28

Tuyên Án Vua của Ty-rơ

1Lời của CHÚA lại đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Ty-rơ, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Bởi vì lòng ngươi kiêu ngạo, và ngươi đã nói,
  ‘Ta là một vị thần.
  Ta ngồi trên ngai của các vị thần, ngay giữa lòng biển cả,’
  Trong khi ngươi chỉ là người, chứ chẳng phải là thần linh chi cả,
  Dù cho lòng ngươi tự cho ngươi là thần linh cũng mặc.
  3Ngươi quả có khôn ngoan hơn Ða-ni-ên;
  Chẳng có bí mật nào giấu được ngươi.
  4Nhờ sự khôn ngoan và thông sáng của ngươi,
  Ngươi đã thu lấy cho ngươi rất nhiều của cải;
  Ngươi đã tích lũy vàng và bạc vào các kho báu của ngươi.
  5Nhờ khôn ngoan khi buôn bán, ngươi đã làm của cải của ngươi gia tăng,
  Do đó lòng ngươi sinh ra kiêu ngạo,
  Vì ngươi ỷ lại vào của cải của ngươi.”
  6Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Vì lòng ngươi đã cho ngươi là một vị thần,
  7Nên Ta sẽ mang những dân xa lạ đến đánh ngươi,
  Ðó là những kẻ hung dữ nhất giữa các dân;
  Chúng sẽ rút gươm ra đối phó với sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,
  Rồi chúng sẽ làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô uế.
  8Chúng sẽ ném ngươi xuống vực sâu,
  Và ngươi sẽ chết thê thảm giữa lòng đại dương.
  9Xem thử ngươi có còn nói, ‘Ta là một vị thần,’ trước mặt những kẻ giết ngươi,
  –Trong khi ngươi chỉ là người, chứ chẳng phải thần linh chi cả–
  Lúc ngươi ở trong tay những kẻ giết ngươi chăng?
  10Ngươi sẽ chết cái chết của kẻ không được cắt bì,
  Do tay quân ngoại bang,
  Vì Ta đã phán như thế,”’”
  CHÚA Hằng Hữu phán.

Ai Ca Thương Tiếc Vua của Ty-rơ

11Lời của CHÚA lại đến với tôi, 12“Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca thương tiếc vua của Ty-rơ. Hãy nói với nó, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Ngươi là một mẫu người toàn hảo,
  Ðầy khôn ngoan và đẹp đẽ hoàn toàn.
  13Ngươi đã ở trong Ê-đen, vườn của Ðức Chúa Trời;
  Áo của ngươi gắn đầy ngọc quý: hồng bửu ngọc, hoàng bích ngọc, kim cương, lục bích ngọc, bạch bảo ngọc, lục bửu ngọc, lam bảo ngọc, lam lục ngọc, và lam bích ngọc;
  Các trống lục lạc và các ống sáo của ngươi đều được khảm vàng;
  Tất cả đều sẵn sàng trong ngày ngươi được dựng nên.
  14Ta đã xức dầu lập ngươi làm một chê-rúp để hộ vệ;
  Ta cho ngươi được ở trên núi thánh của Ðức Chúa Trời;
  Ngươi được đi lại giữa những tảng đá rực lửa.
  15Ngày ngươi mới được dựng nên, các đường lối của ngươi thật là toàn hảo,
  Cho đến khi tội lỗi xuất hiện trong ngươi.
  16Nhờ việc thương mại phát đạt, ngươi trở nên hung tàn bạo ngược, và ngươi đã phạm tội;
  Vì thế Ta đã quăng ngươi ra khỏi núi của Ðức Chúa Trời như đồ ô uế,
  Hỡi chê-rúp hộ vệ, Ta đuổi ngươi ra khỏi giữa những tảng đá rực lửa.
  17Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của ngươi,
  Ðể được tráng lệ ngươi đã làm hỏng sự khôn ngoan của ngươi.
  Ta quăng ngươi xuống đất,
  Ta phơi bày ngươi ra trước các vua để chúng ngắm nghía ngươi.
  18Tội lỗi ngươi đã quá nhiều trong việc buôn bán bất lương,
  Ngươi đã làm cho các nơi thánh của ngươi trở nên ô uế;
  Vì thế Ta phải khiến lửa từ trong ngươi phựt cháy,
  Nó đã thiêu rụi ngươi,
  Nó đã biến ngươi thành tro bụi trên đất,
  Trước mắt những kẻ đang nhìn ngươi.
  19Tất cả những kẻ đã từng biết ngươi giữa các dân
  Ðều bàng hoàng sửng sốt về ngươi;
  Ngươi phải chuốc lấy một kết cuộc kinh hoàng,
  Và sẽ vĩnh viễn không còn nữa.”’”

Tuyên Án Dân Si-đôn

20Lời của CHÚA đến với tôi, phán rằng, 21“Hỡi con người, hãy quay mặt ngươi hướng về Si-đôn và nói tiên tri chống lại nó. 22Hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Hỡi Si-đôn, này, Ta chống lại ngươi,
  Ta sẽ được vinh hiển ở giữa ngươi.
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
  Ta thi hành án phạt đối với nó và biểu lộ đức thánh khiết của Ta ở giữa nó.
  23Vì Ta sẽ sai ôn dịch đến với nó,
  Khiến máu đổ ra trong các đường phố của nó,
  Thây người chết sẽ nằm la liệt ở giữa nó,
  Vì gươm đao tấn công nó tứ phía;
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
  24Nhà I-sơ-ra-ên sẽ không còn bị gai đâm làm cho nhức nhối bởi mọi nước lân bang vốn hay khinh bỉ chúng nữa;
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Phước Hạnh Tương Lai của I-sơ-ra-ên

25CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta gom nhóm nhà I-sơ-ra-ên từ các nước, nơi chúng đã bị rải ra, Ta sẽ bày tỏ đức thánh khiết của Ta ra giữa chúng, trước mắt các dân. Bấy giờ chúng sẽ ở trong đất nước của chúng, nơi Ta đã ban cho tôi tớ Ta Gia-cốp. 26Chúng sẽ sống an ninh trong đất nước đó. Chúng sẽ xây nhà và trồng nho để lập các vườn nho. Chúng sẽ sống an lạc ở đó khi Ta thi hành án phạt trên mọi nước láng giềng, những kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta, CHÚA, là Ðức Chúa Trời của chúng.”