2

Nau Brah Ndu Phat Dôih

1Pô nây, hơi jiăng, kđôi mbu may jêng, tơlah may phat dôih bu, may mâu dơi n'gang may nơm, yorlah dôl may phat dôih bu, may tâm rmal may nơm yơh, yorlah may phat dôih bu ƀiălah may ƀư tâm ban ma bu lĕ. 2He gĭt nau Brah Ndu phat dôih ma phung ƀư tih tâm ban pô nây di ngăn. 3Moh may mĭn, hơi nơm phat dôih bu ƀư tih pô nây ƀiălah may ăt ƀư tâm ban, may mĭn may mra klaih bơh nau Brah Ndu phat dôih hĕ? 4Mâu lah may tâm rmot lĕ ma nau ueh Brah Ndu toyh ngăn ngên, ma nau păng srôih, nau mpăn păng? Jêh ri may mâu gĭt hĕ nau ueh Brah Ndu njŭn leo may tâm rmal nau tih may nơm? 5Yor nuih n'hâm dăng may mâu rmal nau tih, may bun tâm may nơm nau nuih tâm nar Brah Ndu ji nuih jêh ri tâm mpơl nau păng phat dôih sŏng. 6Păng mra mplơ̆ ma ăp nơm tĭng nâm kan păng ƀư. 7Păng mra ăn nau rêh n'ho ro ma nơm srôih ƀư nau ueh ƀaƀơ joi nau chrêk rmah, nau yơk, jêh ri nau mâu blau khĭt; 8ƀiălah păng mra nuih jêh ri nau ji nuih ma mbu nơm tâm rdâng, mâu tông ôh ma nau nanê̆ ngăn nkhơng ma tông nau kue. 9Păng mra ăn nau rêh ni toyh jêh ri nau rngot klâng ma lĕ rngôch bunuyh ƀư tih ma phung Yuđa lor lơn jêh ri nđâp ma phung Grek lĕ, 10ƀiălah nau chrêk rmah, nau yơk jêh ri nau đăp mpăn mra tât ma lĕ rngôch bunuyh ƀư ueh, ma phung Yuđa lor jêh ri nđâp ma phung Grek lĕ. 11Yorlah Brah Ndu mâu kơp bunuyh êng êng ôh.

Phung Yuđa Mâu Tông Nau Vay Jêng Tih Tâm Ban Ma Phung Bu Năch Lĕ

12Lĕ rngôch mbu nơm mâu geh nau vay ƀiălah ƀư tih mra rai lôch ăt tâm păng mâu geh nau vay ôh, jêh ri lĕ rngôch mbu nơm geh nau vay ƀiălah ƀư tih nau vay nây mra phat dôih păng. 13Yorlah mâu di phung iăt nau vay jêng bunuyh sŏng ta năp Brah Ndu, ƀiălah phung tông nau vay mra geh nau kơp sŏng. 14Bi phung bu năch mâu geh nau vay, tơlah khân păng mơng ƀư tâm ban ma nau vay ntăm, dôl khân păng mâu geh nau vay dơn, nau nây jêng nau vay ma khân păng nơm. 15Khân păng tâm mpơl moh kan nau vay ntăm nchih jêh tâm nuih n'hâm khân păng, nuih n'hâm sŏng khân păng mbơh nau nây, jêh ri nau mĭn khân păng geh tơ̆ phong mâu lah n'gang ma khân păng. 16Nau nây mra tâm mpơl ta nar Brah Ndu ăn Yêsu Krist phat dôih kan ndâp bunuyh ƀư, tĭng nâm nau mhe mhan ueh gâp nti.
17Ƀiălah may geh amoh phung Yuđa; may nsing ma nau vay; may tâm rnê ma may nơm yor Brah Ndu; 18may gĭt nau păng ŭch, jêh ri may gĭt mbên ndơ ueh yorlah nau vay sâm nti may; 19may tâm rnê ma may jêng nơm njŭn leo phung chieh măt, jêng nau ang ma phung gŭ tâm nau ngo; 20kôranh nơm nti ma phung rluk mâl, nơm nti ma phung kon se, yorlah may geh tâm nau vay trong ma nau gĭt rbăng jêh ri nau ngăn, 21may nti ma bu, mâm dĭng may mâu nti ma may nơm? May nti lơi ntŭng, bi may, may ntŭng mâu? 22May nti lơi văng tĭr, bi may, may văng tĭr mâu? May tâm rmot ma rup brah, bi may, may pit sŏk ndô ndơ ngih brah mâu? 23May tâm rnê ma may nơm yor nau vay, bi may, may mưch Brah Ndu ma nau may rlau nau vay mâu? 24Tĭng nâm nau nchih jêh: "Yor khân may yơh phung bu năch ngơi sưr ma amoh Brah Ndu."
25Nau koh ntâu jêng khlay tơlah may tông nau vay, ƀiălah tơlah may rlau nau vay, nau koh ntâu may jêng dơm dam. 26Tơlah du huê mâu dơn nau koh ntâu tông moh nau vay nti, mâu di hĕ Brah Ndu mra kơp nau păng mâu koh ntâu tâm ban ma nau koh ntâu jêh? 27Nơm ê koh ntâu ƀiălah tông nau vay, păng mra phat dôih may, nơm geh Samƀŭt nau vay jêh ri koh ntâu, ƀiălah rlau nau vay. 28Yorlah mbu nơm knŏng padih jêng phung Yuđa, păng mâu jêng Yuđa ngăn ôh, jêh ri nau koh ntâu ngăn mâu di bu ƀư ta săk jăn ôh. 29Ƀiălah phung Yuđa ngăn jêng tâm trôm, jêh ri nau koh ntâu ngăn ƀư tâm nuih n'hâm, ƀư tĭng nâm huêng, mâu geh kơt nâm bu Samƀŭt ôh. Du huê phung Yuđa pô nây geh nau tâm rnê mâu geh tă bơh bunuyh ôh, ƀiălah bơh Brah Ndu.