1

Klei Bi Luă Gŭ Čar Êđôm

1Klei Y-Apđia bi ƀuh. Snei Khua Yang Yêhôwa lač djŏ kơ čar Êđôm:
  Drei hmư̆ leh klei hưn mơ̆ng Yêhôwa,
   leh anăn arăng tiŏ nao leh sa čô pô hưn ti krah phung găp djuê mnuih:
  “Kgŭ bĕ, brei drei kgŭ bi blah hŏng ñu!
  2Nĕ anei, kâo srăng brei ih jing điêt ti krah phung găp djuê mnuih,
   arăng srăng bi êmut kơ ih lu snăk.
  3Klei mgao ai tiê ih mplư ih leh,
   Ơ pô dôk hlăm ƀăng ƀlŭng boh tâo,
  pô dôk ti anôk dlông,
   pô lač hlăm ai tiê ih pô,
   ‘Hlei dưi bi mtrŭn kâo truh ti lăn?’
  4Wăt tơdah ih phiơr ti dlông msĕ si tlang,
   wăt tơdah ih ngă hruh ih mbĭt hŏng mtŭ,
   mơ̆ng anôk anăn kâo srăng bi mtrŭn ih kơ gŭ,”

  5Tơdah phung knĕ hriê kơ ih,
   tơdah phung tlĕ plah mă hriê mlam —
  Hƀơih, ih srăng rai êdi yơh! —
   amâo djŏ hĕ diñu srăng tlĕ knŏng djăp kơ diñu pô?
  Tơdah phung pĕ boh kriăk ƀâo hriê kơ ih,
   amâo djŏ hĕ diñu ăt lui mnơ̆ng kơ arăng duñ?
  6Hƀơih, arăng plah mă leh jih dŏ Y-Êsâo,
   ngăn drăp ñu mdăp leh arăng ksur duah jih mơh!
  7Jih jang phung bi mguôp hŏng ih mplư ih leh,
   diñu suôt ih leh truh ti knông čar;
  phung găp ih dưi leh hŏng ih,
   phung ƀơ̆ng leh kpŭng mbĭt hŏng ih ƀêč leh kđông kơ ih —
   ƀiădah ih amâo thâo săng kơ klei anăn ôh.
  8Yêhôwa lač, “Amâo djŏ hĕ hlăm hruê anăn
   kâo srăng bi rai phung thâo mĭn mơ̆ng čar Êđôm,
   leh anăn phung thâo săng mơ̆ng čư̆ Êsâo?
  9Phung kahan jhŏng ktang ih srăng rŭng răng, Ơ čar Têman,
   snăn grăp čô êkei arăng srăng bi rai mơ̆ng čư̆ Êsâo
   hŏng klei bi mdjiê.
  10Kyua klei măk ƀai ih ngă leh kơ adei ih Y-Yakôp,
   klei hêñ srăng guôm ih,
   leh anăn arăng srăng bi rai ih hlŏng lar.
  11Ti hruê ih ngă leh klei amâo uêñ ôh,
   ti hruê phung tue plah mă ngăn drăp ñu,
  leh anăn phung tue mŭt hlăm ƀăng jang ñu
   leh anăn ngă klei mđăo kơ ƀuôn Yêrusalem,
   ih jing msĕ si sa čô hlăm phung digơ̆.
  12Ƀiădah đăm hơ̆k ôh
   hlăm hruê ayŏng ih mâo klei knap mñai;
  đăm mơak ôh kyua phung ƀuôn sang Yuđa
   hlăm hruê diñu rai tuč,
   đăm myuĭ ôh kơ diñu hlăm hruê diñu rŭng răng.
  13Đăm ih mŭt hlăm ƀăng jang ƀuôn sang kâo
   hlăm hruê diñu rai tuč;
  Đăm myuĭ kơ diñu ôh kyua klei knap mñai Yuđa,
   ti hruê diñu rai luč;
  Đăm plah mă dŏ dô diñu
   hlăm hruê Yuđa knap mñai;
  14 Đăm dôk ti êlan bi kkuh
   čiăng bi mdjiê phung diñu đuĕ;
  Đăm jao phung ñu tlaih
   hlăm hruê klei rŭng răng.

  15Kyuadah hruê Yêhôwa giăm truh leh kơ jih jang găp djuê mnuih.
   Arăng srăng ngă kơ ih msĕ si ih ngă leh kơ arăng,
   bruă ih ngă leh srăng lŏ wĭt ti dlông boh kŏ ih pô.
  16Kyuadah msĕ si ih mnăm leh ti dlông čư̆ doh jăk kâo,
   msĕ snăn mơh jih jang găp djuê mnuih jŭm dar srăng mnăm.
  Diñu srăng mnăm leh anăn lŏ mnăm mơh,
   leh anăn srăng jing msĕ si diñu amâo tuôm jing ôh.

Klei Bi Hlao Čar Israel

  17Ƀiădah srăng mâo phung tlaih dôk ti čư̆ Siôn,
   čư̆ anăn srăng jing doh jăk;
  leh anăn sang Yakôp
   srăng lŏ mâo čar diñu pô.
  18Sang Yakôp srăng jing pui,
   sang Yôsep êlah pui,
  leh anăn sang Êsâo srăng jing adrăng;
   diñu srăng čuh leh anăn ƀơ̆ng sang Êsâo,
  leh anăn amâo srăng adôk sa čô hdĭp ôh hlăm sang Êsâo,”
   kyuadah Yêhôwa blŭ leh klei anăn.
  19Phung mơ̆ng čar dhŭng srăng mă bha čư̆ Êsâo,
   leh anăn phung mơ̆ng Lăn Dap srăng mă bha čar Philistin;
  diñu srăng mă bha čar Êphraim leh anăn čar Samari,
   leh anăn phung Benjamin srăng mă bha čar Galaat.
  20Phung Israel nao leh jing mnă hlăm čar Kanaan
   srăng mă bha čar truh ti ƀuôn Sarepta;
  leh anăn phung nao jing mnă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem dôk hlăm čar Sêpharat
   srăng mă bha ƀuôn hlăm čar dhŭng.
  21Phung bi mtlaih srăng đĭ čư̆ Siôn
   čiăng kiă kriê čư̆ Êsâo.
   Leh anăn ƀuôn ala mtao srăng jing dŏ Yêhôwa.