2

1“Hãy gọi anh em các ngươi là Am-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma.”

Sự trừng phạt và phục hồi Y-sơ-ra-ên

  2“Hãy tố cáo mẹ các ngươi,
   Hãy tố cáo đi vì nó chẳng phải là vợ Ta,
   Ta chẳng phải là chồng nó!
  Bảo nó vứt bỏ vẻ điếm đàng trên mặt
   Và dấu vết ngoại tình giữa ngực nó đi.
  3Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra,
   Để nó như ngày mới lọt lòng mẹ,
  Biến nó thành hoang mạc,
   Thành mảnh đất cằn cỗi,
   Khiến nó phải chết khát.
  4Ta sẽ không thương xót con cái nó
   Vì chúng là những đứa con ngoại tình.
  5Thật vậy, mẹ chúng nó ngoại tình,
   Kẻ mang thai chúng nó đã làm điều ô nhục.
  Vì nó nói: ‘Tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi;
   Họ sẽ cho tôi bánh, nước, lông chiên, vải,
   Dầu và thức uống.’
  6Vì vậy, Ta sẽ lấy gai gốc chận đường nó,
   Xây một bức tường quanh nó
   Để nó không thể tìm được lối đi.
  7Nó sẽ đuổi theo tình nhân mà không kịp,
   Tìm kiếm mà không gặp chúng.
  Bấy giờ, nó tự nhủ: ‘Ta sẽ quay về với người chồng đầu tiên,
   Vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ.’
  8Thật nó không biết rằng chính Ta,
   Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó,
  Chính Ta đã cho nó vô số bạc, vàng
   Mà chúng đem dùng cho Ba-anh.
  9Vì thế, vào mùa gặt Ta sẽ lấy lại lúa mì của Ta,
   Đến mùa rượu, Ta sẽ lấy rượu mới;
  Ta sẽ lấy lại len và vải của Ta,
   Vốn dùng để che tấm thân trần của nó.
  10Bấy giờ Ta sẽ phơi bày cái đáng xấu hổ của nó
   Trước mặt các tình nhân nó,
   Và chẳng ai cứu được nó khỏi tay Ta.
  11Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nó,
   Những ngày lễ, ngày trăng mới,
   Ngày sa-bát và tất cả các lễ hội trọng thể của nó.
  12Ta sẽ phá các cây nho và cây vả của nó,
   Là những cây mà nó khoe rằng:
  ‘Nầy là tiền công
  Mà các tình nhân trả cho tôi.’
  Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang
   Cho các thú rừng ăn nuốt nó.
  13Ta sẽ trừng phạt nó
   Vì những ngày nó dâng hương cho Ba-anh;
  Đeo bông tai và diện nữ trang,
   Chạy theo các tình nhân nó,
   Còn Ta thì nó bỏ quên!”

  14“Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến dụ nó,
   Đưa nó vào hoang mạc,
   Lấy lời ngọt ngào nói với nó.
  15Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nó vườn nho,
   Biến thung lũng A-cô thành cánh cửa hi vọng.
  Tại đó, nó sẽ đáp ứng như trong ngày trẻ tuổi,
   Như trong ngày nó ra khỏi Ai Cập.”
  16Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,
   Ngươi sẽ gọi Ta là ‘chồng tôi’
   Và sẽ không gọi Ta là ‘chủ tôi’ nữa.
  17Vì Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi các thần Ba-anh,
   Và sẽ không còn ai nhắc đến tên chúng nữa.
  18Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước giữa các ngươi
   Với các thú rừng, chim trời,
   Với các loài bò sát trên đất.
  Ta sẽ bẻ gãy cung tên, gươm giáo
   Và làm cho chiến tranh biến khỏi xứ nầy,
   Để các ngươi được nằm yên ổn.
  19Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời;
   Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực,
   Nhân từ và thương xót.
  20Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín;
   Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”
  21Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó Ta sẽ đáp lời,
   Ta sẽ đáp lời các tầng trời,
   Các tầng trời sẽ đáp lời đất.
  22Đất sẽ đáp lời lúa mì,
   Rượu mới, và dầu;
   Cả ba thứ đó sẽ đáp lời Gít-rê-ên.
  23Ta sẽ gieo nó cho Ta trong đất
   Tỏ lòng thương xót ‘kẻ không được thương xót.’
  Và phán với dân ‘không phải là dân Ta’ rằng: ‘Ngươi là dân Ta’,
   Và dân đó sẽ trả lời: ‘Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con.’”