9

Cái chết có công bằng không?

1Ta suy nghĩ và tìm hiểu những điều đó. Ta thấy rằng Thượng Đế cai quản người công chính và người khôn ngoan cùng những điều họ làm, nhưng không ai biết họ sẽ được yêu hay ghét.
  2Kẻ xấu người tốt đều về chung một đường:
   người làm phải, kẻ làm quấy, người làm lành,
  kẻ làm ác, người trong sạch,
   kẻ dơ bẩn, người hi sinh, kẻ vị kỷ.
  Việc xảy ra cho người nhân đức,
   cũng xảy ra cho kẻ có tội,
  điều xảy ra cho người hứa nguyện với Thượng Đế
   cũng như kẻ chẳng hứa nguyện gì.
3Đây là điều tệ hại nhất xảy ra trên đất nầy: Mọi người đều cùng chung số phận. Cho nên trong khi còn sống, tâm trí con người đầy dẫy điều ác và tư tưởng xấu. Sau đó họ nhập bọn với kẻ chết. 4Nhưng ai còn sống thì còn hi vọng; vì con chó sống hơn con sư tử chết!
  5Người sống biết mình sẽ chết,
   nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả.
  Người chết không còn nhận được phần thưởng gì,
   và bị người đời quên lãng.
  6Sau khi qua đời,
   không ai còn yêu hay ghét hoặc đố kỵ gì.
  Họ không còn dự phần gì
   vào những việc xảy ra trên đất.

Hãy tận hưởng cuộc đời
trong khi còn cơ hội

  7Cho nên hãy ăn và hưởng thụ;
   hãy uống rượu và vui chơi,
  vì đó là điều Thượng Đế ban thưởng cho ngươi.
  8Hãy luôn luôn mặc quần áo đẹp
   và xức dầu thơm trên đầu.
9Hãy vui hưởng lạc thú bên người vợ mình yêu. Hãy vui hưởng những chuỗi ngày vô dụng của cuộc đời vô dụng mà Thượng Đế đã cho ngươi trên đất vì đó là điều ngươi có. Cho nên hãy tận hưởng công khó của ngươi trên đời nầy. 10Việc gì ngươi làm hãy làm hết sức vì mồ mả là nơi ngươi sắp đi đến chẳng có việc làm, chương trình, hiểu biết hay khôn ngoan gì.

Đời nầy không thấy công bằng

  11Ta cũng thấy việc khác nữa trên đời nầy:
   Người chạy nhanh nhất không phải lúc nào cũng thắng cuộc đua,
  chiến sĩ dũng cảm nhất không phải lúc nào cũng thắng trận,
   người khôn ngoan nhất không phải lúc nào cũng đủ ăn,
  người thông minh nhất không phải lúc nào cũng giàu có,
   và người có tài năng nhất không phải lúc nào cũng được ca tụng.
  Thời thế và cơ hội xảy ra cho mỗi người.
  12Không ai biết được tương lai.
   Như cá mắc lưới, như chim sa bẫy,
  con người bị điều ác bắt lấy
   khi việc ác thình lình chụp lấy họ.

Sự khôn ngoan không phải
lúc nào cũng thắng lợi

13Ta cũng thấy điều khôn ngoan nầy trên đất khiến ta chú ý. 14Tỉnh nhỏ kia có ít dân. Một vị vua mạnh đến đào hào, đắp lũy để bao vây và tấn công nó. 15Có một người nghèo mà khôn trong tỉnh, dùng trí khôn mình giải cứu cho cả tỉnh, nhưng về sau chẳng ai nhớ đến người ấy. 16Ta vẫn cho sự khôn ngoan hơn sức mạnh. Người ta quên lãng sự khôn ngoan của người nghèo và lời nói của người chẳng ai thèm nghe.
  17Lời êm dịu của người khôn đáng được nghe,
   hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền ngu dại.
  18Sự khôn ngoan hơn khí giới chiến tranh,
   nhưng một kẻ ngu dại có thể làm thiệt hại lớn lao.