9

Suy Gẫm Về Số Phận Loài Người

1Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai. 2Mọi sự đều như nhau cho mọi người: cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác, người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, người dâng sinh tế hoặc người không dâng.
  Những gì xảy đến cho người nhơn đức
   Cũng xảy đến cho người phạm tội ác,
  Những gì xảy đến cho người thề nguyện
   Cũng xảy đến cho người ngại không dám thề nguyện.
3Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết! 4Nào có ai tránh thoát được? Còn sống là còn hy vọng vì “một con chó còn sống hơn con sư tử chết.”
  5Vì người sống biết mình sẽ chết,
   Nhưng người chết chẳng biết gì cả.
  Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ,
   Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến.
  6Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét,
   Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan.
  Họ chẳng còn phần gì nữa trong mọi việc xảy ra trên đời.

Lời Khuyên

7Vậy, hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn, hãy uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy. 8Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm trên đầu.
9Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này. 10Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

Những Bất Ngờ Trong Cuộc Sống

11Tôi lại nhận thấy rằng trên đời này:
  Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc,
   Người mạnh sức cũng thắng trận,
  Người khôn ngoan luôn no đủ,
   Người thông sáng luôn giàu sang,
   Người trí thức cũng được biệt đãi
  Vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người.
12Không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình.
  Như cá mắc phải lưới ác nghiệt,
   Như chim sa vào bẫy,
  Loài người cũng bị nhốt chặt
   Trong thời tai họa thình lình ập xuống.

Suy Gẫm Về Sự Khôn Ngoan Và Ngu Dại

13Tôi cũng nhận thấy trên đời một trường hợp, trong đó sự khôn ngoan đóng một vai trò nổi bật. 14Một thành nhỏ kia có ít dân cư. Một vua hùng mạnh kéo quân đến vây hãm và xây đắp công sự để tấn công thành. 15Trong thành có một người khôn ngoan nhưng nghèo, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu được thành. Thế nhưng không ai nhắc đến tên người nghèo đó. 16Vậy tôi tự nhủ: “khôn ngoan hơn sức mạnh.” Tuy nhiên, người khôn ngoan mà nghèo lại bị khinh khi, và lời nói của người không được ai nghe.
  17Lời lẽ từ tốn của người khôn ngoan có tác dụng hữu hiệu hơn
   Tiếng quát tháo của người chỉ huy giữa ba quân dại khờ.
  18Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí,
   Nhưng một sơ suất, lầm lỗi phá vỡ cả cơ đồ.