22

Sự trừng phạt các vua gian ác

1CHÚA phán như sau: “Hãy đi xuống cung vua Giu-đa và nói tiên tri tại đó như sau: 2‘Hỡi vua Giu-đa, đang trị vì trên ngôi Đa-vít hãy nghe lời CHÚA phán. Ngươi, các sĩ quan, và toàn dân ngươi là những người đi qua các cổng nầy hãy nghe đây!’ 3CHÚA phán: Hãy làm điều công bình và phải chăng. Hãy cứu người bị cướp bóc khỏi tay kẻ cướp bóc. Đừng ngược đãi hay làm hại khách ngoại quốc, trẻ mồ côi hay đàn bà góa. Đừng giết hại những lương dân vô tội tại đây. 4Nếu các ngươi vâng theo các mệnh lệnh nầy thì các vua ngồi trên ngôi Đa-vít sẽ cỡi quân xa và ngựa đi qua các cổng nầy cùng với quần thần và dân chúng mình. 5CHÚA phán, ‘Nhưng nếu các ngươi không vâng theo những mệnh lệnh nầy thì ta lấy danh ta mà thề rằng cung vua sẽ trở nên đống hoang tàn.’”
6CHÚA phán như sau về cung điện nơi vua Giu-đa ở:
  “Ngươi như cây cao lớn trong rừng Ghi-lê-át,
   như đỉnh núi Li-băng.
  Nhưng ta sẽ biến ngươi ra sa mạc,
   biến thành những thị trấn hoang vu không ai ở.
  7Ta sẽ sai người đến tiêu diệt cung vua,
   mỗi người mang khí giới mình.
  Chúng sẽ chặt hết các cây đà
   bằng gỗ hương nam xinh đẹp của ngươi, rồi ném vào lửa.
8Dân chúng từ nhiều nước sẽ đi ngang thành nầy và hỏi nhau, ‘Tại sao CHÚA đối với thành lớn Giê-ru-sa-lem nầy kinh khủng như vậy?’ 9Người ta sẽ trả lời: ‘Vì dân Giu-đa đã không vâng giữ giao ước với CHÚA là Thượng Đế của họ. Họ bái lạy và phục vụ các thần khác.’”

Sự đoán phạt Giô-a-cha

  10Đừng than khóc cho vua đã qua đời
   hay buồn rầu vì người.
  Nhưng hãy than khóc cho vua bị đày đi xa,
   vì người sẽ không trở về
  hay nhìn thấy quê hương mình nữa.
11Vì CHÚA phán như sau về Giô-a-cha, con trai Giô-xia, lên ngôi vua Giu-đa sau khi cha mình qua đời và người đã rời nơi nầy: “Người sẽ không trở về nữa. 12Người sẽ chết nơi mình bị đày và sẽ không còn thấy lại mảnh đất nầy.”

Sự trừng phạt dành cho
Giê-hô-gia-kim

  13“Khốn cho kẻ làm điều bất chính
   để xây nhà mình,
  lường gạt dân chúng để xây phòng ốc mình.
   Nó bắt người ta làm không công,
   không trả thù lao cho họ.
  14Nó nói, ‘Ta sẽ xây một lâu đài lớn cho ta
   có thật nhiều phòng trên sân thượng.’
  Vậy nó xây lâu đài có nhiều cửa sổ rộng
   dùng gỗ hương nam làm vách,
   rồi sơn vách màu đỏ.
  15Có phải vì dùng nhiều gỗ hương nam mà khiến ngươi thành vua lớn không?
  Cha ngươi có đủ món ăn thức uống
   là mãn nguyện rồi.
  Người làm điều hợp lý và công bằng,
   Cho nên mọi việc người làm đều thành công.
  16Người giúp đỡ những kẻ nghèo khó túng thiếu,
   cho nên việc gì người làm cũng thành công.
  Biết Thượng Đế là như thế đó,”
   CHÚA phán vậy.
  17“Còn ngươi chỉ tìm kiếm và nghĩ đến chuyện thủ lợi bất lương.
  Nếu cần giết kẻ vô tội
   để đạt mục đích ngươi cũng làm.
   Ngươi tha hồ làm hại kẻ khác và ăn cắp của họ.”
  18Vì thế CHÚA phán như sau về Giê-hô-gia-kim,
   con Giô-xia, vua Giu-đa:
  Dân Giu-đa sẽ không than khóc
   khi Giê-hô-gia-kim qua đời
   rằng, “Ôi, anh tôi ơi,”
   hay “Ôi, huynh trưởng tôi ơi.”
  Cũng sẽ không khóc cho người rằng:
   “Ôi, chủ ơi,” hay “Ôi, vua ơi.”
  19Chúng sẽ chôn người như chôn con lừa, kéo xác người đi
   và ném ra ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.
  20Hỡi Giu-đa, hãy đi lên Li-băng mà than khóc.
   Hãy cho người ta nghe tiếng ngươi trong Ba-san,
  Hãy khóc lớn từ A-ba-rim,
   vì các bạn hữu ngươi đều đã chết cả rồi!
  21Hỡi Giu-đa, khi ngươi thịnh vượng,
   ta đã cảnh cáo ngươi,
   nhưng ngươi nói, “Tôi sẽ không thèm nghe.”
  Từ khi còn trẻ ngươi đã hành động như thế rồi;
   ngươi không hề vâng lời ta.
  22Sự trừng phạt ta sẽ thổi bay các kẻ chăn chiên ngươi, như gió bão,
   xô đẩy các bạn hữu ngươi vào cảnh tù đày.
  Rồi ngươi sẽ thực sự xấu hổ và sỉ nhục
   vì mọi điều ác ngươi làm.
  23Nầy vua, ngươi sống trong cung điện,
   ấm cúng trong phòng bằng gỗ hương nam của ngươi.
  Nhưng khi sự trừng phạt ngươi đến,
   thì ngươi sẽ rên rỉ như đàn bà đang sinh con!

Sự đoán phạt dành cho
Giê-hô-gia-kin

24CHÚA phán, “Thật như ta hằng sống, hỡi Giê-hô-gia-kin, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, dù cho ngươi là nhẫn đóng ấn trên tay phải ta đi nữa, ta cũng sẽ lột ra, 25trao ngươi vào tay những kẻ muốn giết ngươi, những kẻ ngươi sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn và vào tay người Canh-đê. 26Ta sẽ quăng ngươi và mẹ ngươi vào một xứ khác không phải là nơi mà các ngươi sinh ra nhưng cả hai đều sẽ chết tại đó. 27Chúng sẽ muốn trở về nhưng không trở về được.”
  28Giê-hô-gia-kin như bình gốm bể
   bị người ta quăng đi;
   như vật phế thải.
  Tại sao Giê-hô-gia-kin
   và con cái người bị ném bỏ
   và bị đày sang nước ngoài?
  29Đất ơi, hỡi đất Giu-đa,
   hãy nghe lời CHÚA phán đây!
  30CHÚA phán như sau:
  “Hãy ghi trong sử ký về Giê-hô-gia-kin như sau:
   Người là cha không có con,
  đời người là một chuỗi thất bại.
   Không ai trong vòng dòng dõi người sẽ thành công;
  chẳng ai được ngồi trên ngôi Đa-vít,
   hay trị vì trên Giu-đa.”