16

Tình trạng vô vọng của Mô-áp

  1Hãy gửi chiên con
   Cho người cai trị vùng đất
  Từ Sê-la qua hoang mạc,
   Đến núi của con gái Si-ôn.
  2Tại những chỗ cạn của sông Ạt-nôn,
   Các thiếu nữ Mô-áp bị đuổi đi
   Như đàn chim vỡ tổ.
  3Chúng kêu cứu:
  “Xin chỉ bảo, xin quyết định,
   Giữa ban trưa, xin phủ bóng che chúng tôi như ban đêm;
  Xin che giấu những người bị đuổi,
   Và đừng tố giác những kẻ trốn tránh!
  4Xin cho phép những kẻ bị đuổi của Mô-áp
   Trú ngụ giữa các người;
  Hãy làm nơi ẩn náu cho họ
   Khỏi kẻ hủy diệt.
  Vì kẻ áp bức sẽ không còn,
   Sự hủy diệt chấm dứt,
   Và kẻ giày đạp bị diệt khỏi đất.
  5Khi ấy, ngai báu sẽ được vững lập trong sự nhân từ,
   Trong trại Đa-vít sẽ có một nhà lãnh đạo
   Ngồi trên ngai ấy trong sự trung tín;
  Người sẽ tìm kiếm công lý
   Và nhanh chóng thực hiện sự công chính.”

  6Chúng ta đã nghe sự kiêu căng của Mô-áp,
   Nó thật là ngạo mạn!
  Nó tự cao, kiêu căng và xấc xược;
   Sự khoe khoang của nó là trống rỗng!
  7Vì thế, Mô-áp sẽ khóc than,
   Mọi người đều than khóc vì Mô-áp.
  Các ngươi hãy khóc, hãy rên xiết
   Vì bánh nho của Kiệt Ha-rê-sết!

  8Vì cánh đồng Hết-bôn đã khô héo,
   Và vườn nho Síp-ma cũng vậy;
  Những nhà cai trị các nước
   Đã chặt các gốc nho tốt,
  Mà cành nó từng vươn tới Gia-ê-xe,
   Lan ra hoang mạc;
  Chồi của nó đâm ra
   Tới bên kia biển.
  9Vì vậy, cùng với sự khóc lóc của Gia-ê-xe,
   Ta khóc cho vườn nho Síp-ma.
  Hỡi Hết-bôn, hỡi Ê-lê-a-lê,
   Ta sẽ tưới nước mắt trên các ngươi,
  Vì tiếng reo hò của người đạp nho lúc hái trái mùa hạ,
   Và mùa gặt của các ngươi không còn nữa!
  10Sự vui mừng hoan hỉ đã bị cất khỏi
   Vườn cây ăn quả;
  Và trong vườn nho
   Cũng không còn tiếng reo mừng,
  Không còn ai đạp nho trong hầm ép rượu;
   Ta đã làm dứt tiếng reo vui của người đạp nho.
  11Bởi thế, lòng Ta vì Mô-áp than van như tiếng đàn hạc,
   Tâm hồn Ta vì Kiệt Hê-re cũng vậy.

  12Lúc ấy, dù Mô-áp chịu mệt nhọc đi đến nơi cao,
   Vào trong đền miễu nó để cầu nguyện cũng luống công!
13Đó là lời Đức Giê-hô-va đã phán về Mô-áp từ xưa. 14Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán rằng: “Trong ba năm nữa, theo cách tính của người làm thuê, vinh quang của Mô-áp cùng với đoàn dân đông đảo của nó sẽ bị khinh miệt; số còn sót lại sẽ rất ít và yếu ớt.”