1

Jih Jang Mnơ̆ng Jing Hơăi Mang

1Klei khua pô mtô, anak êkei Y-Đawit, mtao ƀuôn Yêrusalem blŭ.
  2“Klei hơăi mang hĭn kơ klei hơăi mang,” khua pô mtô lač,
   “Klei hơăi mang kơ klei hơăi mang! Jih jang mnơ̆ng jing hơăi mang sơăi.”

  3Ya boh tŭ dưn mnuih mâo mơ̆ng jih klei suăi
   mơ̆ng bruă ñu mă ti gŭ yang hruê?
  4Sa ênuk mnuih êgao tuč leh anăn sa ênuk mnuih mkăn truh,
   ƀiădah lăn ala ăt dôk nanao.
  5Yang hruê ƀlĕ, yang hruê lĕ,
   leh anăn ruăt lŏ nao kơ anôk ñu ƀlĕ.
  6Angĭn thut phă dhŭng,
   leh anăn dar phă dưr;
  angĭn dar nanao,
   wir mơ̆ng anôk ñu dơ̆ng lŏ wĭt kơ anôk ñu dơ̆ng mơh.
  7Jih jang hnoh êa đoh kơ êa ksĭ,
   ƀiădah êa ksĭ amâo bŏ ôh;
  mơ̆ng anôk hnoh êa đoh leh,
   tinăn yơh ñu lŏ truh.
  8Jih jang mnơ̆ng bŏ hŏng klei bi êmăn arăng;
   anak mnuih amâo dưi yăl dliê ôh;
  ală amâo thâo hrăp dlăng ôh,
   knga kăn thâo hrăp hmư̆ rei.
  9Ya klei truh leh srăng lŏ truh,
   ya klei ngă leh, srăng lŏ ngă mơh;
   amâo mâo klei mrâo ôh ti gŭ yang hruê.
  10Mâo mơ̆ sa klei arăng srăng lač,
   “Nĕ anei, jing klei mrâo!”
  Klei anăn truh leh,
   ñu truh leh ênuk êlâo kơ drei.
  11Arăng amâo lŏ hdơr ôh kơ phung ênuk hđăp,
   kăn arăng srăng hdơr rei kơ klei srăng truh
   ti krah phung ênuk êdei.

Klei Khua Pô Mtô Thâo Săng Kyua Klei Truh kơ Ñu

12Kâo gơ̆, Khua Pô Mtô jing leh mtao čar Israel ti ƀuôn Yêrusalem. 13Kâo pioh leh klei mĭn kâo čiăng ksiêm leh anăn duah hŏng klei thâo mĭn jih jang klei arăng ngă ti gŭ adiê; jing bruă amâo mơak ôh Aê Diê brei leh kơ phung anak mnuih ngă. 14Kâo ƀuh leh djăp mta klei arăng ngă leh ti gŭ yang hruê, nĕ anei, jih jang jing klei hơăi mang leh anăn klei tiŏ angĭn.

  15Ya mnơ̆ng jing wê amâo dưi bi kpă ôh,
   leh anăn ya mnơ̆ng kƀah amâo dưi yap ôh.
16 Kâo lač kơ kâo pô, “Kâo mă tŭ leh lu klei thâo mĭn, kdlưn hĭn kơ jih jang phung kiă kriê ƀuôn Yêrusalem êlâo kơ kâo; kâo mâo lu klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng kyua klei truh leh kơ kâo.” 17Kâo pioh leh klei mĭn kâo čiăng thâo kral klei thâo mĭn leh anăn čiăng thâo klei khŏ leh anăn klei mluk. Kâo ƀuh klei anăn msĕ mơh jing klei tiŏ angĭn.

  18Kyuadah hŏng lu klei thâo mĭn mâo lu klei ênguôt,
   leh anăn hlei pô bi mđĭ klei thâo săng bi mđĭ klei bi ruă ai mơh.