28

Ty-rơ kiêu ngạo bị tàn phá

1Chúa phán dạy tôi: 2“Con loài người! Hãy thông báo cho vua Ty-rơ; Chúa Hằng Hữu phán: Vì lòng ngươi kiêu căng và tự bảo: Ta là thần! Ta chiếm ngai Thượng Đế, giữa các biển!' Dù ngươi tự đặt mình ngang hàng với Thượng Đế, ngươi cũng chỉ là con người, chứ đâu phải là Thượng Đế! 3Kìa, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên, ngươi biết hết các huyền nhiệm. 4Nhờ khôn ngoan thông thái, ngươi đã làm giàu, thu bao nhiêu bạc vàng vào kho tàng. 5Cũng vì ngươi khôn lanh buôn bán, nên ngươi rất giàu có. Càng giàu, ngươi càng kiêu ngạo.

6Vậy nên Chúa Hằng Hữu phán: "Vì ngươi kiêu ngạo, tự đặt mình ngang hàng với Thượng Đế, 7nên Ta sẽ khiến các dân tộc hung tàn nhất chống nghịch ngươi, tuốt gươm chém nát cái vỏ khôn ngoan tuyệt mỹ của ngươi, chà đạp vinh quang ngươi. 8Chúng sẽ đẩy ngươi xuống hố thẳm và ngươi sẽ chết đuối dưới lòng biển, như một người bị giết, 9Trước mặt bọn giết ngươi, ngươi còn dám mạo nhận: Ta là Thượng Đế nữa hay không?' Khi ngươi thúc thủ trong tay địch quân, thì rõ ràng ngươi yếu ớt như con người, chứ đâu phải là Thượng Đế. 10Ngươi sẽ bị người nước ngoài đâm chết như một tên cặn bã của xã hội. Chúa Hằng Hữu xác nhận: Ta đã báo trước điều ấy.'"

11Chúa lại bảo tôi: 12“Con loài người! Hãy đặt một bài ai ca về vua Ty-rơ và bảo vua rằng Chúa Hằng Hữu phán: Ngươi khôn ngoan đẹp đẽ đến mức tuyệt điểm. 13Ngươi vốn ở trong Ê-đen, vườn của Thượng Đế. Ngươi được trang sức đủ thứ ngọc quý: hồng ngọc, hoàng ngọc, kim cương, lục ngọc thạch, mã não, ngọc thạch anh, ngọc lam, xích ngọc và ngọc lục bảo. Tất cả đều cẩn trên vàng ròng và được ban cho ngươi trong ngày ngươi được sáng tạo. 14Ta bổ nhiệm ngươi làm thiên sứ hộ vệ. Ngươi được tự do ra vào núi thánh của Thượng Đế và đi lại giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa.

15Từ khi được sáng tạo, ngươi làm việc gì cũng toàn hảo cả cho đến ngày điều ác bị phát giác trong lòng ngươi. 16Vì ngươi giàu quá nên lòng đầy hung ác bạo tàn và ngươi phạm tội nặng. Vì thế, Ta vất ngươi ra ngoài núi thánh của Thượng Đế như một phạm nhân. Này thiên sứ hộ vệ kia, Ta diệt ngươi giữa các viên ngọc tinh ròng như lửa. 17Lòng ngươi đầy kiêu ngạo vì sắc đẹp ngươi; ngươi lạm dụng khôn ngoan để làm cho mình lộng lẫy. Vì thế, Ta đã quăng ngươi xuống đất đen, để làm trò cười cho các vua chúa và lãnh tụ. 18Ngươi làm hoen ố các nơi thánh của mình bởi lòng gian ác và buôn bán gian lận; vì vậy, Ta khiến cho lửa bốc cháy từ công việc ác của ngươi và đốt ngươi ra tro trên mặt đất cho mọi người quan sát ngươi thấy rõ. 19Tất cả những người quen biết ngươi giữa các dân tộc sẽ kinh hoảng khi nhìn thấy ngươi; ngươi, chính là một mối khủng khiếp; ngươi sẽ bị diệt vĩnh viễn."

20Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 21“Con loài người! Hãy hướng về Si-đôn và nói tiên tri nghịch cùng nó 22rằng: Thượng Đế Hằng Hữu phán 'Si-đôn hỡi! Này, Ta chống nghịch ngươi. Ta sẽ thi thố uy quyền Ta trên ngươi. Khi Ta đoán phạt ngươi, tiêu diệt ngươi để bày tỏ sự thánh khiết Ta, mọi người xem thấy sẽ biết Ta là Chân Thần. 23Ta sẽ giáng bệnh truyền nhiễm và sai một đạo quân tiêu diệt ngươi; các thương binh sẽ bị địch quân tàn sát khắp nơi trong các đường phố ngươi. Khi ấy, ngươi sẽ biết Ta là Chân Thần. 24Ngươi và các nước lân bang không còn châm chích và rạch nát Y-sơ-ra-ên như gai rừng nữa, dù trước kia các ngươi ghen ghét nó. Chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu.

25,26Chúa Hằng Hữu phán: "Khi Ta triệu tập dân Y-sơ-ra-ên đã tản lạc giữa các dân tộc và đem họ về quê cha đất tổ, họ sẽ an cư lạc nghiệp trên đất nước mà Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp họ sẽ xây nhà và lập vườn nho; Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta giữa dân Ta, cho các dân tộc đều thấy. Phải, dân ta sẽ an cư lạc nghiệp, một khi ta đã xét xử các dân tộc lân bang đã thù ghét nó và họ sẽ biết ta là Chân Thần Hằng Hữu của họ.