12

Nau Nhhơr Ma Brah Ndu

1Hơi oh nâu, ma nau Brah Ndu yô̆, gâp vơh vơl ma khân may, jao hom săk jăn khân may nơm jêng mpa nhhơr rêh, kloh ueh, maak ma Brah Ndu. Nau nây jêng nau ƀư brah di. 2Lơi ƀư tâm ban ma phung rnôk aơ, ƀiălah ma nau mĭn mhe khân may tâm rgâl hom khân may nơm gay ma khân may mra gĭt rbăng ma nau Brah Ndu jêng ueh, maak, jêh ri rah vah.
3Pôri, ma nau yô̆ Păng ăn jêh ma gâp lah ma ăp nơm khân may, lơi geh nau mĭn gao rnâng ir ôh, ƀiălah ăn khân may geh nau mĭn di rnâng, khư ma nau chroh Brah Ndu ăn ma ăp nơm. 4Yorlah nâm bu geh âk ntil mpa tâm du săk jăn he, ƀiălah lĕ rngôch mpa nây mâu ƀư kan tâm ban ôh, 5tâm ban lĕ geh âk phung he, ƀiălah jêng du săk jăn tâm Yêsu Krist, jêh ri lĕ rngôch he jêng jâng ti ndrăng phung he. 6Yorlah tĭng nâm nau yô̆ Kôranh Brah ăn jêh ma he, he geh nau ăn êng êng. Ma mbu nơm mbơh lor, ăn păng mbơh lor khư ma nau chroh. 7Ma mbu nơm bu dơi kuăl djôt kan, ăn păng gơih tâm kan păng; ma mbu nơm sâm tâm ntĭm nti, ăn gơih sâm nti, 8ma mbu nơm nơm nti, gŭ nti mro; ma mbu nơm ăn yô̆, ăn ma nuih n'hâm lŏng; ma mbu nơm chiă uănh, chiă uănh ăn ueh; ma mbu nơm ƀư nau yô̆, ăn păng ƀư ma nau maak.

Nau Vay Nau Rŏng

9Ăn nau rŏng khân may jêng ngăn, tâm rmot ma nau mhĭk, rŏng ktang ma nau ueh. 10Ăn khân may tâm rŏng tâm êp ndrăng khân may tâm ban ma oh nâu; ăn khân may geh nau yơk ndrăng khân may. 11Ăn khân may gơih, lơi ƀlao ôh, ăn geh n'hâm suan mĭn gơih nđơr; pah kan hom ma Kôranh Brah. 12Gŭ maak hom tâm nau kâp gân, ăn khân may srôih tâm nau rêh ni, ăn mbơh sơm ƀaƀơ. 13Ăn ma phung kloh ueh ndơ khân păng pưt, ăn may blau rom bu. 14Mŏt ton nau yô̆ ma mbu nơm ƀư mhĭk ma khân may, mŏt ton nau ueh jêh ri lơi rtăp rak bu. 15Maak hom khân may đah phung geh nau maak, nhĭm ndrel ma phung nhĭm, 16Ăn geh du nuih n'hâm mĭn ndrăng khân may, lơi mĭn nau n'hao prêh ôh, ƀiălah ăn mĭn ma nau dêh rhêt. Lơi ta kơp khân may nơm jêng bunuyh blau mĭn.
17Lơi mplơ̆ nau tih mhĭk ma nau tih mhĭk bu ôh. Joi hom nau ueh ta năp lĕ rngôch bunuyh. 18Tơlah dơi, tĭng nâm khân may dơi, ăn gŭ đăp mpăn đah lĕ rngôch bunuyh. 19Hơi phung gâp rŏng ơi, lơi tâm plơng ndrăng khân may nơm ƀiălah ăn ma nau Brah Ndu ji nuih. Yorlah geh nau nchih jêh: "Ma gâp yơh nau plơng bôk. Gâp yơh mra ăn nau khư, Kôranh Brah lah", 20Ƀiălah "tơlah nơm rlăng đah khân may ji ngot, ăn khân păng sông sa; tơlah khân păng ji hir, ăn khân păng nhêt; yorlah dôl ƀư pô nây, khân may mra ndô rnga ŭnh ta klơ bôk khân păng." 21Lơi ăn nau mhĭk dơi đah may, ƀiălah ăn nau ueh dơi đah nau mhĭk.