2

Yêsu Krist Jêng Nơm Tâm Mpơl Nau Tông Bâr

1Tơlah geh nau tâm bonh tâm Brah Krist, tơlah geh nau n'hao nuih tâm nau rŏng tơlah geh tâm rnglăp tâm Brah Huêng Ueh, tơlah geh nuih n'hâm rŏng jêh ri nau yô̆, 2ăn khân may ƀư rah vah nau maak gâp tâm nau khân may gŭ du ai, du nau rŏng, du nau dơn, jêh ri du nau mĭn. 3Lơi ƀư ôh du ntil ndơ ma nau mĭn tâm nkhah mâu lah ma nau lư n'găr gơnh roh, ƀiălah ma nau dêh rhêt ăn khân may uănh ma phung êng jêng toyh lơn ma khân may.
4Ăn ăp nơm tâm phung khân may lơi mĭn ma nau khlay ma păng nơm ôh, ƀiălah mĭn nđâp ma bu êng tâm ban lĕ.
5Ăn khân may geh nau mĭn tâm ban ma Brah Yêsu hŏ geh jêh. 6Păng jêng tâm ban ma Brah Ndu, ƀiălah păng mâu prăp kuan nau jêng tâm ban nây ôh. 7Păng doh êng Păng nơm, chalơi nau tâm ban nây, Păng njêng Păng nơm tâm ban ma bunuyh dĭk bu. 8Păng njêng tâm ban ma săk kon bunuyh, tâm nglay săk kon bunuyh Păng ƀư dêh rhêt lơn đŏng. Păng dơn nau khĭt, kŏ tât khĭt ta si tâm rkăng nâm bu geh dôih jru. 9Yor ri Brah Ndu n'hao Păng tâm ntŭk dŭt prêh klơ jêh ri ăn bu yơk ma amoh Păng jêng nơm toyh ta klơ lơn tâm lĕ amoh êng êng. 10Lĕ phung tâm trôk, tâm neh ntu, jêh ri tâm dâng neh mra chon mon yơk mbah ma amoh Brah Yêsu, 11jêh ri ăp ntil bâr ngơi khân păng mra mbơh Yêsu Krist jêng Kôranh, gay tâm rnê ma Brah Ndu Mbơ̆.

Ăn Srôih Gay Tât Ma Nau Ueh Nanê̆

12Pôri, hơi phung oh nâu gâp rŏng ngăn ngên nâm bu khân may vay tông ƀaƀơ, mâu di knŏng ta năp gâp ôh, ƀiălah tông âk lơn aƀaơ dôl gâp ndŭt kơi, pah kan hom ma nau tâm rklaih khân may ma nau klach jêh ri nau râm sâr. 13Yorlah Brah Ndu gŭ pah kan tâm khân may, njêng tâm khân may nđâp nau ŭch jêh ri nau dơi ƀư nau maak ma Păng. 14Ăp ntil kan khân may ƀư, lơi ngơi ƀŭk dŭk suyh mâu lah vât vâng ôh, 15gay ma ta nklang phung tih jêh ri mhĭk ngăn, khân may jêng rsang jêh ri kloh, jêng kon Brah Ndu, mâu geh nau bu dơi nduyh ôh. Ta nklang khân păng khân may sol tâm ban ma ŭnh rdo tâm neh ntu. 16Djôt nau ngơi rêh. Pôri ta nar Brah Krist, gâp dơi tâm rnê ma gâp nơm yorlah gâp mâu nchuăt dơm dam ôh, mâu lĕ pah kan dơm dam. 17Nđâp tơlah mham gâp nkhŭt ta klơ ndơ nhhơr jêh ri kan nau chroh khân may, gâp maak lĕ jêh ri maak ndrel ma khân may lĕ rngôch. 18Khân may tâm ban lĕ, maak hom ma nau nây jêh ri maak ndrel ma gâp.

Y-Pôl Ton Njuăl Y-Timôthê Jêh Ri Y-Êpbaphôdit Hăn Ta Phung Philip

19Pôri gâp kâp gân tâm Brah Yêsu mra njuăl gơnh Y-Timôthê ma khân may, gay ma gâp nơm geh nau n'hao nuih dôl tăng nau mhe mhan tă bơh khân may. 20Yorlah gâp mâu geh du huê ta aơ geh nau mĭn tâm ban ma păng, gay mĭn ma kan khân may ma nuih n'hâm răp jăp. 21Nanê̆ lĕ rngôch joi nau khân păng nơm ŭch, mâu di nau Yêsu Krist ŭch ôh. 22Ƀiălah khân may gĭt jêh păng geh nau rlong uănh jêh ri păng pah kan ma nau mhe mhan ueh ndrel ma gâp nâm bu kon đah Mbơ̆ păng. 23Pôri, gâp mĭn njuăl păng ma khân may tơlah gâp gĭt nanê̆ nau tât ma gâp; 24ƀiălah gâp geh nau rnơm tâm Kôranh Brah gâp nơm mra hăn gơnh lĕ ma khân may.
25Gâp mĭn, khlay lĕ njuăl Y-Êpaphôdit ma khân may, oh gâp, nơm pah kan jêh ri tâm lơh ndrel ma gâp, nơm khân may njuăl văch jêh ma gâp prăp dŏng tâm kan gâp ŭch, 26yorlah păng ŭch ngăn saơ lĕ rngôch khân may, jêh ri păng geh nau rŭng yor khân may tăng jêh nau păng ji. 27Nanê̆ păng ji jêh, bơi ma khĭt. Ƀiălah Brah Ndu yô̆ ma păng, jêh ri mâu di knŏng ma păng, ƀiălah nđâp ma gâp tâm ban lĕ, gay ma lơi ăn gâp geh nau rngot klâng âk ir. 28Pôri gâp ndal njuăl păng hăn, gay ma khân may geh nau maak saơ păng, jêh ri gay ma gâp lơi hôm ir geh nau rngot ôh. 29Pôri ăn khân may rom păng tâm Kôranh Brah ma nau maak ngăn; jêh ri yơk ma bunuyh nâm nđĕ, 30yor kan Brah Krist yơh păng bơi ma khĭt. Păng sân săk ŭch nsro ntrok khân may tâm kan khân may mâu dơi kơl gâp.