50

Lời tiên tri nghịch cùng Ba-by-lôn

1Đây là lời tiên tri CHÚA phán nghịch cùng Ba-by-lôn và dân cư nó qua nhà tiên tri Giê-rê-mi.
  2“Hãy loan báo điều nầy cho các dân.
   Hãy giương cờ lên và nói cho chúng biết.
  Hãy tuyên bố hết các lời nầy như sau:
   ‘Ba-by-lôn sẽ bị chiếm cứ.
  Thần Bên sẽ bị sỉ nhục,
   và thần Mạc-đúc sẽ hoảng sợ.
  Các thần của Ba-by-lôn sẽ bị sỉ nhục,
   và các thần tượng nó sẽ kinh hoàng!
  3Vì một dân từ phương Bắc sẽ tấn công Ba-by-lôn
   biến nó thành sa mạc hoang vu.
  Không ai ở đó,
   cả người lẫn thú vật đều bỏ chạy.’”
  4CHÚA phán, “Lúc ấy,
   dân Ít-ra-en và Giu-đa sẽ họp nhau lại.
  Họ sẽ kêu khóc và tìm kiếm CHÚA
   là Thượng Đế mình.
  5Họ sẽ hỏi thăm lối đi đến Giê-ru-sa-lem
   rồi đi theo hướng đó.
  Họ sẽ cùng nhau họp lại cho CHÚA.
   Họ sẽ lập giao ước đời đời với Ngài,
   một giao ước sẽ không bao giờ bị quên lãng.
  6Dân ta như chiên đi lạc.
   Các lãnh tụ chúng đã hướng dẫn chúng đi lầm lạc
  khiến chúng đi lang thang quanh các núi đồi.
   Chúng quên nơi nghỉ ngơi của mình.
  7Ai thấy dân ta cũng làm hại chúng.
   Còn các kẻ thù thì bảo,
  ‘Chúng ta đâu có làm gì quấy.
   Vì dân ta đã phạm tội cùng CHÚA,
  nơi an nghỉ thật của chúng,
   là Thượng Đế mà tổ tiên chúng tin cậy.’
  8Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn,
   ra khỏi xứ người Ba-by-lôn.
   Như dê dẫn bầy súc vật.
  9Ta sắp mang các dân miền Bắc
   nghịch lại Ba-by-lôn.
  Chúng sẽ vào vị trí chuẩn bị tấn công nó,
   và nó sẽ bị các dân miền Bắc bắt đi.
  Các mũi tên nó như các binh sĩ tinh nhuệ
   chẳng khi nào từ mặt trận mà trở về tay không.
  10Các kẻ thù sẽ chiếm đoạt tài sản
   của dân Ba-by-lôn.
  Chúng sẽ tha hồ lấy,” CHÚA phán vậy.
  11“Hỡi Ba-by-lôn, ngươi thích thú và hớn hở,
   vì ngươi chiếm xứ ta.
  Ngươi nhảy múa như bò cái tơ nơi bồn lúa.
   Tiếng cười của ngươi như ngựa đực hí.
  12Mẹ ngươi sẽ xấu hổ;
   người sinh ra ngươi sẽ bị sỉ nhục.
  Chẳng bao lâu nữa Ba-by-lôn
   sẽ trở thành dân thấp kém nhất trong các dân.
  Nó sẽ trở thành sa mạc hoang vu, khô cằn.
  13Vì CHÚA nổi giận, cho nên không ai sống ở đó.
   Nó sẽ hoàn toàn bị hoang vu.
  Người qua kẻ lại nơi Ba-by-lôn sẽ sửng sốt.
   Họ sẽ lắc đầu khi nhìn thấy các vết thương nó.
  14Hỡi các binh sĩ mang cung tên,
   hãy bước vào vị trí chiến đấu nghịch Ba-by-lôn.
  Hãy bắn tên các ngươi vào Ba-by-lôn!
  Đừng để dành lại gì cả,
   vì Ba-by-lôn đã phạm tội cùng CHÚA.
  15Hỡi các binh sĩ quanh Ba-by-lôn,
   hãy reo tiếng chiến trận!
  Ba-by-lôn đã đầu hàng rồi, các tháp nó đã đổ xuống,
   các vách nó đã bị phá sập.
  CHÚA đã trừng phạt dân cư nó
   tương xứng với tội lỗi nó.
  Các dân hãy giáng cho nó điều nó đáng lãnh;
  Hãy làm cho nó như nó đã làm cho người khác.
  16Đừng để dân Ba-by-lôn trồng trọt
   hay gặt hái.
  Vì các binh sĩ nó đã ngược đãi tù binh.
  Bây giờ hãy để mọi người trở về.
   Ai nấy hãy về xứ mình.
  17Dân Ít-ra-en giống như bầy chiên tan lạc
   bị sư tử săn đuổi.
  Con sư tử đầu tiên ăn nuốt chúng là vua A-xy-ri.
  Con sư tử cuối cùng ngấu nghiến xương chúng
   là Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn.”
  18Vì thế CHÚA Toàn Năng,
   Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
  “Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và xứ nó
   như ta đã trừng phạt A-xy-ri.
  19Nhưng ta sẽ mang dân Ít-ra-en
   trở về đồng cỏ mình.
  Chúng sẽ ăn trên núi Cạt-mên và Ba-san.
   Chúng sẽ ăn no nê
  trên các đồi Ép-ra-im và Ghi-lê-át.”
  20CHÚA phán,
  “Lúc ấy, người ta sẽ đi tìm tội của Ít-ra-en, nhưng không tìm được.
  Họ sẽ kiếm lỗi của Giu-đa,
   nhưng chẳng thấy đâu,
  vì ta sẽ chừa lại một số dân sống sót
   trong Ít-ra-en và Giu-đa
  và ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng.
  21Hãy tấn công xứ Mê-ra-tha-im.
   Hãy đánh dân sống ở Bê-cốt.
  Hãy rượt đuổi, đánh giết
   và tận diệt chúng.
  Hãy làm mọi điều ta truyền dặn các ngươi!”
   CHÚA phán vậy.
  22“Tiếng chiến trận có thể nghe khắp xứ;
   đó là tiếng phá hủy khắp nơi.
  23Ba-by-lôn trước kia là búa của cả đất,
   nhưng nay búa đó đã gãy cán.
  Xứ đó điêu tàn nhất trong các xứ.
  24Hỡi Ba-by-lôn, ta đã giăng bẫy cho ngươi,
   ngươi sẽ bị sập bẫy trước khi ngươi biết.
  Ngươi chiến đấu chống CHÚA,
   nên ngươi bị khám phá và bị bắt làm tù binh.
  25CHÚA đã mở kho Ngài
   và mang ra các vũ khí
   của cơn thịnh nộ Ngài,
  vì CHÚA Toàn Năng phải ra tay
   trong xứ dân Ba-by-lôn.
  26Từ xa hãy đến đánh Ba-by-lôn.
   Hãy mở toang các kho ngũ cốc của nó.
  Hãy chất các xác chết nó như đống lúa.
  Hãy tận diệt Ba-by-lôn
   đừng để ai sống sót.
  27Hãy giết tất cả các trai tráng trong Ba-by-lôn;
   hãy giết chúng như thú vật.
  Khốn thay cho chúng
   vì đến lúc chúng bị đánh bại;
  đến lúc chúng bị trừng phạt.
  28Hãy lắng nghe tiếng người chạy thoát
   khỏi xứ Ba-by-lôn!
  Họ bảo cho Giê-ru-sa-lem biết
  CHÚA là Thượng Đế chúng ta
   đang trừng phạt Ba-by-lôn
  xứng đáng với tội phá hủy đền thờ Ngài.
  29Hãy gọi các lính bắn cung
   đến chống nghịch Ba-by-lôn.
  Bảo họ vây thành đó,
   đừng để ai trốn thoát.
  Hãy báo trả nó về điều nó làm;
  Hãy làm cho nó
   như nó đã làm cho các dân khác.
  Vì Ba-by-lôn đã hành động kiêu căng
   nghịch lại CHÚA,
  Đấng thánh của Ít-ra-en.
  30Cho nên các trai tráng nó sẽ bị giết
   trong các đường phố nó.
  Tất cả các chiến sĩ nó đều sẽ chết
   trong ngày đó,” CHÚA phán vậy.
  31“Hỡi Ba-by-lôn, vì ngươi quá tự phụ cho nên ta nghịch ngươi,”
  CHÚA Toàn Năng phán vậy.
   “Ngươi phải biết rằng đến lúc ngươi phải bị trừng phạt,
  32Ba-by-lôn kiêu ngạo sẽ vấp ngã,
   không ai đỡ dậy.
  Ta sẽ châm lửa trong các thành nó,
   thiêu hết mọi vật quanh nó.”
  33CHÚA Toàn Năng phán như sau:
  “Dân Ít-ra-en và Giu-đa là tôi mọi.
   Kẻ thù bắt chúng làm tù binh,
   không chịu thả ra.
  34Nhưng Thượng Đế rất mạnh
   nên sẽ chuộc chúng lại.
  Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
   Ngài chắc chắn sẽ dùng quyền năng mình bảo vệ chúng, để ban cho xứ sự an nghỉ.
  Nhưng Ngài sẽ không ban sự yên nghỉ
   cho những kẻ sống trong Ba-by-lôn.”
  35CHÚA phán,
  “Hãy để gươm giết những kẻ sống trong Ba-by-lôn
   cùng các quan chức
   và các người khôn ngoan của nó!
  36Hãy cho gươm giết các tiên tri giả của nó,
   để chúng trở nên ngu dại.
  Hãy để gươm giết các chiến sĩ nó,
   thì chúng sẽ kinh hoàng.
  37Hãy để gươm giết ngựa và quân xa
   cùng các lính đánh thuê từ các nước khác.
  Rồi chúng sẽ kinh khiếp như đàn bà.
   Hãy để gươm tấn công các kho tàng nó, để người ta cướp chúng đi.
  38Hãy để gươm tấn công các nguồn nước nó
   để chúng bị khô cạn.
  Nó là xứ của thần tượng,
   toàn dân bị điên dại vì chúng.
  39Các thú rừng và các con linh cẩu sẽ sống ở đó,
   chim cú sẽ làm tổ nơi ấy,
   nhưng sẽ không có ai sống ở đó cả.
   Sẽ không bao giờ có ai ở đó nữa.
  40CHÚA đã tiêu diệt hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ
   cùng các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy.
  “Cũng vậy, sẽ không còn ai ở trong Ba-by-lôn,
   không một ai ở đó cả.
  41Kìa! Một đạo quân đang kéo đến từ phương Bắc.
  Một dân tộc hùng mạnh và các vua
   đang nhóm họp tại từ khắp nơi trên thế giới.
  42Các đạo quân ấy có cung và giáo.
   Các chiến sĩ rất hung bạo
   và không biết thương xót.
  Khi chúng cỡi ngựa đến,
   thì nghe như tiếng biển gầm thét.
  Chúng đứng vào vị thế sẵn sàng chiến đấu.
  Hỡi thành Ba-by-lôn, chúng sẵn sàng tấn công ngươi.
  43Vua Ba-by-lôn nghe về những đạo quân đó,
   thì bủn rủn vì sợ.
  Cơn kinh khiếp chụp bắt người,
   Như sự đau đớn của người đàn bà sắp sinh nở.
  44Như sư tử từ bụi rậm
   gần sông Giô-đanh bước ra
  xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên,
   ta sẽ bất thần đánh đuổi Ba-by-lôn
   ra khỏi xứ chúng nó.
  Ai là người ta chọn để làm việc nầy?
   Không ai giống như ta,
  chẳng ai lôi ta ra tòa được.
   Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
  45Cho nên hãy nghe điều CHÚA
   dự định làm nghịch lại Ba-by-lôn.
  Hãy nghe điều Ngài đã quyết định làm
   cho dân thành Ba-by-lôn.
  Ngài chắc chắn sẽ lôi các trai tráng
   của Ba-by-lôn đi.
  Quê quán chúng nó sẽ kinh hoàng
   khi nhìn thấy số phận chúng nó.
  46Khi nghe Ba-by-lôn bị chiếm,
   đất sẽ rung chuyển.
  Dân chúng các nước sẽ nghe
   tiếng kêu tuyệt vọng của Ba-by-lôn.