Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră đŭt anei arăng dưi ƀuh tơdah leh klei bi rai ƀuôn Yêrusalem hlăm thŭn 586 Êlâo kơ Krist, tơdah Êđôm, sa boh čar mơ̆ng mphŭn jing roh hŏng phung Yuđa dôk tĭng Dhŭng Yŭ, amâo djŏ knŏng diñu hơ̆k mơak tơdah ƀuh ƀuôn Yêrusalem dlưh rai, ƀiădah kyua klei anăn diñu duah lu êlan êjai phung Yuđa dôk hlăm klei dleh knap čiăng tlĕ mă jih dŏ dô digơ̆ leh anăn lŏ đru phung roh hŏng digơ̆. Y-Apđia hưn êlâo klei Êđôm srăng tŭ klei bi kmhal ktang leh anăn srăng jing hơăi mang mbĭt hŏng phung ngă roh mkăn bi kdơ̆ng hŏng phung găp djuê Israel.

Jar

Klei bi kmhal Êđôm (1-14)
Hruê Khua Yang (15-21)