12

Người Phụ Nữ và Con Rồng

1Bấy giờ một hiện tượng lớn xảy ra trên trời: một phụ nữ mặc bằng mặt trời, mặt trăng ở dưới chân nàng, đầu nàng đội mão làm bằng mười hai ngôi sao. 2Người phụ nữ ấy mang thai; nàng kêu la vì chuyển bụng và đau đớn quặn thắt vì sắp sinh.
3Khi ấy cũng có một hiện tượng khác xảy ra trên trời: kìa, một Con Rồng lớn, màu đỏ, có bảy đầu và mười sừng; trên các đầu nó có bảy vương miện. 4Ðuôi nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên trời và vất chúng xuống đất. Con Rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, chực ăn nuốt đứa con do nàng sinh ra. 5Người phụ nữ sinh một con trai, là Ðấng sẽ chăn dắt muôn dân bằng cây gậy sắt; con trai của nàng được đoạt lấy đưa lên Ðức Chúa Trời và đến tận ngai của Ngài. 6Còn người phụ nữ thì trốn vào đồng hoang, nơi đó Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chỗ, để tại đó nàng được nuôi dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Trận Chiến giữa Thiên Sứ Mi-ca-ên và Con Rồng

7Bấy giờ có một trận chiến ở trên trời, Mi-chên và các thiên sứ của ngài đánh nhau với Con Rồng. Con Rồng và các quỷ sứ của nó đánh lại; 8nhưng chúng bị đánh bại, và không còn tìm thấy chỗ nào trên trời cho chúng nữa. 9Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian; nó bị ném xuống đất, và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung với nó.
10Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn trên trời nói rằng,
  “Bây giờ ơn cứu rỗi, quyền lực, và vương quốc của Ðức Chúa Trời chúng ta đã đến,
  Và quyền năng của Ðấng Christ của Ngài đã đến.
  Vì Kẻ Tố Cáo anh chị em chúng ta đã bị ném xuống;
  Nó là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Ðức Chúa Trời chúng ta.
  11Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con,
  Và nhờ những lời làm chứng của họ;
  Vì họ không tham sống sợ chết.
  12Vậy hỡi các từng trời và những ai ở trong đó, hãy vui mừng lên.
  Nhưng khốn cho đất và biển,
  Vì Ác Quỷ đã xuống chỗ của các ngươi, và nó vô cùng tức giận,
  Vì nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu nữa.”

Con Rồng Ðuổi Bắt Người Phụ Nữ

13Khi Con Rồng thấy nó đã bị ném xuống đất, nó đuổi bắt người phụ nữ đã sinh đứa con trai. 14Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh của chim đại bàng lớn, để nàng có thể bay vào đồng hoang, về chỗ ở của nàng, nơi đó nàng được nuôi một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ, thoát khỏi Con Rắn. 15Con Rắn phun nước trong miệng nó ra như một dòng sông, đuổi theo người phụ nữ, để dùng dòng nước lũ cuốn trôi nàng. 16Nhưng trái đất giúp người phụ nữ; đất hả miệng nuốt dòng sông mà Con Rồng đã phun ra từ miệng nó. 17Con Rồng rất tức giận người phụ nữ; nó đi gây chiến với con cái còn lại của nàng, đó là những người vâng giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và gìn giữ những lời chứng của Ðức Chúa Jesus.
18Bấy giờ Con Rồng đứng trên bãi cát nơi bờ biển.