4

Nau Yêhôva Chiă Uănh Ma Nau Đăp Mpãn Lam Bri

1Mra tât tâm rnôk nglĕ dŭt yôk ngih brah
 Yêhôva bu mra ndâk ăn jêng yôk prêh lơn, jêh ri n'hao păng ta kalơ lơn ma lĕ rngôch gôl yôk, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan hăn ran ma păng.
2Geh âk n'gor bri mra văch tât ta nây, jêh ri lah: "Kay lŏng, hao hom he ta kalơ yôk Yêhôva, ntŭk ngih Brah Ndu Yakôp." Gay na Păng mra nti ma he trong Păng, jêh ri he mra dơi chuat hăn tâm trong Păng.
 "Yorlah nau vay tă luh bơh yôk Siôn, jêh ri nau Yêhôva ngơi luh bơh ƀon Yêrusalem.
3Yorlah Păng mra phat dôih ta nklang âk ntil mpôl bunuyh, jêh ri phat dôih ma phung mpôl băl bunuyh gŭ ngai; jêh ri khân păng mra sŏk đao chiărnjêng kau kai, sŏk tak chiăr njêng nhuẽ.
 Du mpôl băl bunuyh mâu hôm mra tŏk đao lơh đah du mpôl băl bunuyh êng ôh, mâu lĕ hôm khân păng nti tay nau tâm lơh.
4Ƀiălah ăp nơm khân păng mra gŭ tâm dâng tơm play kriăk ƀâu păng jêh ri tâm dâng tơm play rvi păng, jêh ri mâu geh ôh nơm nkrit nhhu khân păng; yorlah trôm mbung Yêhôva ma phung tahan hŏ lah jêh nau nây.
5Yorlah lĕ rngôch ntil mpôl dơi chuat tâm amoh brah păng; jêh ri he mra chuat tĭng ndô̆ amoh Yêhôva Brah Ndu he ƀaƀơ n'ho ro!

Nau Tâm Chuai Phung Israel Tă Bơh Nau Jêng Bună

< sup>6Yêhôva lah, "Tâm nar nây, gâp mra rgum phung tơng glơt jâng,
 jêh ri rgum tay bunuyh bu hŏ mprơh du,
 jêh ri phung bunuyh gâp nkrit jêh.
7Jêh nây gâp mra dơm ăn phung tơng glơt jâng jêng phung hôm e klen, jêh ri ăn phung bu mprơh jêh jêng du mpôl băl janh katang; jêh ri Yêhôva mra chiă uănh khân păng ta yôk Siôn ntơm bơh nây tât n'ho ro.
8Bi may, Hơi ngih tũm ma phung biăp, yôk ma kon bu ur Siôn, nau chiă uănh tât đŏng ăn ma may, jêng ƀon bri hađăch kon bu ur ƀon Yêrusalem."
9Ƀiălah aƀaơ ri mâm ƀư may nter bâr huy ngăn?
 Mâu geh hađăch hĕ ta nklang may?
 Mâu lah bunuyh sâm nchră lĕ khĭt, kŏ tât may ji chuănh hâu ngăn nâm bu du huê bu ur ji deh?
10Hơi kon bu ur Siôn, mpât nter nâm bu buklâu buur ji deh!
 Yorlah may mra du luh bơh ƀon toyh jêh ri may mra gŭ tâm mir, may mra hăn ta bri Babilôn.
 Ƀiălah tanây, bu mra koh dŏng may; ta nây yơh Yêhôva mra chuai may du luh tă bơh ti phung rlăng đah may.
11Aƀaơ ri geh âk ntil mpôl bunuyh lĕ rgum băl jêh ŭch tâm lơh đah may. Jêh ri lah: "Ƀư ƀơ̆ ƀơch hom khân păng, jêh ri ăn măt he uănh nau he ŭch leo ma ƀon Siôn."
12Ƀiălah khân păng mâu gĭt năl ôh nau mĭn Yêhôva, khân păng mâu gĭt rbăng ôh mbor kan Păng yorlah Păng hŏ rgum jêh khân păng nâm bu nchăp ba tât ta ntŭk bu mprah ba.
13Pôri, Hơi kon bu ur ƀon Siôn, dâk mprah hom, yorlah gâp mra ăn ay geh nke loih jêh ri nchop kông; ay mra jot rchiăt âk phung ƀon lan, jêh ri gâp mra jao drăp ndơ khân păng ma Yêhôva, jêh ri nau ndrŏng kuăng khân păng ma kôranh Brah tâm lam neh ntu.
14Pôri, hơi kon bu ur phung tahan, aƀaơ ri dăp hom phung tahan ay!
 Yorlah bu lĕ nchueng lơh he.
 Khân păng mra dong phung kôranh mât uănh phung Israel ta bom ma mâng.