêh ma hađăch." 5Hađăch lah, "Njŭn leo Y-Haman gơnh, gay ma hên dơi ƀư tĭng nâm nau H'Êsther ŭch." Pôri hađăch jêh ri Y-Haman hăn ma nau sông sa H'Êsther nkra jêh. 6Dôl khân păng nhêt dak kriăk ƀâu, hađăch lah ma H'Êsther, "Moh ndơ ay ŭch dăn? Gâp mra ăn ma ay. Jêh ri moh nau ay ŭch? Nđâp du n'gul ƀon bri hađăch gâp, gâp mra ăn đŏng." 7Ƀiălah H'Êsther lah, "Ndơ gâp dăn ri nau gâp ŭch jêng aơ; 8Tơlah gâp geh jêh nau yô̆ ta năp măt hađăch, jêh ri tơlah hađăch mĭn nau nây jêng ueh ŭch ăn ndơ gâp dăn jêh ri ăn tât ngăn ndơ gâp ŭch, ăn hađăch jêh ri Y-Haman văch ôi taơ ma nau nhêt sông gâp mra nkra, jêh ri ôi taơ gâp mra ƀư tĭng nâm hađăch lah."

Nau Nkra Ntŭk Yông Ko Ma Y-Môrdêkai

9Y-Haman luh du tâm nar nây, hâk maak jêh ri rhơn răn ngăn. Ƀiălah tơlah Y-Haman saơ Y-Môrdêkai gŭ tâm mpông pêr hađăch mâu ŭch dâk, mâu lĕ ŭch râm nsâr ta năp păng, păng bêng ma nau ji nuih ma Y-Môrdêkai. 10Ƀiălah Y-Haman nkân êng săk păng, jêh ri hăn sĭt ta ngih păng nơm, prơh bunuyh kuăl phung mĭt jiăng jêh ri H'Êsther ur păng. 11Y-Haman nkoch bri đŏng ma khân ôbăl nau geh jêng ndrŏng kuăng păng, nkoch âk kon buklâu păng, jêh ri lĕ rngôch nau hađăch n'hao ăn păng dơi geh bu yơk, jêh ri hađăch n'hao păng hao lơn ma phung kôranh jêh ri phung n'hat na hađăch. 12Y-Haman lah đŏng, 'Nđâp ma Hađăch Buur H'Êsther mâu ăn ôh du huê ndrel ma hađăch ma nau nhêt sa păng hŏ nkra jêh, kanŏng êng gâp dơm yơh. Jêh ri ôi taơ gâp dơi jă văch râng ta ntŭk ngih păng ndrel hađăch. 13Ƀiălah lĕ rngôch nau nây mâu geh khlay ăn gâp ôh, lah nklân saơ Y-Môrdêkai, du huê phung Yuda, gŭ ta mpông pêr hađăch." 14H'Sêres, ur păng, jêh ri phung mĭt jiăng păng lah ma păng, "Ăn bu ƀư ntŭk yông ko prêh prăm jê̆t hăt, jêh ri ôi taơ ngơi ma hađăch ăn yông ko lơi Y-Môrdêkai ta nây; ri mơ may răm maak hăn râng nhêt sa ndrel hađăch." Nau nchră nây ƀư maak ma Y-Haman, jêh ri păng ăn bu ƀư ntŭk yông trô ko.