9

Hưởng phúc lành

1Tôi lại chú tâm nghiền ngẫm và tìm thấy điều này: người ngay và người khôn đều ở trong tay Thượng Đế, nhưng chẳng ai nói được rằng Ngài sẽ yêu chuộng họ hay không, vì nào ai biết việc gì sẽ xảy ra cho họ?
2Mọi người đều phải đương đầu với số phận như nhau, dù là người tốt hay xấu, đạo đức hay không đạo đức,dù thề leo lẽo hay không dám mỡ miệng thề. 3Sự kiện này thật là tệ hại, vì mọi người đều có chung một số phận nên người ta chẳng cần lo làm điều thiện, nhưng suốt đời cứ hành động điên cuồng, vì rốt cuộc, ai rồi cũng chết.
4Còn sống mới còn hy vọng. 'Một con chó sống hơn một con sư tử chết. 5Người sống ít ra cũng còn biết mình sẽ chết, nhưng người chết còn biết gì nữa đâu, cả trí nhớ cũng chẳng còn. 6Tất cả những việc họ làm khi còn sống, dù là do yêu, ghét, đố kỵ...đều đi vào hư vô từ lâu, chẳng gì còn lại cho họ trọn đời. 7-9Cho nên, cứ ăn uống, vui vẻ lên; ăn mặc tử tế, xức tí nước hoa vào; sống hạnh phúc với vợ mình yêu trong những ngày chóng vánh của cuộc đời. Đó là những điều Thượng Đế thưởng cho một người làm lụng khó nhọc.
10Làm việc gì, nên làm hết sức mình, vì trong cõi chết là nơi ta phải đến, nào có công việc, kế hoạch, tri thức, khôn ngoan gì đâu?
11Tôi lại quan sát các việc xảy ra trên đời, thấy người nhanh không thắng cuộc đua, kẻ mạnh không thắng trận, người khôn thường không đủ ăn, kẻ giỏi không giàu, người khéo léo không được đắc dụng; nhưng tất cả đều do chữ 'thời' và chữ 'may.' 12Một người không biết lúc nào là vận rủi như cá mắc lưới, như chim mắc bẫy.
13Một điều này nữa ghi sâu vào trí tôi khi tôi nghiên cứu các công việc của người đời: 14Có một thành nhỏ kia, dân cư thưa thớt, lại có một vua hùng mạnh đem quân vây thành. 15Trong thành có một người nghèo mà khôn, bày mưu cứu được thành. Nhưng sau đó người ta quên người nghèo đi.
16Tôi nghiệm rằng dù sự khôn ngoan thắng hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo lại bị coi rẻ, và lời của người nghèo không được ai quý chuộng.
17Tuy nhiên, lời nói êm dịu của một người khôn còn hơn tiếng gào thét của tướng chỉ huy một đám khờ.
18Sự khôn ngoan thắng hơn khí giới, nhưng 'một con sâu làm rầu nồi canh'.