28

Atỡng Sacoâiq Tễ Puo Ti-rơ

1Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 2“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng án ca sốt vil Ti-rơ tễ santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq án neq: Mới dốq achỗn tỗ cớp pai mới la yiang. Mới pai mới la yiang ca tacu tâng cachơng puo bữn chớc, cớp bữn dỡq mưt ỡt lavíng mpễr mới. Mới ngin pai mới la yiang, ma lứq samoât mới la cũai miat sâng. 3Mới chanchớm mới rangoaiq hỡn tễ Daniel, cớp tỡ bữn acán ntrớu têq noau cutooq yỗn clỡp tễ mới. 4Sarnớm rangoaiq cớp ŏ́c khễuq táq yỗn mới cỡt sốc bữn; mới bữn práq yễng cỡt mun mới. 5Mới khoiq chếq chỡng rangoaiq lứq cớp bữn lơi níc. Mới la cũai achỗn tỗ cỗ tễ máh mun ki.
6“Nâi la santoiq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai: Cỗ tian mới chanchớm mới rangoaiq machớng yiang, 7ngkíq cứq ễ dững máh cũai par‑ũal ca tachoât lứq toâq chíl mới. Alới ễ toâq talốh nheq máh crơng nêuq o nhơ tễ mới khễuq cớp roan rangoaiq. 8Alới ễ cachĩt táh mới, cớp voang mới asễng tâng dỡq mưt. 9Tữ alới toâq cachĩt mới, mới noâng ễ ngin mới la yiang tỡ? Toâq mới ramóh alới ca ễ cachĩt mới, ki mới lứq dáng, mới la cũai miat sâng, tỡ cỡn yiang. 10Mới cóq cuchĩt tâng talang atĩ cũai cruang canŏ́h samoât muoi lám acho, yuaq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai khoiq pai ngkíq chơ.”

Alíh Puo Ti-rơ Tễ Chớc Puo

11Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 12“Con cũai ơi! Cóq mới nhiam atếh yỗn puo Ti-rơ. Cóq mới atỡng án tễ ranáq cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai chóq án neq: Bo nhũang noau khễn níc mới; roâp riang mới la sữp nêuq o lứq. 13Mới khoiq ỡt tâng nưong Ê-dên, la nưong Yiang Sursĩ; mới dốq pasang tỗ toâq máh crơng moat neq: Tamáu moat rubi, kim-cưong, tupat, samar-danô, cru-salit, o-nic, yat-pít, cớp sapĩr. Máh tamáu ki noau chóq tâng yễng sa‑ữi lứq. Máh crơng ki noau táq yỗn mới, noap tễ tangái mpiq mới canỡt mới. 14Cứq khoiq ớn muoi lám chê-rup kĩaq nhêng salĩq mới. Mới khoiq ỡt tâng cóh miar khong cứq, cớp tayáh pỡq chu máh tamáu moat báiq blưoq-blưoq. 15Dũ ranáq mới khoiq táq la pĩeiq nheq, noap tễ tangái mpiq mới canỡt mới, ma ntun ễn mới pỡq táq ranáq sâuq. 16Mới ham níc chếq chỡng, toau ranáq ki radững yỗn mới cỡt cũai tachoât cớp táq ranáq lôih hỡ. Ngkíq yuaq cứq yỗn mới cóq loŏh tễ cóh miar khong cứq, cớp chê-rup ca cơi kĩaq mới tễ nhũang, án tuih aloŏh mới tễ ntốq bữn máh tamáu bublưoq ki. 17Mới ỗt cỗ roâp riang mới sữp lứq; cỗ tian noau khễn níc mới, ŏ́c rangoaiq mới cỡt pứt chíq. Yuaq ngkíq, cứq voang mới asễng chu cutễq, cớp táq yỗn mới cỡt tếc dŏq catoaih máh puo canŏ́h. 18Mới khoiq chếq chỡng na ngê sâuq lứq, toau dếh ntốq mới sang toam la cỡt tỡ o noâng. Ngkíq, cứq chŏ́ng táh vil mới yỗn cat lacốiq nheq. Sanua dũ náq cũai ca tapoang nhêng, alới hữm vil mới cỡt bŏ́h nheq. 19Máh cruang canŏ́h crín ngcŏh lứq cỗ ranáq nâi khoiq toâq pỡ mới. Mới khoiq ramóh ŏ́c cuchĩt croŏq lứq; mới tỡ têq tamoong noâng.”

Atỡng Sacoâiq Tễ Vil Sadôn

20Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 21“Con cũai ơi! Cóq mới atỡng sacoâiq tễ ŏ́c bap ễ toâq pỡ vil Sadôn. 22Cóq mới atỡng cũai proai tâng vil ki dáng cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai tễ alới neq: Vil Sadôn ơi! Cứq cỡt par‑ũal anhia; bữn máh cũai ễ khễn cứq cỗ tễ ranáq cứq ễ táq chóq anhia. Alới dáng samoât lứq cứq toâp la Yiang Sursĩ toâq cứq apáh yỗn noau hữm cứq bráh o lứq na cứq manrap máh cũai tâng vil anhia. 23Cứq ễ yỗn ỗn toâq pỡ anhia. Cứq táq yỗn aham anhia loŏh taiq-laiq tâng máh rana, cỗ noau chíl anhia cu angia; cớp noau cachĩt nheq cũai proai anhia. Chơ anhia dáng samoât lứq, cứq toâp la Yiang Sursĩ.”

Tỗp I-sarel Bữn Roap Ŏ́c Bốn

24Yiang Sursĩ pai neq: “Nỡ‑ra máh cruang mpễr cruang I-sarel tỡ bữn mumat noâng tỗp I-sarel, cớp tỡ bữn cỡt ariang sarlia cớp rapul sarlia dŏq chuat tỗp I-sarel. Chơ alới dáng samoât lứq, cứq toâp Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai.”
25Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Cứq ễ dững aloŏh tỗp I-sarel tễ máh tỗp canŏ́h, tễ ntốq alới ỡt parsáng-parsaiq; chơ máh cũai tâng cruang canŏ́h bữn dáng raloaih cứq bráh o. Tỗp I-sarel lứq bữn ỡt tâng cutễq alới bữm, la tâm cutễq cứq khoiq chiau yỗn Yacốp, la cũai táq ranáq cứq. 26Alới lứq bữn ỡt tâng ntốq ki plot ien. Alới bữn chóh máh dống cớp táq nưong nho. Cứq ễ manrap máh cruang mpễr alới ca khoiq mumat alới; ngkíq máh cũai I-sarel lứq plot ien. Chơ tỗp alới dáng samoât lứq, cứq toâp la Yiang Sursĩ alới.”