7

Nau Ƀư Bah Du Huê Oh Mon Kôranh Tahan

1Jêh lôch Brah Yêsu ngơi lĕ nau nây ta năp phung gŭ iăt. Păng lăp tâm ƀon Kapernum.
2Du huê kôranh tahan geh du huê oh mon păng rŏng ngăn, ji dăch khĭt. 3Tăng bu nkoch geh Kôranh Brah Yêsu, păng njuăl phung bubŭnh buranh tâm phung Yuđa hăn dăn ma Brah Yêsu gay ma hăn ƀư bah oh mon păng. 4Phung aơ hăn tât ta Brah Yêsu jêh ri vơh vơl lah pô aơ: "Păng geh nau khư đă may ƀư nau nây ma păng. 5Yorlah păng rŏng ma ndŭl mpôl he, jêh ri păng yơh nơm ƀư ma he du mlâm ngih tâm rƀŭn Yuđa."
6Pôri Brah Yêsu hăn ndrel ma khân păng. Dăch tât ta ngih, kôranh tahan njuăl băl păng gay lah ma Brah Yêsu pô aơ: "Hơi kôranh lơi ta mpŭng suan may ôh, yorlah gâp mâu geh nau khư rom may lăp tâm ngih gâp ôh. 7Gâp mĭn ma gâp nơm tâm ban lĕ, mâu dơi khư hăn ta may. Ƀiălah ăn may ngơi du tong jêh ri oh mon gâp bah ro. 8Yorlah gâp nơm gŭ tâm dâng phung kôranh gâp. Jêh ri gâp geh tahan tâm dâng gâp. Gâp lah ma du huê: Hăn hom, jêh ri păng hăn; ma du huê êng: Văch hom, jêh ri păng văch, jêh ri ma phung oh mon gâp: Ƀư hom nâm nđĕ jêh ri păng ƀư yơh." 9Tơlah Brah Yêsu tăng nau ngơi nây, Păng tâm rnê ma kôranh tahan nây, jêh ri păng n'gĭl uănh ma phung âk tĭng ndô̆ Păng, jêh ri lah pô aơ: "Gâp lah ma khân may, nđâp ma n'gor Israel, gâp mâu mâp saơ ôh nau chroh toyh tâm ban pô nây." 10Phung bunuyh kôranh tahan njuăl nây plơ̆ sĭt tât ta ngih, saơ nơm ji hŏ bah jêh.

Brah Yêsu Ndâk Rêh Kon Bu Ur Ndrô Ta Ƀon Nain

11Nar ôi taơ Brah Yêsu hăn tâm du ƀon, amoh ƀon Nain. Phung oh mon Păng jêh ri âk bunuyh hăn ndrel ma Păng. 12Lah Păng dăch tât ta mpông pêr ƀon, saơ bu tung du huê bunuyh khĭt, kon bu ur khĭt sai. Păng geh knŏng du huê kon nây dơm. Geh âk bunuyh tă bơh ƀon hăn ndrel ma bu ur nây.
13Saơ bu ur nây Brah Yêsu yô̆ ma păng jêh ri lah: "Lơi nhĭm ôh." 14Păng hăn dăch, pah ta băng, jêh ri phung tung gŭ ƀât, păng lah: "Hơi ndăm, gâp lah ma may, dâk hom!" 15Nơm khĭt nây dâk, jêh ri ntơm blau ngơi. Brah Yêsu jao păng ma mê̆ păng nơm.
16Lĕ rngôch bunuyh klach dadê, jêh ri tâm rnê ma Brah Ndu lah: "Du huê Kôranh nơm mbơh lor toyh tâm mpơl jêh tâm phung he, jêh ri Brah Ndu văch khâl jêh ma phung ƀon lan Păng."
17Nau bu nkoch bri ma Kôranh Brah Yêsu nsong hăn lam tâm n'gor dơh dăch ta nây.

Nau Y-Yôhan Ôp Ma Brah Yêsu

18Y-Yôhan gĭt lĕ nau nây bơh oh mon păng. 19Păng kuăl bar hê tâm phung oh mon păng jêh ri njuăl khân păng hăn ta Brah Yêsu, ăn ôp pô aơ: "Di lĕ may jêng Brah mra tât, mâu lah hên gŭ kâp tay du huê êng đŏng?"
20Tât ta Brah Yêsu khân păng lah: "Y-Yôhan nơm ƀư ƀaptem njuăl hên văch ta may gay ôp pô aơ: 'May jêng nơm mra văch ƀơh, mâu lah hên gŭ kâp gân tay du huê nơm êng đŏng?'"
21Rnôk nây lĕ Brah Yêsu ƀư bah âk phung ji kuet, jêh ri bunuyh brah mhĭk lơh, jêh ri Păng ăn âk bunuyh chieh măt dơi saơ ang đŏng. 22Păng lah ma phung nây: "Hăn mbơh ma Y Yôhan moh nau khân may saơ jêh ri hŏ tăng jêh. Phung chieh măt dơi saơ ang, phung lŭt jâng blau hăn, phung phŭng sa dơi bah, phung tê̆k dơi tăng, phung khĭt dơi dâk rêh, jêh ri nau mhe mhan ueh mbơh jêh ma phung o ach. 23Ueh maak yơh ma mbu nơm mâu geh prah ôh yor gâp."

Nau Brah Yêsu Mbơh Y-Yôhan Nơm Ƀư Ƀaptem

24Tơlah phung hăn mbơh Y-Yôhan hŏ sĭt jêh, Brah Yêsu ntơm ngơi ma phung âk ma nau Y-Yôhan: "Moh ndơ khân may hŏ uănh jêh, tâm bri rdah? Du tơm treng geh sial khôm rgu lĕ? 25Moh ndơ khân may hŏ uănh jêh? Du huê bunuyh soh ao dŭt ueh? Aơ phung soh ao dŭt ueh jêh ri sông sa kah gŭ tâm ngih phung hđăch. 26Moh ndơ khân may hŏ uănh jêh? Du huê kôranh nơm mbơh lor lĕ. Ơ, gâp lah ma khân may, toyh lơn ma kôranh nơm mbơh lor. 27Ma Păng yơh bu nchih jêh pô aơ:
 'Aơ gâp njuăl du huê bunuyh mbơh gâp ta năp may, gay nkra trong ma may.'
28Gâp lah ma khân may, đơ phung bunuyh deh tă bơh bu ur, mâu geh nơm toyh lơn ma Y-Yôhan ôh. Ƀiălah nơm jê̆ lơn tâm ƀon bri hđăch Brah Ndu jêng toyh lơn ma păng."
29Lĕ rngôch phung tăng nau nây, nđâp ma phung riu pi mbơh Brah Ndu sŏng, yorlah khân păng dơn jêh nau ƀaptem Y-Yôhan. 30Ƀiălah phung Pharisi jêh ri phung kôranh nchih samƀŭt dun nau Brah Ndu ŭch ma khân păng yorlah khân păng mâu mâp dơn ôh nau ƀaptem Y-Yôhan.
31"Pôri mâm gâp mra tâm ntĭt phung bunuyh rnôk aơ, ma mbu păng tâm ban? 32Khân păng jêng tâm ban ma phung kon se gŭ tâm ngih tăch drăp jêh ri nter ma phung băl păng pô aơ: 'Hên uh jêh n'hôm ma khân may ƀiălah khân may mâu ŭch ntlơ̆ ntlơn ôh, hên mprơ jêh nau rngot, ƀiălah khân may mâu ŭch nhĭm ôh!' 33Yorlah Y-Yôhan nơm ƀư ƀaptem văch jêh mâu sa kapŭng, jêh ri mâu nhêt dak play kriăk ƀâu ôh, ƀiălah khân may lah. Păng geh brah mhĭk. 34Kon bunuyh văch jêh. Păng sông sa jêh ri nhêt, ƀiălah khân may lah: 'Păng bunuyh hay sa jêh ri vay nhŭl ndrănh, mĭt jiăng đah phung riu pi jêh ri phung tih!' 35Ƀiălah bu kơp nau gĭt mĭn jêng sŏng tĭng nâm lĕ rngôch kan Păng."

Brah Yêsu Yô̆ An Nau Tih Du Huê Bu Ur

36Du huê Pharisi jă Brah Yêsu sông sa ndrel ma păng. Brah Yêsu lăp tâm ngih păng, gŭ sông sa ndrel. 37Jêh ri, aơ geh du huê bu ur tih tâm ƀon nây gĭt Brah Yêsu gŭ sông sa tâm ngih du huê Pharisi nây, djôt leo du mlâm nông khlay, dơ bêng dak ƀâu kah. 38Păng gŭ pakơi ta jâng Brah Yêsu. Păng nhĭm jêh ri truh dak măt bĕ jâng Brah Yêsu, jêh ri jut ma sŏk păng, chŭm jêh ri nkhŭt mhĭng ma dak si ƀâu kah. 39Tơlah du huê Pharisi nơm jă Brah Yêsu, saơ nau nây, păng mĭn pô aơ: "Tơlah bunuyh aơ jêng kôranh nơm mbơh lor, Păng mra gĭt năl mbu, jêh ri amoh bu ur, nơm pah ta Păng. Păng mra gĭt bu ur nây jêng bu ur tih." 40Brah Yêsu ngơi, jêh ri lah ma păng: "Hơi Y-Simôn, gâp geh nau ŭch lah ma may." Păng lah: "Hơi Kôranh nơm nti, ngơi hom."
41"Du huê bunuyh, geh bar hê iang rnon ma păng, du huê iang prăm rnhiăng prăk jêh ri du huê êng prăm jât. 42Ƀiălah khân păng mâu geh prăk chê̆. Nơm rnon ngroh lơi rnon nây ma lĕ bar hê khân păng. Mbu nơm mra rŏng ma păng âk lơn?" 43Y-Simôn plơ̆ lah: "Gâp mĭn, nơm păng ngroh âk lơn!" Brah Yêsu lah ma păng: "May mĭn di ngăn." 44Jêh ri Păng n'gĭl uănh ma bu ur nây jêh ri lah ma Y Simôn: "May saơ lĕ bu ur aơ? Gâp lăp jêh tâm ngih may ƀiălah may mâu ăn dak ma gâp rao jâng. Bi bu ur aơ, păng ƀư bĕ jêh jâng gâp ma dak măt păng jêh ri jut ma sŏk. 45May mâu mâp chŭm gâp ôh, ƀiălah ntơm bơh gâp lăp, mâu mâp rlu ôh păng chŭm jâng gâp. 46May mâu mâp troch ôh dak ngi ta bôk gâp, ƀiălah păng troch dak si ƀâu kah ta jâng gâp. 47Yornây, Gâp lah ma may, nau tih bu ur aơ âk ngăn, hŏ yô̆ an lĕ jêh yorri nơm nây rŏng âk. Ƀiălah ma nơm dơi yô̆ djê̆ rĭ dĭng rŏng djê̆." 48Jêh ri Păng lah ma bu ur nây: "Nau tih ay dơi yô̆ an jêh." 49Phung gŭ sông sa ndrel ma Păng mĭn pô aơ: "Mbu Păng aơ, yô̆ an nđâp ma nau tih bu?" 50Ƀiălah Brah Yêsu lah ma bu ur nây: "Nau chroh ay tâm rklaih ay jêh. Hăn hom đăp mpăn."