8

Phung Chroh Klaih Jêh Bơh Nglay Săk Jêh Ri Brah Huêng Ueh Njŭn Leo Khân Păng

1Pôri aƀaơ aơ mâu hôm geh nau tâm rmal ôh ma phung gŭ tâm Yêsu Krist. 2Yorlah nau vay Brah Huêng Ueh rêh tâm Yêsu Krist tâm rklaih jêh gâp bơh nau vay nau tih jêh ri nau khĭt. 3Yorlah moh nau vay mâu dơi ƀư, yor nglay săk ƀư păng rdja, Brah Ndu ƀư jêh. Yor nau tih, păng njuăl kon păng nơm jêng nglay săk tâm ban ma nglay săk tih he, jêh ri păng tâm rmal jêh nau tih tâm nglay săk, 4gay ma nau sŏng bơh nau vay ngăn jêh tâm he, phung mâu hăn tĭng nâm nglay săk, ƀiălah tĭng nâm Brah Huêng Ueh.
5Yorlah mbu nơm rêh tĭng nâm nglay săk rŏng ma mpa nglay săk ŭch ƀiălah mbu nơm rêh tĭng nâm Brah Huêng Ueh rŏng ma ndơ Brah Huêng Ueh. 6Yorlah nau tĭng nglay săk jêng nau khĭt, ƀiălah nau tĭng Brah Huêng Ueh jêng nau rêh, jêh ri nau đăp mpăn. 7Yorlah nau tĭng nau nglay săk jêng rlăng đah Brah Ndu. Yorlah păng mâu tông nau vay Brah Ndu ôh, jêh ri mâu lĕ păng dơi tông. 8Pôri phung rêh tĭng nâm nglay săk mâu dơi ƀư maak ma Brah Ndu ôh. 9Bi khân may, tơlah Brah Huêng Ueh Brah Ndu gŭ ngăn tâm khân may, khân may mâu rêh tĭng nâm nglay săk ôh, ƀiălah tĭng nâm Brah Huêng Ueh. Ƀiălah mbu nơm mâu geh brah huêng Brah Krist, păng mâu jêng phung Brah Krist ôh. 10Pôri, tơlah Brah Krist gŭ tâm khân may săk jăn khĭt jêh yor nau tih, ƀiălah huêng rêh yor nau sŏng. 11Jêh ri tơlah Brah Huêng Ueh, Nơm hŏ ƀư rêh jêh Brah Yêsu bơh phung khĭt gŭ tâm khân may, Nơm hŏ ndâk rêh jêh Yêsu Krist bơh phung khĭt mra dâk rêh săk jăn blau khĭt khân may lĕ ma Brah Huêng Ueh gŭ tâm khân may.
12Pôri, hơi oh nâu, he mâu hôm iang rnon nglay săk, ŭch tông tĭng nâm nglay săk ŭch ôh. 13Yorlah tơlah khân may tông tĭng nâm nglay săk ŭch, khân may mra khĭt, ƀiălah tơlah ma Brah Huêng Ueh khân may nkhĭt kan tĭng nâm săk jăn, khân may mra rêh. 14Yorlah lĕ rngôch phung geh Brah Huêng Ueh Brah Ndu njŭn, jêng kon Brah Ndu. 15Yorlah khân may mâu geh sŏk dơn huêng jêng dĭk ăn khân may ăt gŭ tâm nau klach ôh, ƀiălah khân may sŏk dơn jêh huêng jêng kon mât rong an, yor nây he kuăl, "Abba!", nâm bu ntĭt, "Mbơ̆!" 16Brah Huêng Ueh nơm mbơh ma huêng he, ma he jêng kon Brah Ndu, 17Jêh ri tơlah he jêng kon, he jêng lĕ phung ndơn drăp Brah Ndu, phung ndơn ndrel ma Brah Krist, tơlah he dơn nau rêh ni ndrel ma păng, he mra geh nau chrêk rmah ndrel ma Păng.

Nau Phung Kon Brah Ndu Kâp Gân

18Gâp kơp nau rêh ni rnôk aơ mâu dơi tâm ban ôh ma nau chrêk rmah mra tâm mpơl ma he nar kăndơ̆. 19Yorlah lĕ rngôch mpô mpa dôl gŭ kâp ma nau tâm mpơl phung Kon Brah Ndu. 20Yorlah lĕ rngôch mpa dơn jêh nau sưr mâu di tĭng nâm khân păng nơm ŭch ƀiălah yor nơm nglăp khân păng ma nau nây, 21jêh ri kâp gân mra tâm rklaih bơh dĭk nau rai yot, gay geh ndrel ma phung kon Brah Ndu nau kon me chrêk rmah. 22Yorlah he gĭt lĕ rngôch ndơ nter nhhiăng jêh ri dơn nau rêh ni tât ta nar aơ. 23Jêh ri mâu di knŏng êng khân păng, ƀiălah nđâp ma he lĕ, phung jêng play lor lơn bơh Brah Huêng Ueh, he nter nhhiăng lĕ tâm he nơm, dôl gŭ kâp nau jêng kon mât rong an, nâm bu ntĭt, nau tâm chuai ma săk jăn he. 24Yorlah he tâm rklaih jêh ma nau kâp gân yơh, ƀiălah tơlah bu saơ jêh nau kâp gân, nau nây mâu hôm jêng nau kâp gân ôh! Ndơ păng hŏ saơ jêh mpa nau păng kâp gân đŏng? 25Ƀiălah tơlah he kâp gân ma ndơ he mâu dơi saơ he gŭ kâp gân ndơ nây ma nau nsrôih yơh. 26Tâm ban lĕ Brah Huêng Ueh kơl nau rdja he, yorlah he mâu gĭt moh nau di he dăn dôl mbơh sơm, ƀiălah Brah Huêng Ueh nơm kơl mbơh sơm ăn ma he ma nau nter mâu dơi rblang. 27Jêh ri nơm gĭt năl nuih n'hâm bunuyh gĭt nau mĭn Brah Huêng Ueh tâm ban lĕ, yorlah Brah Huêng Ueh kơl mbơh sơm ma phung kloh ueh tĭng nâm Brah Ndu ŭch.
28Pôri, he gĭt lĕ rngôch nau jêng ueh ma phung rŏng ma Brah Ndu, nâm bu ntĭt phung Brah Ndu kuăl tĭng nâm nau Păng săch jêh bơh lor. 29Yorlah phung Păng gĭt năl jêh bơh lor, Păng săch jêh, ăn phung nây jêng tâm ban ma Kon Păng, gay ma Kon păng jêng nâu ranh ma âk oh. 30Jêh ri phung Păng săch jêh, Păng lĕ kuăl jêh; phung Păng kuăl jêh Păng kơp hŏ kơp sŏng jêh, jêh ri phung Păng kơp sŏng jêh Păng ăn nau chrêk rmah ma khân păng đŏng.

Mâu Geh Ndơ Dơi Nkhah He Bơh Nau Brah Ndu Rŏng

31Mâm nau he mra lah ma nau nây? Tơlah Brah Ndu gŭ mpeh ma he, mbu mra tâm rdâng đah he? 32Brah Ndu mâu nhhuach kon Păng nơm, ƀiălah Păng jao jêh ma lĕ rngôch he, mâm ƀư Păng mâu mra ăn lĕ ma he lĕ rngôch mpa ndrel ma Păng? 33Mbu nơm mra phong ma phung Brah Ndu săch? Brah Ndu nơm kơp khân păng jêng sŏng. 34Mbu nơm mra tâm rmal khân păng? Yêsu Krist, Nơm khĭt jêh, ƀiălah Păng hŏ rêh jêh, jêh ri gŭ mpeh pama Brah Ndu kơl mbơh sơm ma phung he. 35Mbu mra nkhah he đah nau Yêsu Krist rŏng? Nau rêh ni toyh, nau rngot klâng, nau ƀư mhĭk, nau sa sât ji ngot, bêch kuh rhôk, nau djơh mhĭk mâu lah đao ƀơh? 36Tĭng nâm nchih jêh:
 "Ăp nar hên gŭ dăch nau khĭt yor may.
 Bu uănh hên tâm ban ma biăp bu mra gŭch sa."
37Ƀiălah ma nơm rŏng ma he, he dơi mro mrăng tâm lĕ nau nây. 38Yorlah gâp gĭt nanê̆ ngăn, gĭt lah nau khĭt, nau rêh, phung kôranh toyh, ndơ rnôk aƀaơ, ndơ rnôk kăndơ̆, nau brah, 39ndah jong, ndah jru, mâu lah moh mpa êng tâm neh trôk mâu dơi ôh tâm nkhah he bơh nau Brah Ndu rŏng tâm mpơl jêh tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah he.