26

Tuyên Án Dân Ty-rơ

1Vào ngày thứ nhất trong tháng của năm thứ mười một, lời của CHÚA đến với tôi,
  2“Bởi vì Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ðáng đời!
  Cổng thành của muôn dân đã gãy đổ rồi.
  Cơ hội đã mở toang cho ta.
  Bây giờ tới phiên ta được giàu có,
  Và nó sẽ bị hoang phế.”
  3Do đó, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
  “Này, hỡi Ty-rơ, Ta chống lại ngươi.
  Ta sẽ làm cho các dân nổi lên chống lại ngươi.
  Giống như biển khơi dậy sóng, liên tục đập vào bờ,
  4Chúng sẽ phá tan các tường thành của Ty-rơ và đập phá các tháp của nó.
  Ta sẽ cạo đất thịt khỏi nó, để nó chỉ còn trơ sỏi đá.
  5Nó sẽ trở thành một nơi để phơi lưới bên bờ biển,
  Vì Ta đã phán vậy.”
  CHÚA Hằng Hữu phán,
  “Nó sẽ thành đối tượng cho các dân cướp bóc.
  6Dân trong các thị trấn phụ thuộc của nó ở ngoài đồng trống sẽ bị giết bằng gươm.
  Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”
7Thật vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nê-xa vua ở phương bắc, vua của các vua, cùng các chiến mã, các xe chiến mã, các kỵ binh, và một đại quân hùng hậu đến tấn công Ty-rơ.”
  8“Dân trong các thị trấn phụ thuộc của ngươi ở ngoài đồng trống sẽ bị nó giết bằng gươm.
  Nó sẽ đắp chiến lũy bao vây ngươi,
  Ðào chiến hào để hãm đánh ngươi,
  Và dựng một tường chắn bằng khiên để đối phó với ngươi.
  9Nó sẽ dùng các dàn chiến cụ phá tường để phá vỡ các tường thành của ngươi,
  Và dùng búa rìu để đốn ngã các tháp của ngươi.
  10Các chiến mã của nó nhiều vô kể,
  Bụi do các vó ngựa của nó tạo nên cũng đủ phủ lấp ngươi.
  Tiếng động do các đơn vị kỵ binh, các xe chở quân nhu, và các xe chiến mã của nó sẽ làm cho các tường thành của ngươi rúng động.
  Nó sẽ vào cổng thành của ngươi giống như người ta đi vào một tường thành đã bị chọc thủng.
  11Các móng ngựa của nó sẽ giẫm nát mọi đường phố của ngươi.
  Nó sẽ dùng gươm giết dân ngươi.
  Các trụ vững chắc của ngươi sẽ ngã nhào xuống đất.
  12Chúng sẽ cướp lấy của cải của ngươi,
  Và cướp đoạt các hàng hóa của ngươi.
  Chúng sẽ phá đổ các tường thành của ngươi,
  Và phá tan các nhà cửa dinh thự của ngươi.
  Chúng sẽ xô các tảng đá, các cột gỗ, và đổ đất của ngươi vào lòng biển.
  13Ta sẽ làm cho im bặt tiếng ca hát của ngươi,
  Và âm thanh tiếng nhạc của ngươi sẽ không còn được nghe đến nữa.
  14Ta sẽ làm cho ngươi chỉ còn trơ sỏi đá,
  Thành một nơi để người ta phơi lưới.
  Ngươi sẽ không bao giờ được xây dựng lại,
  Vì Ta, CHÚA, đã phán như thế.”
  CHÚA Hằng Hữu phán.
15CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy về Ty-rơ, “Dân cư ở các miền duyên hải không run sợ khi nghe tin ngươi sụp đổ, khi nghe tiếng kêu la của những kẻ bị thương, và tin tức về cuộc tàn sát đã xảy ra ở giữa ngươi sao? 16Khi ấy, mọi lãnh tụ ở miền duyên hải sẽ bước xuống khỏi ngai của chúng. Chúng sẽ lột bỏ áo choàng và cởi bỏ y phục sang trọng của chúng. Chúng sẽ mặc lấy run sợ và ngồi bệt xuống đất. Chúng sẽ run sợ từng giây phút và sững sờ trước những gì xảy đến cho ngươi. 17Chúng sẽ cất tiếng hát khúc ai ca thương tiếc ngươi và nói với ngươi,
  ‘Hỡi thành danh tiếng,
  Làm sao ngươi lại bị diệt mất khỏi bờ biển,
  Ngươi và dân của ngươi,
  Những kẻ đã từng gây kinh hoàng cho mọi nơi ngươi chinh phục.
  18Bây giờ các miền duyên hải run sợ trong ngày ngươi sụp đổ;
  Dân ở các miền dọc theo bờ biển kinh hoàng khi thấy ngươi bị diệt vong.’”
19Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta biến ngươi ra một thành hoang phế, giống những thành không có người ở, khi Ta đem nước của đại dương phủ trên ngươi, các ngọn sóng to tràn ngập ngươi, 20Ta sẽ đem ngươi xuống nơi ở của những kẻ đã xuống vực sâu, đến với những kẻ đã ra người thiên cổ. Ta sẽ cho ngươi sống ở tận miền sâu của lòng đất, ở những chốn hoang vu thời thượng cổ, cùng những kẻ đã bị đày xuống vực sâu, để ngươi không bao giờ có ai ở nữa, và Ta sẽ được hiển vinh trong đất của người sống. 21Ta sẽ bắt ngươi phải chuốc lấy hậu quả kinh hoàng, để ngươi không còn nữa; dù người ta có cố tìm kiếm ngươi, nhưng chẳng ai sẽ tìm được ngươi,” CHÚA Hằng Hữu phán.