1

Mniê Dôk Ung leh anăn Phung Anak Mniê Ƀuôn Yêrusalem

1 Klei mmuñ siam hĭn kơ jih klei mmuñ, jing klei Y-Salômôn mmuñ.

Mniê dôk ung:

  2Ơ čiăng kơ ih čŭm kâo hŏng ƀăng kƀông ih!
   Kyuadah klei ih khăp jing jăk hĭn kơ kpiê,
  3êa mñak ih ƀâo mngưi,
   anăn ih jing msĕ si êa ƀâo mngưi arăng trôč;
   kyuanăn yơh phung mniê êra hrông khăp kơ ih.
  4Atăt ba kâo mbĭt hŏng ih, brei drei ruăt bĕ.
   Mtao atăt kâo leh kơ adŭ ñu pĭt.

Phung găp:

  Hmei srăng mơak leh anăn hơ̆k kyua ih,
   hmei srăng bi mni kơ klei ih khăp lu hĭn kơ kpiê.
   Jing djŏ yơh arăng khăp kơ ih.

Mniê dôk ung:

  5Kâo jing jŭ dưn mơh, ƀiădah kâo kƀăt,
   Ơ phung anak mniê ƀuôn Yêrusalem,
  jŭ msĕ si sang čhiăm phung Kêdar,
   msĕ si sang čhiăm păng mtao Y-Salômôn.
  6Đăm dlăng kơ kâo kyua klĭt kâo jŭ ôh,
   kyuadah mđiă bi jŭ leh kâo.
  Phung anak êkei amĭ kâo ăl kơ kâo,
   diñu brei kâo jing pô kiă đang boh kriăk ƀâo;
   ƀiădah đang boh kriăk ƀâo kâo pô, kâo amâo răng kriê ôh!
  7Ơ pô kâo khăp, hưn bĕ kơ kâo,
   ti anôk ih kiă biăp ih,
  ti anôk ih brei biăp ih đih êjai yang hruê dơ̆ng?
   Kyuadah ya yuôm kâo jing msĕ si sa čô mniê guôm ƀô̆
   dôk mbĭt hŏng phung biăp phung găp ih?

Êkei dôk mô̆:

  8Tơdah ih amâo thâo ôh,
   Ơ mniê siam hĭn kơ phung mniê mkăn,
  tui bĕ kru biăp,
   leh anăn čiêm bĕ phung êđai bê ih
   giăm sang čhiăm phung mgăt biăp.

Mniê Dôk Ung leh anăn Êkei Dôk Mô̆

  9Ơ pô kâo khăp, kâo bi msĕ ih hŏng sa drei aseh ana đoh êdeh Pharaôn.
  10Miêng ih jing siam hŏng buê ti knga,
   kkuê ih siam mơh hŏng băk boh tâo yuôm.
  11Hmei srăng mkra kơ ih buê mah,
   mƀlir asăr prăk mbĭt.

Mniê dôk ung:

  12Êjai mtao dôk đih ti jhưng ñu,
   êa mñak kâo hŭl mnâo ƀâo mngưi.
  13Pô kâo khăp jing kơ kâo msĕ si sa anŭng mnơ̆ng ƀâo mngưi,
   dôk ti plah wah ksâo kâo.
  14Pô kâo khăp jing kơ kâo msĕ si sa čăp mnga hêna
   ti phŭn boh kriăk ƀâo Êngêdi.

Êkei dôk mô̆:

  15Nĕ anei, ih jing siam, Ơ pô kâo khăp,
   nĕ anei, ih jing siam êdi yơh;
   ală ih jing msĕ si mgăm.

Mniê dôk ung:

  16Nĕ anei, ih jing siam, Ơ pô kâo khăp,
   ih kƀăt êdi.

Êkei dôk mô̆:

  Jhưng pĭt drei jing rơ̆k mtah;
   17êda sang drei ngă hŏng kyâo sêdar,
   leh anăn kkal jing kyâo hngô.